Tag "Rada Dzielnicy"

Miasta europejskie zaczęły doceniać korzyści jakie niesie tempo 30 w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa (mniejsza liczba wypadków i mniejsza ich dotkliwość dla zdrowia), ochrony środowiska (spadek emisji dwutlenku węgla i obniżenie poziomu hałasu), a także uatrakcyjnienia przestrzeni publicznych jako miejsc przebywania ludzi, nawiązywania kontaktów, spędzania czasu.