Krakowska Izba Turystyki popiera wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Na Zjeździe na Placu Bohaterów Getta

Krakowska Izba Turystyki popiera wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Na Zjeździe na Placu Bohaterów Getta

Krakowska Izba Turystyki uchwałą swojego Zarządu nr 22/2014 z dnia 6. października 2014 roku poparła wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Na Zjeździe na Placu Bohaterów Getta. W uchwale przeczytamy:

§ 1
Kierując się dobrem turystów przyjeżdżających do Krakowa, jak również mając na względzie estetykę i funkcjonalność miejsc przez nich odwiedzanych, wygodę turystów i konieczność podnoszenia jakości przestrzeni publicznej w Krakowie – Krakowska Izba Turystyki popierać będzie starania o wybudowanie naziemnego przejścia dla pieszych na Placu Bohaterów Getta.
§ 2
Przejście, o którym mowa w § 1 połączyłoby stale rozwijającą się i podnoszącą swoją turystyczną atrakcyjność dzielnicę Podgórze (obszar byłego getta żydowskiego) z Zabłociem – miejscem usytuowania Fabryki Schindlera oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jeśli i Ty chcesz pomóc ws wyznaczenia naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Na Zjeździe na Placu Bohaterów Getta – weź udział w akcji mailowego przekonywania radnych dzielnicowych z Podgórza. Szczegóły na facebooku.

Krakowska Izba Turystyki jako organizacja samorządu gospodarczego utworzona została w kwietniu 1992 roku i zrzesza na zasadach dobrowolności 86 podmiotów gospodarczych działających w zakresie obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce.

Działalność Krakowskiej Izby Turystyki koncentruje się głównie na:
– współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim
– stwarzaniu warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług turystycznych
– kształtowaniu wizerunku turystycznego regionu
– promocji Krakowa i regionu przez udział w targach krajowych i zagranicznych
– współpracy z podobnymi organizacjami z innych regionów kraju
– opiniowaniu projektów aktów i rozwiązań dotyczących gospodarki turystycznej
– rozstrzygania sporów członków K.I.T. w drodze postępowania pojednawczego
– współpracy z mediami w celu właściwego kreowania wizerunku turystyki

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,