Program budowy wiat rowerowych przy Szkołach i Domach Kultury

Program budowy wiat rowerowych przy Szkołach i Domach Kultury

Kraków wchodzi powoli w erę miasta dostępnego dla rowerów. Etap pierwszy – kilka lepiej lub gorzej wytyczonych ścieżek rowerowych pokazał jak olbrzymią popularnością cieszą się bez względu na porę roku i pogodę. Kolejnym krokiem poza rozwijaniem tej ogólnie oczekiwanej tendencji winno więc być stworzenie infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego a w szczególności budowa i montaż infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po projektowanych ścieżkach rowerowych. Mieszkańcy dzielnicy VIII Krakowa dostrzegając te potrzeby proponują utworzenie w Krakowie programu budowy wiat rowerowych przy szkołach, Domach Kultury, muzeach czy innych obiektach użyteczności publicznej powiązanych komunikacyjnie ze ścieżkami rowerowymi.

Na początek pilotażowo proponujemy utworzenie takiej wiaty w naszej dzielnicy. Proponowana lokalizacja to działka gminna w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Domu Kultury a w przyszłości także planowanego w tym miejscu ogólnodostępnego Parku Podworskiego. Finansowanie możliwe będzie w oparciu o nowy program finansowania inicjatyw społecznych zwany „Budżetem obywatelskim“. Aby tak się stało potrzebne jest szerokie poparcie naszego programu poprzez liczne oddawanie głosów w projekcie budżetu w części związanej z finansowaniem projektów dzielnicowych. Nasz projekt oznaczony numerem 4 w dzielnicy VIII ma szansę stać się dobrym przykładem do naśladowania w innych miejscach na trasach rowerowych. Jeśli się z tym zgadzasz zagłosuj na ten projekt.

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element rozwoju zrównoważonego transportu oraz wywoła impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej. Całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu mieszkańcom Krakowa a także stworzy możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w powiązaniu z łatwością i dostępnością obiektów masowych dla rowerzystów.

Program ma przekonać włodarzy miasta że warto zapewnić środki na budowę przy szkołach wiat rowerowych (także zamykanych) pozwalających bezpieczne przechować rower podczas zajęć szkolnych. Obecnie wiele szkół nie ma nawet stojaków rowerowych. Uczniowie oraz nauczyciele dojeżdżający do szkół rowerami przypinają je do płotów czy słupów. Tak pozostawiony rower jest narażony na oddziaływanie warunków atmosferycznych i jest łatwym łupem dla złodziei. Dzięki programowi możliwe będzie wykonanie prac projektowych oraz zakup i montaż wiat rowerowych (ze względu na trwałość najkorzystniejsze są wiaty z metalowymi ściankami) wraz ze stojakami u-kształtnymi pojedynczymi lub szeregowymi umożliwiającymi właściwe przypięcie roweru. Program może być odnawiany co roku i wspierany przez rady dzielnic oraz środki własne szkół. Dzięki programowi zwiększy się dostępność szkół dla rowerzystów, a przez to wzrośnie liczba dojeżdżających rowerami oraz udział podróży rowerowych w mieście. Zmniejszy się liczba kradzieży rowerów parkowanych przy szkołach.

Kolejne planowane przez nas programy:
•Program -Budowy poidełek z wodą pitną w szkołach i innych miejscach publicznych
•Program -Organizacji w zimie bezpiecznych lodowisk na osiedlach mieszkaniowych
•Program -Górka na sanki na każdym osiedlu czyli mini kopce w Krakowie

Paweł Skrzypiec i Marcin Rachwał