1/10 miejsce parkingowe zniknie. Czas na więcej ulic jednokierunkowych
Ilustracja: Krowa
Licencja ilustracji: Creative Commons LicenseUznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

1/10 miejsce parkingowe zniknie. Czas na więcej ulic jednokierunkowych

Skrót:
W wyniku inwentaryzacji miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania wiemy, że na pewno znikną 1882 miejsca parkingowe, gdzie brakuje 1,5 m wolnej przestrzeni dla pieszych (to więcej niż w parkingu Galerii Krakowskiej, która ma 1400 miejsc). W niektórych obszarach miasta prawie nie odczujemy zmian (np. P3 Dworzec Główny Wschód), są też takie gdzie zniknie 1 na 5 miejsc parkingowych (P7 Dębniki, P8 Krowodrza Nowa Wieś, P4 Grzegórzki Zachód Wesoła Wschód). Średnio w całym obszarze strefy płatnego parkowania daje nam to 1 na 10 miejsce parkingowe które musi zniknąć, gdyż jest nielegalne. Rozwiązaniem jest stworzenie nowych miejsc postojowych w centrum poprzez wyznaczenie nowych ulic jednokierunkowych. Wybór jest oczywisty: lepiej samochodem jeździć czasem na około, ale mieć gdzie zaparkować, niż mieć zapewniony tranzyt międzydzielnicowy bez możliwości zaparkowania.

Inwentaryzacja
ZIKiT udostępnił mapy z inwentaryzacją miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania.

  • Czerwony kolor – likwidacja miejsc postojowych lub dotychczasowego sposobu postoju (mniej niż 1,5 m dla pieszych)
  • Żółty kolor – możliwość pozostawienia parkowania w obecnej formie w wyjątkowych sytuacjach (mniej niż 2m dla pieszych)
  • Zielony kolor – parkowanie nie ulegnie zmianie

Mapy nie oddają jednak informacji jak te kolory przekładają się na ilość miejsc parkingowych.

strefa wszystkie do likwidacji do dyskusji
P1 Stare Miasto 6056 688 1376
P2 Kazimierz 2391 261 687
P3 Dworzec Główny Wschód 548 11 46
P4 Grzegórzki Zachód Wesoła Wschód 968 138 146
P5 Stare Podgórze 2407 189 365
P6 1 Osiedle Oficerskie 2150 137 577
P6 2 Grzegórzki Wschód i Północ 1017 41 166
P6 3 Półwsie Zwierzynieckie 1511 107 219
P6 4 Czarna Wieś 1040 10 192
P6 5 Nowa Wieś Południe 1787 46 197
P7 Dębniki 876 180 74
P8 Krowodrza Nowa Wieś 445 74 319
Suma 21196 1882 4364

 

Trudno powiedzieć ile z miejsc „do dyskusji” (żółtych)  zostanie uznanych za uzasadnione wyjątki, w wyniku czego zostaną pozostawione bez zmian. Na pewno natomiast zlikwidowane zostaną wszystkie miejsca „czerwone”, gdzie brakuje 1,5 m dla pieszych. Policzmy zatem jak bardzo ta zmiana wpłynie na liczbę miejsc parkingowych w strefie.

strefa % obecnych miejsc do likwidacji wszystkich po likwidacji
P1 Stare Miasto 11,4% 5368
P2 Kazimierz 10,9% 2130
P3 Dworzec Główny Wschód 2,0% 537
P4 Grzegórzki Zachód Wesoła Wschód 14,3% 830
P5 Stare Podgórze 7,9% 2218
P6 1 Osiedle Oficerskie 6,4% 2013
P6 2 Grzegórzki Wschód i Północ 4,0% 976
P6 3 Półwsie Zwierzynieckie 7,1% 1404
P6 4 Czarna Wieś 1,0% 1030
P6 5 Nowa Wieś Południe 2,6% 1741
P7 Dębniki 20,5% 696
P8 Krowodrza Nowa Wieś 16,6% 371
Suma 8,9% 19314

 

W niektórych obszarach miasta prawie nie odczujemy zmian (np. P3 Dworzec Główny Wschód), są też takie gdzie zniknie 1 na 5 miejsc parkingowych (P7 Dębniki, P8 Krowodrza Nowa Wieś, P4 Grzegórzki Zachód Wesoła Wschód). Średnio w całym obszarze strefy płatnego parkowania daje nam to 1 na 10 miejsce parkingowe które musi zniknąć, gdyż jest nielegalne.

