220 nowych stojaków rowerowych

02.07.2014    Autor:

Baczni obserwatorzy przestrzeni publicznej Krakowa na pewno już zauważyli nowe stojaki rowerowe pojawiające się w miejscach zgłoszonych za pośrednictwem interaktywnej mapy przez samych użytkowników. Samo uruchomienie narzędzia było realizacją jednego z postulatów Kontraktu 100 rozwiązań i jest to o tyle ważna informacja, że jest to pierwszy spełniony w całości zapis porozumienia pomiędzy krakowskimi rowerzystami a miastem, czyli ZIKiT-em.

Gdzie w najbliższym czasie staną nowe, błyszczące, nierdzewne, odwrócone litery ‚U’, czyli najlepsze stojaki rowerowe? Tak jak wspomniałem wcześniej, w miejscach lub w okolicach miejsc, które wskazaliście. W sumie zgłoszeń było blisko 1300 i jest to najlepszym dowodem na to, że parkingów rowerowych potrzeba w Krakowie jeszcze dużo, dużo więcej.

Dlaczego niektóre nadesłane propozycje nie mogą zostać zrealizowane? Z bardzo prozaicznej przyczyny – własność terenu. ZIKiT może montować stojaki tylko na terenie należącym do Gminy Miejskiej Kraków, a nie na terenach uczelni wyższych, czy prywatnych.

Na koniec, w moim odczuciu, najważniejsza informacja. Podobnie jak miało to miejsce jesienią roku 2013, znów pojawią się parkingi rowerowe zlokalizowane w jezdni. Od razu podkreślam, że nie jest to likwidacja miejsc postojowych, a jedynie skuteczne uniemożliwienie parkowania samochodów w niedozwolonych miejscach, czyli 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych. Tym samym stojaki rowerowe przyczynią się do poprawy widoczności i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

LEGENDA
kolorowe punkty z cyferkami – zgłoszenia mieszkańców
ciemnoniebieskie punkty – stojaki montowane w czerwcu i lipcu 2014
wielkość punktu oznacza ilość stojaków