Masa Krytyczna

Masa Krytyczna

Masa Krytyczna to wspólne przejazdy rowerzystów ulicami Krakowa w każdy ostatni piątek miesiąca o 18:00. Spotykamy się pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym.

Święto Cykliczne

Święto Cykliczne

Festiwal kultury rowerowej, którego celem jest promocja roweru jako najlepszego środka transportu w coraz bardziej zatłoczonych miastach i integracja tych, którzy na co dzień poruszają się po mieście na dwóch kółkach. Święto Cykliczne tworzą artysci, animatorzy przedsięwzięć kulturalnych i obywatelskich, osoby skupione na działaniach w przestrzeni miejskiej, działacze rowerowi, ale przede wszystkim mieszkańcy Krakowa, dla których rower jest codziennym, najbardziej oczywistym środkiem transportu w mieście.

Rower – kultura mobilności 2.0

Rower – kultura mobilności 2.0

W roku 2012 kontynuowane były działania na rzecz krzewienia ideii WYŻSZEJ KULTURY MOBILNOŚCI, oficjalnie nazywanej zrównoważonym tranpsortem. Działania edukacyjne na rzecz poprawiania jakości życia w mieście, zostały rozszerzone o debaty i dyskusje o dobrej przestrzeni dla mieszkańców miasta, o rowerze jako najbardziej przyjaznym dla środowiska środku codziennego transportu w mieście. Spotkania z mieszkańcami Krakowa odbywały się także w domach kultury i galeriach sztuki oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Projekt zrealizowany w 2012 roku przez Polską Zieloną Sieć

roweREC

roweREC

Konkurs na przygotowanie filmu o zrównoważonym rozwoju miast, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony transport i promocję roweru jako środka codziennej komunikacji. Projekt zrealizowany w 2012 roku przez Polską Zieloną Sieć

Projekt: Nowa Krupnicza

Projekt: Nowa Krupnicza

Projekt Nowa Krupnicza to oddolna inicjatywa obywatelska, skupiająca mieszkańców okolicznych ulic, lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych a także osoby pracujące i po prostu korzystające z tej przestrzeni. Celem Projektu jest poprawa jakości ulic: Krupniczej, Czystej i Dolnych Młynów wraz z placem im .Ks. M.Kuznowicza oraz dostosowanie ich do oczekiwań mieszkańców i przechodniów.

Rower – nowa kultura mobilności

Rower – nowa kultura mobilności

Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce. Projekt był realizowany od czerwca do listopada 2011 roku, a jego celem była aktywna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na edukację o zrównoważonym transporcie w miastach. W ramach projektu odbyło się 40 warsztatowych spotkań z uczniami i nauczycielami gimnazjów i szkół średnich. Z naszym przekazem dotarliśmy do ok. 1000 odbiorców. Projekt zrealizowany przez Polską Zieloną Sieć

Jedź rowerem

Jedź rowerem

Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce. W ramach pierwszego działania, przeprowadziliśmy 49 warsztatów, podczas których spotkaliśmy się z 1100 uczniami i nauczycielami szkół gimnazjalnych i średnich. Projekt zrealizowany w 2010 roku przez Polską Zieloną Sieć