Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak popierają naziemne przejście dla pieszych przy Placu Bohaterów Getta

Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak popierają naziemne przejście dla pieszych przy Placu Bohaterów Getta

Przeprowadzona w pierwszej połowie lat 70. XXw. interwencja urbanistyczna polegająca na  przebudowie III Mostu, poszerzeniu i przedłużeniu ulicy Na Zjeździe doprowadziły do dramatycznej przemiany placu Bohaterów Getta i jego otoczenia.

Wyburzenie większości kwartału zawartego pomiędzy ulicami Lwowską, Józefińską, Targową i placem Bohaterów Getta oraz rozbiórka kamienicy położonej po północnej stronie placu pozbawiło to wnętrze znacznej partii ścian, a przeprowadzenie przezeń ruchliwej arterii ulicy Na Zjeździe o kilku pasmach w obie strony rozcięło je na dwie części.

Zrealizowane przejście podziemne nie pozwala zintegrować tych części. Oddzielone jezdniami i torowiskiem funkcjonują niezależnie, a komunikacja w poprzek istniejącego układu drogowego nie jest przyjemnym spacerem. Konieczność zejścia schodami w dół, by następnie wejść z powrotem na powierzchnię ziemi męczy, a mankamentów tego doświadczenia nie rekompensuje oferta lokali handlowych usytuowanych wzdłuż podziemnego pasażu. Przeprawa ta dla osób mniej sprawnych, poruszających się na wózku czy też pchających wózek z dzieckiem jest trudna do sforsowania, a ulica staje się typową barierą urbanistyczną. I to mimo wyposażenia istniejącego przejścia podziemnego w platformy dla wózków i dźwigi osobowe…

Tradycyjne naziemne przejście – z sygnalizacją świetlną lub bez – przecinające ulicę Na Zjeździe na poziomie terenu pomogłoby powiązać wschodnią i zachodnią część placu Bohaterów Getta. Ułatwiłoby codzienne funkcjonowanie dzielnicy, pomogło pieszym – mieszkańcom, przejezdnym i turystom.

Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak,
architekci, autorzy projektu przebudowy placu Bohaterów Getta
i budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Lwowskiej 1
Biuro Projektów Lewicki Łatak