Powietrza! Antysmogowy marsz żałobny

Powietrza! Antysmogowy marsz żałobny

Rowerzyści, piesi, kierowcy – dla każdej z tych grup czyste powietrze to warunek prawidłowego funkcjonowania organizmu, zdolności do pracy, zdrowia, chęci do życia, zadowolenia z siebie. Niestety czystego powietrza w Krakowie brakuje.

Dziś, już po raz kolejny tej jesieni, na podstawie zapisów Programu ochrony powietrza (pdf), Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

klepsydra-powietrza-2 Nie mogąc pozostać obojętnymi na sygnały Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a dodatkowo w obliczu braku przychylności Zarządu Województwa Małopolskiego w kwestii przyjęcia zgodnej z prawem i dobrej dla mieszkańców Krakowa uchwały w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, inicjatywy społeczne, organizacje pozarządowe i mieszkańcy wzywają do wzięcia udziału w marszu żałobnym.

Wyraźmy swoje niezadowolenie z faktu, że zdrowie mieszkańców przegrało z interesami węglowych lobbystów. Nie chcemy i nie możemy dłużej czekać. Pokażmy, że zależy nam na czystym powietrzu w Krakowie!

Marsz odbędzie się już w najbliższy piątek, 25 października o godzinie 18.00. Spotykamy się pod pomnikiem Mickiewicza w Rynku Głównym. Połączymy siły z Masą Krytyczną, a następnie marsz ruszy wokół Rynku Głównego. Ulicą Floriańską udamy się pod siedzibę Zarządu Województwa Małopolskiego, przy ulicy Basztowej 22.

Na marsz zapraszamy w czarnych strojach oraz w maseczkach przeciwpyłowych. Najlepiej podpisanych imieniem i nazwiskiem, ponieważ po marszu zbierzemy wszystkie maski i przekażemy w Urzędzie na ręce członków Zarządu WM. Będziemy dysponować maseczkami, gdyby ktoś nie posiadał własnej.

O oprawę artystyczną wydarzenia zadbają krakowskie artystki Cecylia Malik i Małgorzata Markiewicz.

Wydarzenie na FB.

W imieniu organizatorów:
Krakowski Alarm Smogowy
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
ClientEarth Polska

Od połowy lat 90. zaangażowna w działania na rzecz ochrony środowiska. Specjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i promocji roweru, jako środka transportu w mieście. Współpracowała między innymi z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Forum Opakowań Szklanych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. Od roku 2008 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Koordynatorka merytoryczna i finansowa ogólnopolskiego projektu "Akademia 3R" w ramach kampanii "Kupuj odpowiedzialnie. Na co dzień przemierza rodzinny Kraków na rowerze. Dalekie podróże są pasją jej życia. Uwielbia odkrywać i fotografować niesamowite zakątki świata. Od 2010 roku koordynuje projekty edukacji rowerowej w Polskiej Zielonej Sieci. Najpierw projekt "Jedź rowerem", a następnie "Rower - nowa kultura mobilności. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce". W 2013 roku koordynatorka projektów "Krakowski Dialog Cykliczny" w stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów oraz "Czyste powietrze dla Krakowa" w Polskiej Zielone Sieci.