Miejska taktyka

Miejska taktyka

Interesujący i inspirujący poradnik dla każdego kto chciałby zmienić swoje miasto w miejsce przyjaźniejsze do życia. Tactical Urbanism zawiera opisy różnego rodzaju miejskich interwencji – szybkich, często tymczasowych, tanich projektów, których celem jest przekształcenie choćby małego fragmentu miasta w przestrzeń tętniącą życiem.

Wyższa Kultura Mobilności

Wyższa Kultura Mobilności

Edukacyjny serial video pomagający zrozumieć dlaczego przestrzeń dla pieszych czy tory tramwajowe są dla miasta i jego mieszkańców korzystniejsze niż parkingi samochodowe i autostrady.
Tłumaczenie: Polska Zielona Sieć

Czego pragną krakowscy rowerzyści? Raport z badania

Czego pragną krakowscy rowerzyści? Raport z badania

Celem badania była identyfikacja potrzeb rozwojowych infrastruktury rowerowej w Krakowie. Sondaż miał na celu wskazanie utrudnień i barier blokujących wzrost udziału ruchu rowerowego w mieście. Elementem analizy było również określenie celów, sposobów, częstości oraz długości odbywanych podróży rowerowych krakowian.

cykloakademia

Video Cykloakademia

Edukacyjny serial video produkowany przez stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

Wydepcz sobie ścieżkę

Wydepcz sobie ścieżkę

Zielone Mazowsze zaprasza do korzystania z nowej broszury, w której krok po kroku podpowiada jak zabiegać o lepsze warunki do jazdy na rowerze po mieście.

Poradnik miejskiego rowerzysty

Poradnik miejskiego rowerzysty

Rower – nowa kultura mobilności” to wydawnictwo Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć kierowane do mieszkańców miast, w których coraz trudniej się poruszać, w których obywatele coraz więcej czasu spędzają na podróżach z domu do pracy i szkoły. Naszym Poradnikiem wychodzimy do tych wszystkich, dla których dotychczasowy model życia jest za „ciasny” i chcą w nim wprowadzić zmiany.

Życie między budynkami

Życie między budynkami

Pozycja, po którą powinni sięgnąć wszyscy ci, którzy chcą poznać mechanizmy powstawania wartościowych przestrzeni publicznych. Jak zaprojektować miasto, aby było miastem dla ludzi, a nie dla samochodów? Odpowiada w swej książce prof. Jan Gehl – wykładowca kilkunastu prestiżowych uczelni i laureat licznych nagród za wkład w planowanie miast.

Jak przetworzyc Miejsce

Jak przetworzyć Miejsce

Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych. Tłumaczenie książki "How to Turn a Place Around" wydanej przez Project for Public Spaces

Miasto w ruchu

Miasto w ruchu

Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego. „Miasto w ruchu” opisuje, jak metropolie i miasteczka w Europie i na świecie godzą potrzeby transportowe swoich mieszkańców z zapewnieniem im wysokiej jakości życia bez spalin i hałasu. Omawia najnowsze tendencje w urbanistyce, a także polityce Unii Europejskiej wobec miast. Bezlitośnie rozprawia się z mitem, że odpowiedzią na korki jest więcej dróg dla samochodów.

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Aktywna mapa z obowiązującymi i sporządzanymi planami zagospodarowania

Aktywna mapa Krakowa z obowiązującymi i sporządzanymi planami zagospodarowania

Our Cities Ourselves

Our Cities Ourselves

10 Principles for Transport in Urban Life. Opracowanie w języku angielskim pokazujące jak miasta od Nowego Jorku po Nairobi podejmują działania związane ze zmianami klimatu i szybkim przyrostem liczby mieszkańców. Celem publikacji jest ukazanie nowych rozwiązań w zakresie transportu, postrzeganie go nie jako osobnego zagadnienia a integralnej części planowania miejskiego.

