Ł. Gibała pyta ws budowy DDR w ramach łącznicy kolejowej Krzemionki-Zabłocie

Ł. Gibała pyta ws budowy DDR w ramach łącznicy kolejowej Krzemionki-Zabłocie

Poseł Łukasz Gibała z klubu „Ruch Poparcia Palikota” interweniuje ws uwzględnienia budowy drogi rowerowej w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki.  Krakowski polityk wysłał w tej sprawie zapytanie do Pana Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, oraz zapytanie do Pana Prezesa Zarządu PKP-Polskie Linie Kolejowe S.A.Remigiusza Paszkiewicza
Poniżej treść pisma do Ministra:

ZAPYTANIE
w sprawie konieczności uwzględnienia budowy drogi rowerowej w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki.

Szanowny Panie Ministrze,
Budowa łącznicy pomiędzy stacją kolejową Kraków-Zabłocie a stacją Kraków-Krzemionki jest inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców. Z pewnością wybudowanie planowanej estakady kolejowej usprawni ruch kolejowy. Szacuje się, że dzięki powstaniu łącznicy znacząco skrócony zostanie czas jazdy pociągów kursujących z Krakowa do Zakopanego. Inwestycja ma więc priorytetowe znaczenie nie tylko dla Krakowa, ale także dla całego regionu. Cieszą zatem pojawiające się informacje dotyczące stanu zaawansowania prac nad projektem budowy łącznicy.

Warto jednak przed wyłonieniem wykonawcy poważnie zastanowić się nad wprowadzeniem do projektu zmian istotnych z punktu widzenia zabezpieczenia interesów rowerzystów. W trakcie prac projektowych pojawiały pomysły przeprowadzenia przez teren planowanej inwestycji drogi dla rowerów. Projektowana droga rowerowa przebiegałaby od skrzyżowania przy ul. Wielickiej i Powstańców Wielkopolskich pod estakadą łącznicy kolejowej, a następnie południowo-zachodnią stroną planowanego nasypu łącznicy do jezdni ul. Jana Henryka Dąbrowskiego.

Gdyby propozycje środowisk rowerowych zostały uwzględnione, to wówczas trwale rozwiązany zostałby problem ruchu rowerowego w rejonie ul. Wielickiej. Obecnie wjazd rowerem z ulicy Wielickiej w wąską i zarazem ruchliwą ulicę Bolesława Limanowskiego graniczy z niemożliwością. Zadaniem praktycznie niewykonalnym wydaje się również wytyczenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Limanowskiego, na której znajduje się już pas jezdni dla samochodów i tory tramwajowe. To wszystko powoduje, iż dziś nie istnieje dogodne rowerowe połączenie komunikacyjne, które umożliwiłoby przedostanie się z południowej części Krakowa do części północnej.

Warto więc w pełni wykorzystać okazję, jaką stwarza projekt budowy łącznicy kolejowej i wprowadzić stosowne poprawki do projektu, które umożliwią wytyczenie pasa dla rowerów między słupami planowanej estakady kolejowej. Warto zauważyć, że podobna szansa na rozwiązanie problemu ruchu rowerowego w rejonie ulicy Wielickiej i Limanowskiego może się już nigdy nie pojawić.

Należy zaznaczyć, iż sprawa jest nadzwyczaj pilna, gdyż wszelkie poprawki do projektu inwestycji powinny zostać wprowadzone jeszcze przed rozpisaniem przetargu na jej wykonanie.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:
Czy może Pan Minister zapewnić, iż w projekcie budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki uwzględnione zostaną propozycje organizacji rowerowych odnoszące się do przeprowadzenia drogi rowerowej między ul. Powstańców Wielkopolskich a Jana Henryka Dąbrowskiego i Jana Dekerta (do wiaduktu kolejowego), załomem ul. Traugutta i projektowanym rondem na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Przemysłowej oraz połączenia drogą rowerową ul. Lipowej i Traugutta przez istniejące przejście kolejowe na stacji PKP-Zabłocie?

Z wyrazami szacunku,
Łukasz Gibała
Poseł na Sejm RP

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,