Czy miejsca parkingowe w biurowcach powinny być opodatkowane?

Czy miejsca parkingowe w biurowcach powinny być opodatkowane?

W Krakowie prężnie rozwija się branża outsourcingu usług biznesowych/IT: obecnie mówi się już o nawet 30 000 pracowników tego sektora w naszym mieście. Większość firm z tej branży działa w modelu biznesowym, w którym powierzchnia biurowa w której pracują pracownicy jest wynajmowana od firm trzecich, które zajmują się budową, zarządzaniem i obsługą techniczną biurowców.

Przykładowo kompleks biurowy Green Office (ul. Czerwone Maki 80, 82, 84 Kraków) należy do firmy Grupy Buma, a jego najemcą jest w przeważającej części Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o (a w mniejszej UBS Service Centre Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, CRIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i CC POLAND PLUS Sp. z o.o.). Co ważne firmy nie wynajmują tylko powierzchni biurowej, ale też 600 miejsc parkingowych (420 w parkingu podziemnym i 180 w parkingu naziemnym). Te wynajęte miejsca pracodawcy przekazują do wykorzystania poszczególnym pracownikom, przez co mamy tu do czynienia z dodatkowym pakietem świadczeń jakie pracodawca opłaca dla części swoich pracowników.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
– wynagrodzenia zasadnicze,
– wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
– różnego rodzaju dodatki, nagrody,
– ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i
– wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym

Warto zauważyć pewną analogię: organy podatkowe uważają, że nieodpłatnym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracowników jest fakt objęcia pracowników i członków ich rodzin opieką medyczną (wykupienie pakietu usług medycznych). Tak więc w przypadku zakupu przez pracodawcę pakietu usług medycznych uprawniających poszczególnych pracowników do skorzystania z określonych usług medycznych, wykraczających poza zakres świadczeń wynikających z medycyny pracy, wartość abonamentu medycznego otrzymanego przez pracownika na podstawie przyznanego pakietu medycznego, stanowi przychód ze stosunku pracy, tak samo jak wynagrodzenie zasadnicze. Dlatego wartość abonamentu medycznego, opłaconego przez firmę za pracownika i członków jego rodziny, pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu. Następnie od łącznej wartości powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT .

Analogicznie wartość opłaty za wynajem miejsca parkingowego przez pracodawcę (jaką płaci jako najemca budynku), które to miejsce jest udostępniane pracownikowi, stanowi przychód ze stosunku pracy, a pracodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu wartość opłaty jaką sam ponosi za wynajem tego miejsca parkingowego.

Problem dotyczy nie tylko firmy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o, ale też wszystkich innych firm, które wynajmują miejsca parkingowe i udostępniają je swoim pracownikom w celach innych od wykonywania obowiązków zawodowych, np. po to by mogli oni zaparkować auto pod biurowcem na czas swojej pracy. Przykładowo koszt najmu miejsca parkingowego w biurowcu Alma Tower to 200 PLN.

Dlatego też wszyscy pracodawcy wynajmujący miejsca parkingowe dla swoich pracowników powinni więc traktować wartość takiego wynajmu (ustaloną na podstawie umowy z zarządcą kompleksu biurowego) jak inne świadczenia pracownicze i ją opodatkować i oskładkować.

Poszedłbym nawet o krok dalej, czyli wprowadziłbym prawo analogiczne do „Cash Out” z Kalifornii: pracownik miałby wybór, czy woli mieć pod pracą miejsce parkingowe w garażu podziemnym wynajmowane za przykładowe 200 PLN od zarządcy obiektu, czy też woli te 200 PLN dostać do ręki i do pracy dojechać komunikacją miejską lub rowerem. Ewentualnie ktoś mógłby się umówić z kolegą na carpooling i dodatkowymi 200 PLN podzielić się na pół. Takie rozwiązanie w Kalifornii dało świetne rezultaty zmniejszając zanieczyszczenie i liczbę aut. Do modelu analogicznego do „Cash Out” potrzebna byłaby jednak zmiana prawa, a opodatkowanie miejsc parkingowych w biurowcach to tylko próba zmniejszenia niekorzystnego dla miasta subsydiowania osób, które do pracy przyjeżdżają samochodem: w końcu wpływy z tego zwiększonego podatku (PIT) trafiłby do budżetu Krakowa. Uważam też, za skrajną niesprawiedliwość fakt, że za otrzymane dodatkowe usługi medyczne trzeba płacić podatek, a za otrzymane usługi parkingowe już nie. Co na to wszystko odpowie fiskus?

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,