ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 18

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 18

Osiedle Podwawelskie oraz cały teren Ludwinowa od Monte Cassino po stadion Garbarni oraz od Bulwarów Wiślanych do Kapelanki jest obecnie pod olbrzymią presją. Centrum Kongresowe, budowany biurowiec i wiele ostatnio zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych wywiera presję na ten teren mieszkalny. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach powoduje zastawienie ulic Ludwinowa.

Na szczęście nie wszystko stracone, ponieważ jest już plan odwrócenia niekorzystnego trendu. Każdy z nas mieszkańców, nasze rodziny i nasi znajomi mogą pomóc w jego realizacji, ponieważ wystarczy zagłosować na projekt 18 ogólnomiejskiego budżetu obywatelskiego pod nazwą „Zielona Aleja Twardowskiego – przyjazne połączenie Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem”. To bardzo istotna inicjatywa, ponieważ ulica Twardowskiego ma szansę stać się punktem zwrotnym dla zagospodarowania całego obszaru Ludwinowa, stać się przykładem dla całego miasta oraz połączyć atrakcyjne tereny Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem dla wszystkich Krakowian i turystów.

Podwawelska degradacja vs rewitalizacja

Obecnie ulica Twardowskiego jest bardzo intensywnie degradowana Wypadek Twardowskiegopoprzez szybki ruch tranzytowy, co stwarza niebezpieczeństwo dla niechronionych użytkowników dróg w tym szczególnie osób starszych, dzieci i rowerzystów. Jak wielkie jest to zagrożenie udowodnił wypadek na skrzyżowaniu Szwedzkiej i Twardowskiego z 2013 roku w wyniku, którego dachowało auto, a dwójka dzieci z obrażeniami trafiła do szpitala.  Chodnik jest zdegradowany i zastawiony samochodami, a służy codziennie, jako ciąg pieszy łączący budynki mieszkalne z komunikacją publiczną, okolicznymi sklepami i szkołą.

Mieszkańcy Krakowa nie mają obecnie przyjaznego połączenia Bulwarów Wiślanych z Zakrzówkiem w celach rekreacji i wypoczynku. W projekcie uwzględniono sąsiedztwo Centrum Kongresowego oraz planowaną kładkę Kazimierz-Ludwinów, przyszłe zagospodarowanie Zakrzówka oraz utworzenie Parku Ujścia Wilgi z główną trasą rowerową numer 9. Zielona Aleja Twardowskiego będzie łączyć te wszystkie obszary w spójną sieć atrakcyjnych, zielonych terenów dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Ciąg zielonej alei i strefa uspokojonego ruchu wpisuje się w potrzebę rewitalizacji osiedla Podwawelskiego, z którym projekt sąsiaduje. Realizacja projektu umożliwi w przyszłości rozwój małego biznesu, ma szansę nadać nową tożsamość dla Ludwinowa rozwijając jego śródmiejsko-zielony charakter oraz umożliwi stworzenie przykładowego obszaru mieszkalnego. Projekt jest zgodny z zapisami planu przestrzennego Konopnickiej – Monte Cassino, Studium Zagospodarowania miasta Krakowa oraz rekomendacjami Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kolejnym uzasadnieniem jest sąsiedztwo głównych arterii z bardzo dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną.

Społeczny Plan dla Ludwinowa

Projekt Zielonej Alei Twardowskiego jest częścią „Społecznego Planu dla Ludwinowa” który wychodzi naprzeciw oczekiwań Krakowian w kwestii kształtowania przestrzeni publicznej. Jego główne filary to: BEZPIECZEŃSTWO – bezpieczne poruszanie się niechronionych użytkowników dróg, a w szczególności dzieci i osób starszych, KOMFORT – ograniczenie hałasu, zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz międzydzielnicowego ruchu tranzytowego, DOSTĘPNOŚĆ – zapewnienie dostępności terenów zielonych, szkół, sklepów, instytucji oraz obsługi parkingowej. Poniższe postulaty społeczne planu zapewnią zrównoważony rozwój Ludwinowa i tworzą wzór do naśladowania:

  • Strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h – utworzenie strefy ruchu uspokojonego z fizycznym, strefowym i skutecznym ograniczeniem prędkości oraz zmianą organizacji ruchu w strefie
  • Zielona Aleja Twardowskiego – utworzenie alei ruchu uspokojonego z zielenią urządzoną i małą architekturą wzdłuż ulic Twardowskiego/Dworska/Wierzbowa łączącej Bulwary Wiślane i Zakrzówek
  • Park rzeczny Wilga – utworzenie parku wraz z realizacją głównej trasy rowerowej numer 9 łączącej się z planowaną kładką Kazimierz-Ludwinów
  • Rewitalizacja os. Podwawelskiego – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji (LPR) z wyznaczeniem stref aktywności (shared space) wokół pawilonów handlowych oraz z utworzeniem lokalnego targu zamiast rozproszonych stoisk
  • Analiza dostępności miejsc parkingowych – przeprowadzenie analizy parkingowej w związku z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania na Starych Dębnikach oraz z uwagi na inwestycje biurowe i Centrum Kongresowe

Możesz łatwo pomóc w realizacji planu: zagłosuj na projekt 18 Zielona Aleja Twardowskiego w ogólnomiejskim budżecie obywatelskim, zagłosuj na wybrane projekty w ramach dzielnicowych budżetów obywatelskich, wyślij wniosek listownie do ZIKiT w sprawie utworzenia strefy ograniczonej prędkości 30 km/h na Ludwinowie, dołącz do wydarzenia FB Budżet Obywatelski dla Zakrzówka – Stwórzmy krakowski „Central Park”!

Społeczny Plan dla Ludwinowa_

Urodziłem się, studiowałem, mieszkam z rodziną i pracuję w Krakowie. To wystarczające powody, aby dbać o jak najlepszą jakość życia w grodzie Kraka. To od nas zależy w jakim mieście będziemy mieszkać, ponieważ to my to miasto tworzymy. Miasto to nie drogi, czy mury, miasto to ludzie i rowery!