Po montażu separatorów na Kalwaryjskiej tramwaje zaczęły przestrzegać rozkładów
Ilustracja: thomas_
Licencja ilustracji: Creative Commons LicenseUznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Po montażu separatorów na Kalwaryjskiej tramwaje zaczęły przestrzegać rozkładów

Skrót:
Dane z Systemu Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS (Tram Traffic Supervision System) pozwalają ocenić nam ulicę Kalwaryjską sprzed (czerwiec 2016) i po montażu separatorów (wrzesień 2016). Dzięki separatorom więcej kursów mieściło się w czasie rozkładowym: dla odcinka Rondo Matecznego – Korona odsetek ten wzrósł z 13 do 62%, a dla odcinka Korona – Rondo Matecznego odsetek rozkładowych kursów wzrósł z 20 do 76%. Sytuacja na Kalwaryjskiej sprzed montażu separatorów była patologiczna: większość (87% dla odcinka Rondo Matecznego – Korona i 80%  dla odcinka Korona – Rondo Matecznego) kursów tramwajowych była opóźniona – jak w takiej sytuacji można zaplanować przesiadkę, czy zakup biletu czasowego? Analiza z systemu TTSS jednoznacznie potwierdza, że montaż separatorów przyniósł bardzo duże korzyści i oszczędności nie tylko pasażerom tramwajów, ale też budżetowi miasta.

TTSS – Tram Traffic Supervision System
Kilka lat temu Kraków zakupił System Nadzoru Ruchu Tramwajowego TTSS (Tram Traffic Supervision System), zaprojektowany przez firmę Siemens VDO (obecnie Trapeze Switzerland GmbH).

System Nadzoru Ruchu Tramwajowego składa się z następujących elementów:

  • autokomputery IBISPlus zamontowane w tramwajach;
  • serwery sterujące i koordynujące pracę systemu zainstalowanego w centrum sterowania ZIKiT;
  • tablice informacji pasażerskiej zamontowane na przystankach (po jednej na peron przystankowy oprócz peronów dla wysiadających na pętlach);
  • dwie stacje dyspozytorskie umieszczone w siedzibie ZIKiT przy ul. Centralnej i Głównej Dyspozytorni Ruchu MPK przy ul. św. Wawrzyńca umożliwiające nadzór nad transportem zbiorowym;
  • serwery i access-pointy w zajezdniach do komunikacji pomiędzy systemem, a pojazdami.

Każdy z tramwajów podłączonych do systemu TTSS wyposażony został w autokomputer IBISPlus, składający się z następujących elementów:

  • radio GPRS do komunikacji z serwerami;
  • karta pamięci z bazą danych o rozkładach jazdy;
  • odbiornik GPS do lokalizacji pozycji;
  • radio analogowe do łączności ze sterownikami sygnalizacji świetlnej.

Wszystkie informacje o położeniu, odchyłce od rozkładu jazdy, otwarciu/zamknięciu drzwi itp. są przesyłanie do centrum i wyświetlane na ekranie stacji dyspozytorskich i zapisywane w archiwum. ZIKiT może te informacje analizować by znaleźć wąskie gardła komunikacji miejskiej, czy szybko reagować na zatory itp sytuacje kryzysowe. To właśnie te dane używane są w celu wyświetlenia informacji o przewidywanych czasach odjazdu na tablicach informacji pasażerskiej znajdujących się na przystankach. Dane z systemu TTSS można też przeglądać za pomocą miejskiego serwisu, lub bardziej rozbudowanego serwisu Jacka Kowalskiego – ten drugi serwis oferuje także informacje o tym jaki konkretnie model tramwaju nadjedzie (a co za tym idzie czy jest niskopodłogowy) i czy tramwaj jest opóźniony i o ile.

Co TTSS mówi nam o Kalwaryjskiej?
Jak wspomniałem dane z TTSS dla każdego przejazdu tramwajem zapisywane są w bazie danych, a system umożliwia ich późniejszą analizę. Możemy np zapytać system by pokazał nam średnie czasy przejazdu, czy czasy wymiany pasażerów na poszczególnych przystankach we wszystkie dni powszednie grudnia 2016 w godzinach od 16-17 na odcinku od przystanku A do przystanku B i system przeliczy nam statystyki na podstawie danych historycznych. Na wykresach poniżej umieszczono zagregowane czasy przejazdu z Kalwaryjskiej (na odcinku Korona – Mateczny i Mateczny Korona) przed i po montażu separatora z przejazdów w szczycie popołudniowym. Na wykresach są w słupkach procentowe udziały kursów o danym czasie przejazdu (w grupach co 30s). Liniami zaznaczony jest skumulowany ten sam procent. A na linie proste pokazują ile procent kursów mieści się w granicy czasu przewidzianego przez rozkład.

Dla odcinka Rondo Matecznego – Korona w czerwcu (przed separatorami) tylko 13% kursów mieściło się w czasie rozkładowym, a w we wrześniu (już z separatorami) tych kursów mieszczących się w rozkładowym czasie przejazdu było 62%.

Dla odcinka Korona – Rondo Matecznego w czerwcu (przed separatorami) tylko 20% kursów mieściło się w czasie rozkładowym, a w we wrześniu (już z separatorami) tych kursów mieszczących się w rozkładowym czasie przejazdu było 76%.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,