NSA daje zielone światło dla zmian w cenach abonamentu mieszkańca strefy płatnego parkowania
Ilustracja: Krowa
Licencja ilustracji: Creative Commons LicenseUznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

NSA daje zielone światło dla zmian w cenach abonamentu mieszkańca strefy płatnego parkowania

Naczelny Sąd Administracyjny nie wyklucza możliwości różnicowania wysokości opłat w zależności od różnych kryteriów ( w tym także przykładowo w zależności od rodzaju i ilości zgłoszonych pojazdów osób zamieszkałych po tym samym adresem), ale kryterium kolejności samochodu w rodzinie nie można uznać za odpowiadającego zakazowi dyskryminacji. Zakwestionowano więc samą zasadę „kto pierwszy ten lepszy”, ale nie same ograniczenia w cenach za abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania.

Interpalcja Wantucha
Radny Miasta Krakowa Łukasz Wantuch złożył interpelację z prośbą o ocenę mojej propozycji ograniczenia wyłudzeń abonamentów mieszkańca strefy płatnego parkowania (proponowałem by cena za abonament była zależna od liczby abonamentów wydanych na dane mieszkanie w poprzednim miesiącu). Prawnicy z magistratu w odpowiedzi na interpelację krytycznie odnieśli się do mojej propozycji, twierdząc, że na takie rozwiązanie nie pozwala wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 stycznia 2013 sygn. III SA/Kr 1187/11, wg magistrackich prawników nie można ograniczać liczby abonamentów mieszkańca.

Komentarz Witolda Liguzińskiego
O komentarz poprosiłem znanego krakowskiego prawnika Witolda Liguzińskiego, który od lat walczy z urzędniczymi patologiami m.in. z wjeżdżaniem aut na Rynek Główny, czy z wyjątkiem dla kominków w zakazie palenia paliw stałych w Krakowie, a w ubiegłych latach wygrał z ZIKiTem w sądzie 27 razy.

Prawnicy Prezydenta nie zrozumieli istoty uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie III SA/Kr 1187/11 (to ta sprawa, w której nasze Stowarzyszenie zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu). W uzasadnieniu tym WSA stwierdził tylko, że niezgodne z prawem jest różnicowanie mieszkańców w ten sposób, że „abonament mogłaby otrzymać tylko jedna osoba z zamieszkałych pod danym adresem, ta mianowicie, która pierwsza by o to wystąpiła z wnioskiem do organu”. Dokładnie takie samo stanowisko wyraził WSA w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z 15 kwietnia 2014 r. III SA/Kr 365/14
O tym, że stanowisko Prezydenta jest niewłaściwe świadczyć może sformułowanie z uzasadnienia wyroku NSA z 19 listopada 2014 r. I OSK 2257/14: „Naczelny Sąd Administracyjny nie wyklucza możliwości różnicowania wysokości opłat w zależności od różnych kryteriów ( w tym także przykładowo w zależności od rodzaju i ilości zgłoszonych pojazdów osób zamieszkałych po tym samym adresem), ale kryterium kolejności samochodu w rodzinie nie można uznać za odpowiadającego zakazowi dyskryminacji”. Ten wyrok NSA dotyczył skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie, który przywołałem powyżej tj. III SA/Kr 365/14.

Mówiąc prosto – NSA stwierdził jedynie, że niedopuszczalna jest zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Uzasadnienia wyroków należy czytać ze zrozumieniem i stosować bez nadinterpretacji. Na koniec warto zapytać za co biorą pieniądze prawnicy z magistratu, skoro nie potrafili poinformować Radnego Łukasza Wantucha o wyroku NSA, wypaczając w ten sposób odpowiedź na interpretację? Tym samym moją propozycję ograniczenia patologii w wydawaniu abonamentów mieszkańców można uznać za legalną.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,