Alternatywa
Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy za stworzeniem nowych miejsc postojowych w centrum poprzez wyznaczenie nowych ulic jednokierunkowych, tak by zminimalizować efekt likwidacji nielegalnych miejsc postojowych w związku z obowiązkiem zapewnienia minimalnej legalnej szerokości chodników? Dzięki temu ogólny bilans miejsc postojowych jak najmniej odbiegałby od obecnej ich liczby. Skorzystają na tym wszyscy Ci, którzy potrzebują w centrum zaparkować. Stracą na tym jedynie osoby, które jadą przez centrum tranzytem międzydzielnicowym, ale nie potrzebują parkować. Jako przykład dam ul. Stanisława Żółkiewskiego tuż obok Ronda Grzegórzeckiego w jednej z najbardziej zagrożonych podstref P4 Grzegórzki Zachód Wesoła Wschód. W wyniku inwentaryzacji znaczna część ulicy ma miejsca parkingowe przeznaczone do likwidacji. W zasadzie nie byłem tym zaskoczony, gdyż spacerując tą ulicą nawet na oko widać, że chodniki nie mają tutaj tego absolutnego minimum, czyli 1,5 m wolnej przestrzeni. Tymczasem ta ulica oprócz kamienic z mieszkańcami ma też punkty usługowe i  Żłobek Samorządowy nr 33, przy którym rodzice korzystają z możliwości parkowania na Żółkiewskiego przy okazji odprowadzania swoich dzieci do żłobka.  Dlatego proponuje by ul. Stanisława Żółkiewskiego była jednokierunkowa od Grzegórzeckiej w kierunku do Powstania Warszawskiego, z uwzględnieniem ruchu rowerowego pod prąd bez kontrapasa. Takich ulic jak Żółkiewskiego jest wiele i wybór jest oczywisty: lepiej samochodem jeździć czasem na około, ale mieć gdzie zaparkować, niż mieć zapewniony tranzyt międzydzielnicowy bez możliwości zaparkowania.

Konieczna walka z wyłudzonymi abonamentami
Zestawmy zatem liczbę dostępnych miejsc postojowych (sprzed zmian i po likwidacji nielegalnych miejsc postojowych) z liczbą wydanych abonamentów mieszkańców strefy płatnego parkowania.

Strefa miejsc przed miejsc po abonamenty mieszkańców
P1 Stare Miasto 6056 5368 9155
P2 Kazimierz 2391 2130 2312
P5 Stare Podgórze 2407 2218 2920

 

Okazuje się, że już teraz liczba abonamentów mieszkańców nieraz przewyższa wszystkie dostępne miejsca postojowe w okolicy, a likwidacja nielegalnych miejsc postojowych jeszcze ten problem pogłębi (dane procentowe to liczba abonamentów mieszkańców w stosunku do liczby dostępnych miejsc przed i po zmianach):

Strefa % przed % po
P1 Stare Miasto 151,2% 170,5%
P2 Kazimierz 96,7% 108,5%
P5 Stare Podgórze 121,3% 131,7%

 

Trzeba więc kompleksowej reformy systemu opłat za abonament mieszkańca strefy płatnego, a w przypadku strefy P1 Stare Miasto podziału jej na mniejsze podstrefy wielkości jednostek urbanistycznych. Ograniczenie liczby wyłudzonych abonamentów mieszkańców wraz ze zbilansowaniem liczby miejsc postojowych dzięki nowym ulicom jednokierunkowym pozwoli uczciwym mieszkańcom na parkowanie pod swoim domem bez potrzeby wielominutowego poszukiwania miejsca parkingowego.