Jedź rowerem! Poradnik

Jedź rowerem! Poradnik

Wahasz się wsiąść na rower i przemierzać na nim codziennie miasto? Masz wątpliwości związane z bezpieczeństwem poruszania się w deszczowe dni? Jesteś doświadczonym rowerzystą, ale nie wiesz w jaki sposób zachęcić przyjaciół do wspólnego jeżdżenia do szkoły, kina, na zakupy? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania znajdziesz w Poradniku miejskiego rowerzysty, który oddajemy w Twoje ręce. Zebraliśmy w nim doświadczenia nasze i naszych przyjaciół rowerzystów.

Konkurencyjność roweru

Konkurencyjność roweru w zakresie czasu podróży

Na fakt, że rower jest szybkim środkiem transportu w miastach zwracały już uwagę stare podręczniki. W tym opracowaniu GDDKiA znajdziesz mnóstwo dowodów potwierdzających tę tezę.

Zrozumieć rowerzystę

Zrozumieć rowerzystę

Poradnik projektowania infrastruktury przyjaznej dla rowerów. Żadna wyższa uczelnia techniczna nie prowadzi zajęć z projektowania dróg i ulic w sposób uwzględniający potrzeby rowerzystów. A nawet jeśli to czyni, to w sposób bardzo odległy od Najlepszej Praktyki. Dlatego tak istotne jest odpowiednie przygotowanie inwestycji czy remontów, konsultowanie ich z użytkownikami i konfrontacja z najlepszą wiedzą, której skrawki chcielibyśmy Państwu przekazać w niniejszej publikacji.

Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego Miasta Szczecin

Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego Miasta Szczecin

Zatoki. To się leczy

Zatoki. To się leczy

Czyli problemy z zatokami autobusowymi na przystankach i dlaczego antyzatoki są lepsze. Zatoki autobusowe to nieodłączny element polskich dróg i ulic. Wrosły w krajobraz naszych miast tak silnie, że mało kto wyobraża sobie ich brak, nie mówiąc o zastąpieniu czymś odwrotnym - peronem wysuniętym na jezdnię. Cykl edukacyjny Zielonego Mazowsza

Know-how, czyli o jaką infrastrukturę rowerową nam chodzi

Know-how, czyli o jaką infrastrukturę rowerową nam chodzi

Wokół infrastruktury rowerowej narosło sporo nieporozumień. Mało kto dzisiaj występuje przeciw "ścieżkom rowerowym". Co to jednak jest "ścieżka rowerowa"? Czy zawsze stanowi ułatwienie dla ruchu rowerowego? Czy konieczna jest budowa dróg (a może ścieżek?) rowerowych wszędzie, przy każdej ulicy?

Opinia w sprawie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach i drogach jednokierunkowych

Opinia w sprawie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach i drogach jednokierunkowych

Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerowego w jezdniach ulic jednokierunkowych jest standardową organizacją ruchu w terenie zabudowanym wielu krajach Unii Europejskiej (zwłaszcza w Holandii, Niemczech, a także Wielkiej Brytanii, Francji czy Irlandii).

Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów

Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów

W miejscach przecięcia drogi dla rowerów ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi o nawierzchni innej niż nawierzchnia drogi dla rowerów należy utrzymać ciągłość niwelety i nawierzchni drogi dla rowerów.

Opinia w sprawie ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów

Opinia w sprawie ustalania pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów

Podstawowa dla poniższych rozważań jest analiza obecnych przepisów określających znaczenie, zakres i sposób stosowania znaków drogowych ustanawiających pierwszeństwo na przecięciu kierunków ruchu oraz wyznaczających przejazd dla rowerzystów. Stosując oznakowanie przejazdów dla rowerzystów należy brać pod uwagę podstawowe zasady tworzenia infrastruktury rowerowej, w tym np. program pięciu wymogów CROW ze szczególnym uwzględnieniem wymogu wygody i uwarunkowania psychofizyczne rowerzysty.

Rowerowy Gdańsk

Rowerowy Gdańsk. Rowerowa Polska

Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Wynika to z jego wyjątkowej efektywności energetycznej. Zużywając w jednostce czasu tyle samo energii co pieszy, na równym i płaskim odcinku drogi rowerzysta porusza się od niego czterokrotnie szybciej. Publikacja: Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego