Radni z Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK zwrócili się do Prezydenta o 10 mln zł. na infrastrukturę rowerową i zabezpieczenie ich w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 oraz zapisanie stosownych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

– Radni chcą większych pieniędzy na rowery