Mój głos w konsultacjach

Wnioskuję by w całym obszarze strefy płatnego parkowania wyznaczyć jak najwięcej ulic jednokierunkowych i na nich wyznaczyć zgodne z przepisami miejsca postojowe tak by ubytek miejsc parkingowych był minimalnych. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że wyznaczanie ulic jednokierunkowych powinno się wiązać z jednoczesną legalizacją ruchu rowerów pod prąd bez kontrapasa (lub z kontrapasem jeśli jest na to miejsce)

1. Wg danych ZIKiT miejsca w SPP wykorzystywane są głównie przez lokalnych mieszkańców stąd ich likwidacja i tak skończy się dużymi politycznymi protestami ze strony polityków reprezentujących tych mieszkańców. Zamiast konfliktu o likwidacje miejsc parkingowych lepiej mieć przyzwolenie mieszkańców na nowe ulice jednokierunkowe by ratować miejsca postojowe. Wyznaczanie nowych ulic jednokierunkowych uważam za rozwiązanie ugodowe.
2. Wyznaczając nowe miejsca postojowe kosztem większej ilości ulic jednokierunkowych promujemy mobilność aktywną. Owszem samochodem będzie się dało tak samo łatwo parkować, ale już na krótkie dystanse podróż rowerem czy pieszo będzie bardziej atrakcyjna, gdyż podróż samochodem będzie często wymagała objazdu. Dzięki temu sporo podróży lokalnych (np w obrębie podstrefy płatnego parkowania) może przenieść się na rowery, lub na podróże piesze.
3. Straż miejska kompletnie nie radzi sobie z egzekucją przepisów w zakresie parkowania. Jeśli zdecydujemy się na wariant likwidacji miejsc postojowych może okazać się, że tylko zasłupkowanie takich chodników ochroni je przed nielegalnym parkowaniem. Prawda jest bowiem taka, że kierowcy nic sobie nie robią z zakazów, a szanse na interwencje straży miejskiej są nikłe. Co więcej na nielegalnych miejscach postojowych nie możemy już pobierać opłat za parkowanie, więc chodniki gdzie nie wyznaczymy miejsc parkingowych staną się enklawą dla osób które uciekają przed opłatami w strefie płatnego parkowania.
Jeśli mamy ulice dwukierunkową gdzie teraz po 2 stronach parkują samochody bez zachowania wystarczającej ilości miejsca dla pieszych(ale wyznaczone są miejsca postojowe i pobiera się opłaty) i zamiast tego wyznaczymy miejsca tylko po jednej stronie to jestem pewien, że w praktyce samochody zaparkują także po drugiej stronie, ale np zachowując jednie 1 m szerokości na chodniku i w dodatku bezkarnie wobec kontrolerów strefy płatnego parkowania, którzy nie mogą nałożyć kar na parkujących poza wyznaczonymi miejscami. Rozwiązaniem jest więc albo postawienie słupków po jednej stronie ulicy, albo wyznaczenie ulicy jednokierunkowej przy pozostawieniu parkowania po obu stronach ulicy, dzięki czemu kontrolerzy strefy płatnego parkowania będą mogli pobierać opłaty po obu stronach ulicy.
4. Kierowcy stosują się do jednokierunkowej organizacji ruchu, odsetek osób jeżdżących pod prąd autami jest pomijalnie mały. Nowa organizacja ruchu będzie więc przestrzegana
5. Warto zauważyć, że Mobilny Kraków 2017 o ile jest rozwiązaniem przyzwoitym, to jednak obejmuje swoim zasięgiem jedynie strefę P1 i P2. Tymczasem trzeba planu dla wszystkich podstref płatnego parkowania. Raczej niemożliwe jest wyznaczenie wszędzie stref zielonych (kto miałby tego pilnować?) Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wyznaczenie nowej siatki ulic jednokierunkowych z dopuszczonym ruchem rowerów pod prąd. Nie znam szczegółowo ulic w każdej z podstref płatnego parkowania więc nie wpiszę we wniosku szczegółowych propozycji. Na pewno zmieniłbym tak organizację ruchu na np. Żółkiewskiego, Gęsiej, Prochowej, czy na Francesco Nullo na południe od Al Pokoju. Szczegółowej analizy (gdzie można wyznaczyć nowe ulice jednokierunkowe) musi podjąć się ZIKiT.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,