Wyjątkowo trafne spostrzeżenia Michała Dobrzańskiego na temat polskiej wersji tzw. ludzkiej skali promowanej przez wybitnego duńskiego urbanistę Jana Gehla.

„Aby jego idee można było zacząć skutecznie wdrażać, trzeba byłoby nie tylko rozbić rutynę pracy tych struktur administracyjnych, lecz także w znacznej mierze zakwestionować ich dotychczasowy dorobek.(…) Aby zmiany zaczęły być widoczne na ulicach, urzędnicy będą musieli zaakceptować fakt, że nie są w stanie samodzielnie przewidzieć i zaprojektować infrastruktury dla tysięcy różnych użytkowników, nie pytając o zdanie przynajmniej części z nich.”

– Polska ludzka skala