DaRoPlan - darmowy rowerowy plan Krakowa

Legenda

droga dla rowerów
ciąg pieszo-rowerowy
ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerowym
pas rowerowy
kontrapas
sugerowana trasa w ruchu ogólnym