Krakow - rozbudowa infrastruktury rowerowej do roku 2019


Mapa prezentuje efekty prac Zespołu roboczego ds. wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych powołanego przez Prezydenta Krakowa Zarządzeniem nr 1955/2014 z 11.07.2014 roku.

Protokoły z posiedzeń Zespołu podane są do publicznej wiadomości.

Skopiuj kod i wklej go na swojej stronie, a wyświetli się na niej ta mapa.