Podział podstref płatnego parkowania na jednostki urbanistyczne celem ograniczenia korzyści z wyłudzeń
Ilustracja: UMK
Licencja ilustracji: Creative Commons LicenseUznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Podział podstref płatnego parkowania na jednostki urbanistyczne celem ograniczenia korzyści z wyłudzeń

Skrót:
Problem fikcyjnych meldunków jest największy w strefie P1 Stare Miasto. Jest tak dlatego, że status mieszkańca tej strefy daje dostęp do parkowania w rejonie, w którym pracuje prawie 90 000 osób – wielokrotnie więcej niż np. na Kazimierzu. Abonament mieszkańca nie może być przywilejem pozwalającym parkować bez ograniczeń na tak dużym i atrakcyjnym terenie. Dlatego postuluje podział obecnej strefy P1 na 7 historycznych podstref (jednostek urbanistycznych): Stare Miasto, Kleparz, Piasek Północ, Piasek Południe, Nowy Świat, Stradom, Wesoła Zachód, tak by abonament mieszkańca dawał prawo parkowania tylko w otoczeniu miejsca zamieszkania. Ograniczy to oszustwa, gdyż fikcyjny meldunek będzie mniej atrakcyjny. W podobnym duchu poszła Warszawa, gdzie mieszkaniec może parkować na abonamencie tylko w obrębie ośmiu parkometrów znajdujących się wokół adresu zamieszkania.

Czemu Stare Miasto zawalone jest samochodami?
Pisząc o fikcyjnych meldunkach (chociaż równie popularne są fikcyjne użyczenia auta) zauważyłem, że mimo iż to podstrefa P2 Kazimierz jest gęściej zaludniona i ma gorszą ofertę komunikacji zbiorowej.

strefa lokale z autami meldunki/ lokal z autem lokali z autami/ hektar meldunki/ hekar
P1 Stare Miasto 6376 4,5 19,4 86,7
P2 Kazimierz 1838 5,9 18,4 109,0

 

To bardziej nasycona autami w przeliczeniu zarówno na zameldowanych mieszkańców, jak i powierzchnię jest strefa P1 Stare Miasto.

strefa abonamenty mieszkańców na 1000 mieszkańców na hektar
P1 Stare Miasto 9155,0 321,8 27888,6
P2 Kazimierz 2312,0 211,7 23083,1

 

Wydaje się być to pozbawione logicznego wytłumaczenia. Należałoby przypuszczać że to Kazimierz będzie bardziej nasycony autami niż Stare Miasto – jednak jest odwrotnie. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Abonament w strefie P1 Stare Miasto daje dostęp do olbrzymiego obszaru nasyconego miejscami pracy: można zameldować się u znajomego mieszkającego na Karmelickiej obok Placu Inwalidów i parkować przy pracy na Stradomiu. Można zameldować się u znajomego przy Jubilacie i parkować przy pracy na Nowym Kleparzu. Nasz znajomy niekoniecznie musi pracować blisko miejsca naszej pracy, bo strefa P1 jest tak rozległa Do tego dostajemy możliwość jazdy przez strefę B. W najszerszym miejscu strefa P1 jest ponad 2x szersza niż strefa P2 Kazimierz. Strefa P2 Kazimierz ma tylko 38,4% meldunków, 30,5% powierzchni i jedynie 15,9% pracowników strefy P1 Stare Miasto. Zwłaszcza ten ostatni parametr pokazuje jak bardzo łakomym kąskiem dla oszustów jest strefa P1.

jednostka urbanistyczna meldunki powierzchnia [ha] meldunki/ha pracujący pracujący/ha
Stare Miasto 3929 93,43 42,1 26724 286,0
Kleparz 3600 45,46 79,2 16608 365,3
Piasek Północ 7723 54,02 143,0 11933 220,9
Piasek Południe 4273 44,13 96,8 10163 230,3
Nowy Świat 3445 33,02 104,3 6620 200,5
Stradom 2965 36,68 80,8 3575 97,5
Wesoła Zachód 2514 21,53 116,8 14286 663,5
łącznie strefa P1 28449 328,27 86,7 89909 273,9
Kazimierz strefa P2 10920 100,16 109,0 14286 142,6
P2/P1 38,4% 30,5% 15,9%

 

dane meldunkowe pochodzą z 2014 i obejmują zarówno meldunki stałe i czasowe.
dane nt. pracujących pochodzą z 2015

Strefy jako jednostki urbanistyczne
Skoro meldunek w strefie P1 jest tak cenny, bo daje dostęp do olbrzymiego obszaru nasyconego miejscami pracy to może wystarczy podzielić ją na mniejsze podstrefy w których mieszkaniec będzie mógł zaparkować tylko w najbliższej odległości od miejsca zamieszkania? Naturalnymi podstrefami wydają się być jednostki urbanistyczne, wg definicji:

„Jednostka urbanistyczna stanowi najczęściej zespół budynków mieszkalnych i związanych z nimi obiektów usługowych (szkoły, przedszkola, obiekty handlowo-usługowe, centra kulturalne, sportowe), terenów zielonych, infrastruktury; tworząca całość pod względem kompozycji przestrzennej i funkcji.”

W obrębie obecnej strefy P1 Stare Miasto mamy takich jednostek 7:
– P1.1 Stare Miasto. Teren ograniczony Plantami.
– P1.2 Kleparz. Teren pomiędzy ulicami Krowoderską, Słowackiego, Pawią, Basztową.
– P1.3 Piasek Północ. Teren pomiędzy ulicami Karmelicką, Słowackiego, Krowoderską, Basztową, Dunajewskiego.
– P1.4 Piasek Południe. Teren pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Mickiewicza, Karmelicką, Podwale, Straszewskiego.
– P1.5 Nowy Świat.  Teren pomiędzy ulicami Straszewskiego, Podzamcze, rzeką Wisłą, Krasińskiego, Piłsudskiego.
– P1.6 Stradom. Teren pomiędzy ulicami Westerplatte, Lubicz, linią kolejową, Dietla i Starowiślną.
– P1.7 Wesoła Zachód. Teren pomiędzy ulicami Starowiślną, Dietla, rzeką Wisłą, Bernardyńską, Gertrudy.

Każda z nich stanowiła by osobną podstrefę płatnego parkowania. Dzięki temu meldunek się u znajomego na Karmelickiej obok Placu Inwalidów nie pozwalałby parkować na Stradomiu, a meldunek u znajomego przy Jubilacie pozwalałby na parkowanie w podstrefie Nowy Świat, ale już nie przy pracy na Nowym Kleparzu. Granice te mają uzasadnienie historyczno – urbanistyczne. Abonament mieszkańca strefy płatnego parkowania powinien umożliwić zaparkowanie w okolicy miejsca zamieszkania, ale nie może być przywilejem pozwalającym parkować bez ograniczeń w tak dużym obszarze miasta.

Zasada 8 parkomatów
Jeśli komuś wydaje się, że te propozycje są zbyt restrykcyjne powinien zobaczyć na przepisy w naszej stolicy. W Warszawie rejon obowiązywania abonamentu wyznaczają urzędnicy ZDM, wybierając osiem parkometrów znajdujących się wokół adresu zamieszkania. Kierują się przy tym m.in. mapą rozmieszczenia parkometrów, planami miasta oraz wskazówkami uzyskanymi od mieszkańca. W przypadku wątpliwości dotyczących wyznaczonego rejonu, można złożyć reklamację, na podstawie której pracownicy ZDM przeprowadzą wizję lokalną w pobliżu miejsca zamieszkania.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,