Maraton pisania uwag do Studium 2030

Maraton pisania uwag do Studium 2030

Każdy mieszkaniec Krakowa ma prawo, a nawet obowiązek zabrać głos by kształtować przestrzeń wokół siebie. Jeśli chcesz mieszkać i pracować w miejscu przyjaznym, spełniającym Twoje oczekiwania dobrej jakości życia, w mieście, którego priorytetem nie jest jedynie budowa nowych, za szerokich śródmiejskich autostrad, czy zajmowania każdego skrawka zieleni nowymi niezamieszkałymi budynkami – teraz czas na Twój ruch! Zapraszam na oddolną inicjatywę – Maraton pisania uwag do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Jest to podstawowy gminny dokument planistyczny, który na kolejne 20 lat wyznaczy politykę przestrzenną Krakowa.

Już tylko do 19 sierpnia 2013 można zgłaszać uwagi do projektu Studium.

Dlaczego to takie ważne? Nowe Studium zakłada m.in. zabudowę Bagrów, „Zielonego Dołu”, Strzelnicy, terenów zalewowych, ogrodów działkowych, czy korytarzy przewietrzania miasta, a także wiele innych kontrowersyjnych zapisów. Jeśli one przejdą, na nic będą późniejsze protesty, bo to na podstawie Studium uchwalane są plany miejscowe.

Maraton odbędzie się w Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) w dniach 14 i 15 sierpnia (środa, czwartek) w godz. 12.00-20.00.

Organizatorami spotkania jest grupa mieszkańców aktywnie działających na rzecz ochrony zieleni, demokracji bezpośredniej, partycypacji i prawa do współkształtowania polityki miejskiej zrzeszonych w organizacjach i grupach nieformalnych.

Od połowy lat 90. zaangażowna w działania na rzecz ochrony środowiska. Specjalizuje się w bezpośredniej edukacji ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i promocji roweru, jako środka transportu w mieście. Współpracowała między innymi z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Forum Opakowań Szklanych, Instytutem Ekonomii Środowiska i CEE Bankwatch Network. Od roku 2008 związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Koordynatorka merytoryczna i finansowa ogólnopolskiego projektu "Akademia 3R" w ramach kampanii "Kupuj odpowiedzialnie. Na co dzień przemierza rodzinny Kraków na rowerze. Dalekie podróże są pasją jej życia. Uwielbia odkrywać i fotografować niesamowite zakątki świata. Od 2010 roku koordynuje projekty edukacji rowerowej w Polskiej Zielonej Sieci. Najpierw projekt "Jedź rowerem", a następnie "Rower - nowa kultura mobilności. Edukacja ekologiczna i promocja zrównoważonego transportu w Małopolsce". W 2013 roku koordynatorka projektów "Krakowski Dialog Cykliczny" w stowarzyszeniu Kraków Miastem Rowerów oraz "Czyste powietrze dla Krakowa" w Polskiej Zielone Sieci.