#PieszyRowerzysta – spotkajmy się w Ambasadzie Krakowian

#PieszyRowerzysta – spotkajmy się w Ambasadzie Krakowian

W 2013 roku zostało przeprowadzone kilkuetapowe działanie pn. Krakowski Dialog Cykliczny przez stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Po ankietowym zapytaniu 1600 mieszkańców o ich potrzeby rowerowe, zgłoszeniu 600 sugestii zmian w mieście, pracach na Forum i spotkaniach w 5 rejonach Krakowa powstał „Kontrakt 100 rozwiązań rowerowych“. Kontrakt został przekazany do realizacji przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Kontrakt 100 rozwiązań.

Minęły 3 lata. Czas poddać analizie dokonane zmiany, zweryfikować, czy zapisy Kontraktu należy poprawić, unacześnić, uzupełnić.

Zapraszamy na otwarte debaty połączone z warsztatem nt. nowelizacji Kontraktu wraz z rozszerzeniem go o coraz ważniejszy komponent ruchu pieszego.

Celem nadrzędnym 4 spotkań jest dbałość o czyste powietrze, poprawa jakości życia w mieście i zmiana nawyków komunikacyjnych mieszkańców.

Zbierzemy Wasze uwagi i opinie, wspólnie je opiszemy, naniesiemy na mapę, a następnie przekażemy do ZIKiT w Krakowie. Będziemy monitorować przebieg ich realizacji.

6.10.2016 (czwartek) – godz. 16.30-18.30
7.10.2016 (piątek) – godz. 17.30-19.30
11.10.2016 (wtorek) – godz. 17.30-19.30
13.10.2016 (czwartek) – godz. 17.30-19.30

Wszystkie spotkania odbędą się w Ambasadzie Krakowian, ul. Stolarska 6/9, II p.

Przyjdź w terminie, który Ci najbardziej pasuje!

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/906598392804778/

Od połowy lat 90. zaangażowna w działania na rzecz ochrony środowiska. Specjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i promocji roweru, jako środka transportu w mieście. Współpracowała między innymi z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Forum Opakowań Szklanych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. Od roku 2008 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Koordynatorka merytoryczna i finansowa ogólnopolskiego projektu "Akademia 3R" w ramach kampanii "Kupuj odpowiedzialnie. Na co dzień przemierza rodzinny Kraków na rowerze. Dalekie podróże są pasją jej życia. Uwielbia odkrywać i fotografować niesamowite zakątki świata. Od 2010 roku koordynuje projekty edukacji rowerowej w Polskiej Zielonej Sieci. Najpierw projekt "Jedź rowerem", a następnie "Rower - nowa kultura mobilności. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce".