Metro = dwukrotna podwyżka cen biletów: jednorazowy za 8 zł?

Metro = dwukrotna podwyżka cen biletów: jednorazowy za 8 zł?

Cały czas o metrze mówi się jedynie w kontekście kosztów jego budowy, mało kto jednak mówi o kosztach jego utrzymania. Pamiętać jednak należy, iż utrzymanie pierwszej linii metra, wraz ze spłatą kredytów zaciągniętych na jej budowę, oznacza wydatki o ok. 2 razy wyższe niż kwota obecnie przeznaczana na utrzymanie komunikacji. Czy miasto, gdzie w 2012 roku zabrakło ok. 20 mln zł. na remarszrutyzację i w którym mieszkańcy w okresie letnim borykają się co chwilę z awariami torowisk, gdyż brakuje pieniędzy na ich utrzymanie, stać na kilkusetmilionowe wydatki na utrzymanie metra? Jak uruchomienie pierwszej linii metra może przełożyć się na ceny biletów?

Poniżej przedstawiamy analizę opisującą, w jaki sposób mogą zmienić się ceny biletów po otwarciu pierwszej linii metra.

Przyjęte założenia:
a/ miasto chce utrzymać obecny % poziom dofinansowania KZ z budżetu na poziomie ~65%, czyli wpływy z biletów pokrywają ~65% kosztów funkcjonowania KZ;
b/ miasto chce utrzymać obecną nominalną wysokość dopłaty, czyli dokładać do funkcjonowania KZ ~150 mln zł ponad wpływy z biletów;
c/ Dla obu wariantów przyjęto inflację na poziomie 2,5% rocznie, start pierwszej linii metra w 2022;

d/ W obliczeniach NIE UWZGLĘDNIONO spłaty kredytu, a jedynie wydatki w wysokości ok. 200 mln zł rocznie na utrzymanie pierwszej linii metra.

Jak więc kształtowałyby się ceny biletów?

a/ Przy założeniu, iż miasto planuje utrzymanie obecnego % poziomu dofinansowania komunikacji zbiorowej:
20 min 4,90 zł
40 min 6,60 zł
60 min 8,70 zł
90 min 10,50 zł
miesięczny 155,00 zł

b/ Przy założeniu, iż miasto planuje utrzymanie utrzymanie obecnego nominalnego poziomu dofinansowania komunikacji zbiorowej:
20 min 5,80 zł
40 min 7,90 zł
60 min 10,40 zł
90 min 12,40 zł
miesięczny 185 zł