2012 – Rower – kultura mobilności 2.0. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce