Tag "San Francisco"

Godziny szczytu w San Francisco

Dowodem jak stosunkowo łatwo można wpływać na przyzwyczajenia komunikacyjne mieszkańców miast i przesadzać ich np. na rowery, niezależnie od ukształtowania terenu, są działania podejmowane w partnerskim mieście Krakowa - San…  > więcej