Tag "przestrzeń"

Spójność parafialna miast i wsi

Marszałek małopolski, Marek Sowa, ogłosił decyzję o pozostawieniu Zakopianki jednopasmowej od Nowego Targu do Zakopanego. Dzięki temu spójność parafialna miejscowości położonej wzdłuż tej drogi zostanie uratowana. Czy zatem to górale…  > więcej

Michał Dobrzański o zmianach w przestrzeni publicznej Nowego Jorku, Wiednia, Gdańska: „Tymczasowe zorganizowanie przestrzeni jest nie tylko kołem zamachowym szerszej dyskusji o kształcie danego miejsca […] Dlatego zamiast kłócić się o zwężanie ulic lub likwidację miejsc parkingowych, warto zacząć przeprowadzać eksperymenty.”

Wyjątkowo trafne spostrzeżenia Michała Dobrzańskiego na temat polskiej wersji tzw. ludzkiej skali promowanej przez wybitnego duńskiego urbanistę Jana Gehla.

„Aby jego idee można było zacząć skutecznie wdrażać, trzeba byłoby nie tylko rozbić rutynę pracy tych struktur administracyjnych, lecz także w znacznej mierze zakwestionować ich dotychczasowy dorobek.(…) Aby zmiany zaczęły być widoczne na ulicach, urzędnicy będą musieli zaakceptować fakt, że nie są w stanie samodzielnie przewidzieć i zaprojektować infrastruktury dla tysięcy różnych użytkowników, nie pytając o zdanie przynajmniej części z nich.”

Cmentarz

Po raz pierwszy zdałem sobie w tym roku sprawę, jak wiele o nas Polakach można się dowiedzieć oglądając nasze cmentarze.…  > więcej
1 of 3
123