Tag "uspokojenie ruchu"

Miasta europejskie zaczęły doceniać korzyści jakie niesie tempo 30 w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (mniejsza liczba wypadków i mniejsza ich dotkliwość dla zdrowia), ochrony środowiska (spadek emisji dwutlenku węgla i obniżenie poziomu hałasu), a także uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych jako miejsc przebywania ludzi, nawiązywania kontaktów, spędzania czasu.

Miejsce rowerzysty jest na jezdni

Miejsce rowerzysty jest na jezdni, a jezdnia powinna dać odpowiednią infrastrukturę dla rowerzysty w postaci pasów rowerowych, śluz rowerowych, odpowiedniej sygnalizacji. Tam gdzie jest to niemożliwe, tam się wydziela drogi…  > więcej