Dziś oddychamy smogiem, jutro czystym powietrzem

Dziś oddychamy smogiem, jutro czystym powietrzem

„Krakowskie powietrze dziś i jutro. Perspektywy poprawy jakości powietrza w Krakowie do roku 2018” to temat konferencji organizowanej 25 lutego 2014 r. przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, w hotelu Campanile przy ul. Św. Tomasza 34 w Krakowie.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin, zajmujących się zagadnieniami jakości krakowskiego powietrza, w szczególności wojewódzkich i gminnych władz samorządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, pracowników naukowych, przedstawicieli pozarządowych organizacji społecznych i mieszkańców Krakowa. Prelegentami podczas konferencji będą zarówno przedstawiciele administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i gminnego, naukowcy z kraju i zagranicy, jak i reprezentanci organizacji pozarządowych.

O wdrażaniu przyjętego we wrześniu Programu ochrony powietrza opowiedzą przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, o Programie Ograniczania Niskiej Emisji i uchwale w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków opowie przedstawicielka Urzędu Miasta Krakowa.

Szczególnej uwadze polecam wystąpienie prof. Patricka Goodmana z Dublin Institute of Technology z Irlandii. Prof. Goodman zaprezentuje na przykładzie Dublina proces redukcji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza, a tym samym oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie i śmiertelność mieszkańców. Dublin to miasto, które z zanieczyszczeniem powietrza wywołanym

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmujemy do 21 lutego 2014 r. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: powietrze.krakow.pl

ZAPRASZAM!

Od połowy lat 90. zaangażowna w działania na rzecz ochrony środowiska. Specjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i promocji roweru, jako środka transportu w mieście. Współpracowała między innymi z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Forum Opakowań Szklanych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. Od roku 2008 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Koordynatorka merytoryczna i finansowa ogólnopolskiego projektu "Akademia 3R" w ramach kampanii "Kupuj odpowiedzialnie. Na co dzień przemierza rodzinny Kraków na rowerze. Dalekie podróże są pasją jej życia. Uwielbia odkrywać i fotografować niesamowite zakątki świata. Od 2010 roku koordynuje projekty edukacji rowerowej w Polskiej Zielonej Sieci. Najpierw projekt "Jedź rowerem", a następnie "Rower - nowa kultura mobilności. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce". W 2013 roku koordynatorka projektów "Krakowski Dialog Cykliczny" w stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów oraz "Czyste powietrze dla Krakowa" w Polskiej Zielone Sieci.

  • Bulwersator

    „Dublin to miasto, które z zanieczyszczeniem powietrza wywołanym ” urywa się, a tam chyba coś powinno jeszcze być.