Strategia Rozwoju Krakowa – Wyraź swoje zdanie!

Urząd Miasta Krakowa rozpoczął prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa – dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta. Mieszkańcy mają możliwość wyrażenia własnej opinii w tej sprawie do dnia 15 października tego roku. Wystarczy wypełnić krótką, internetową ankietę, aby wpłynąć na kierunek, w którym Kraków ma się rozwijać!

Strategia Rozwoju Krakowa

Niedawno trwały konsultacje Studium Zagospodarowania Przestrzennego, które określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Natomiast Strategia Rozwoju Krakowa jest dokumentem określającym podstawowe kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego w dłuższym okresie czasu. Strategia zakreśla najogólniejszą wizję Krakowa przyszłości – jego pożądany obraz, do którego zmierzamy.

defining-targets-differently_l

Dla jej urzeczywistniania wytycza się trzy zasadnicze cele strategiczne rozwoju Miasta. Uszczegółowieniem każdego z tych celów są cele operacyjne. Dla realizacji celów operacyjnych sformułowano listę programów sektorowych – tzn. średniookresowych planów wykonawczych, w których określono priorytety oraz zadania wraz z określeniem sposobu ich finansowania oraz harmonogramem realizacji. Dotychczasowa strategia została przyjęta uchwałą z dnia 12 kwietnia 2005 roku. Jest zatem już najwyższa pora, aby ją zaktualizować. Jest to o tyle ważne, iż zmieniają się również założenia krajowej polityki miejskiej.

Ankieta – Wyraź swoje zdanie!

Anonimowa ankieta dla mieszkańców jest dostępna na stronach serwisu Dialog Społeczny Urzędu Miasta Krakowa. Jest zbudowana w przyjazny sposób, a jej wypełnienie nie sprawia żadnego problemu. Rozpoczyna się od ogólnego pytania, czy mieszka się w Krakowie i jak długo, oraz o stopień zadowolenia z warunków życia w grodzie Kraka.  Następnie możemy ocenić na skali zagadnienia takie jak tereny zielone, oświata, ochrona zdrowia, jakość obsługi mieszkańca, oferta kulturalna, dostęp do obiektów sportu i rekreacji, jakość komunikacji publicznej, warunki przemieszczania się autem, rowerem i pieszo,  poziom bezpieczeństwa, warunki działania przedsiębiorstw, rynek pracy, czy czystość i estetykę miasta. Można się zatem wypowiedzieć we wszystkich tematach, które rozpalają dyskusję w mieście i które wszystkich nas żywo dotyczą.

Następnie przechodzimy do sekcji traktującej o zmianie warunków życia mieszkańców w czasie ostatnich pięciu lat. Chodzi o zmianę sytuacji materialnej, wyglądu centrum i okolic zamieszkania. Możemy ocenić władze miasta Krakowa, jeśli chodzi o dbałość o poprawę jakości życia mieszkańców.

Kolejna część to już definicja z czym kojarzy nam się Kraków. Możemy zaproponować trzy skojarzenia, które najlepiej oddają istotę naszego miasta. Następnie określamy najważniejsze obecnie wyzwania stojące przed Krakowem. Ankieta daje nam możliwość określenia, jak Kraków powinien wyglądać w przyszłości i wybrania głównych kierunków rozwoju miasta. Jest również możliwość swobodnej wypowiedzi, aby określić jakiś inny ważny kierunek rozwoju.

Na koniec możemy określić nasze podejście do życia społecznego, zaufania, podać działalność w lokalnych społecznościach, które były dla nas istotne. Jest również pytanie o udział w wyborach samorządowych oraz ogólne nasze dane jak płeć, wiek, wykształcenie, praca, czy dzielnica zamieszkania.

ZALEŻY CI NA ROZWOJU KRAKOWA – WYRAŹ SWOJE ZDANIE I KLIKNIJ TUTAJ!

ankieta grafika

 

Urodziłem się, studiowałem, mieszkam z rodziną i pracuję w Krakowie. To wystarczające powody, aby dbać o jak najlepszą jakość życia w grodzie Kraka. To od nas zależy w jakim mieście będziemy mieszkać, ponieważ to my to miasto tworzymy. Miasto to nie drogi, czy mury, miasto to ludzie i rowery!