ROWEROWA SZKOŁA – zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli

ROWEROWA SZKOŁA – zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli

„Rowerowa szkoła” jest kompleksowym projektem edukacyjnym nakierowanym na popularyzację roweru jako codziennego środka komunikacji, naukę praktycznych zasad bezpiecznej jazdy oraz zainicjowanie i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom.

Zapraszamy na spotkanie dla nauczycieli zainteresowanych pełnieniem funkcji lokalnego lidera rowerowego, w szczególności zajmujących się wychowaniem komunikacyjnym lub edukacją ekologiczną oraz będących praktykującymi rowerzystami. Mile widziani są zarówno nauczyciele, którzy są już uczestnikami projektu „Rowerowa szkoła”, jak i osoby będące zainteresowane przystąpieniem do projektu. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie projektu.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo o:
– Głównych założeniach projektu w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu (rzeczywiste przyczyny wypadków a stereotypy, konieczność udoskonalenia systemu nauczania w szkołach).
– Tym, co szkoła i nauczyciel mogą zyskać biorąc udział w projekcie
– Zasadach konkursu „Rowerowa szkoła”, interaktywnych narzędziach internetowych wykorzystywanych w projekcie (rejestracja szkoły, uczniów i zamieszczanie
relacji z działań) oraz o przykładach możliwych działań prorowerowych w szkołach (możliwość krótkich prezentacji liderów dokonań lokalnych liderów rowerowych).
– Pakiecie edukacyjnym projektu „Rowerowa szkoła”: scenariuszach zajęć i materiałach edukacyjnych.
– Interaktywnym narzędziu do przeprowadzenia audytu rowerowego szkoły (jak przeprowadzić audyt szkoły i uzyskać certyfikat szkoły przyjaznej rowerom).
– Praktycznych zajęciach doskonalenia jazdy rowerem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i potwierdzony będzie certyfikatem.

Spotkanie odbędzie się 24.09.2014 r. (środa) w godz. 16:30-19:30 w Ambasadzie Krakowian, przy ulicy Stolarskiej 6/9 w Krakowie.

Jeżeli są państwo zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu, bardzo prosimy o informację zwrotną do dnia 22.09.2014 r. na nasz adres mailowy.

Serdecznie zapraszamy!