Śluzy malować, zalegalizować!

Śluzy malować, zalegalizować!

Już dzisiaj (9 czerwca) odbędzie się finał Święta Cyklicznego i Wielki Przejazd Rowerowy, którego trasa prowadzi m.in. koło Urzędu Wojewódzkiego na ul. Basztowej. Przejedziemy tamtędy nie przez przypadek – planujemy przekazanie przedstawicielom władz państwowych petycji z postulatami rowerzystów dotyczącymi nowelizacji rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

 „Śluzy malować, zalegalizować!”

W czasie przejazdu peletonu przed Urzędem Wojewódzkim delegaci KMR zaprezentują projekt nowelizacji rozporządzenia, zawieszą na drzwiach urzędu plakat i przekażą na ręce urzędników wniosek o jak najszybszą nowelizację. Tym mini-happeningiem chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię bałaganu prawnego wpływającego bezpośrednio na bezpieczeństwo rowerzystów na drodze, które zwłaszcza w dużych miastach, pozostawia bardzo wiele do życzenia.

Nowelizacja Prawa o Ruch Drogowym, która weszła w życie 21 maja 2011 roku odwróciła niekorzystny trend dyskryminacji rowerzystów w Polsce, wyeliminowała liczne absurdy i przywróciła zgodność polskich przepisów z Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym.

Niestety, do dziś rozporządzenia wykonawcze do ustawy są z nią sprzeczne, nie ma w nich ani słowa o wprowadzonych nowelizacją ustawy śluzach dla rowerów, a przepisy dotyczące pasów ruchu dla rowerów wciąż de facto zabraniają ich stosowania. Szereg zapisów rozporządzeń promuje przy tym rozwiązania niebezpieczne. Ten bałagan nie sprzyja tworzeniu sprawdzonych, bezpiecznych i efektywnych rozwiązań.

Sytuacja wymaga podjęcia szybkich i zdecydowanych działań na poziomie krajowym. Bez tego nie ma szansy na poprawę sytuacji. Polskie miasta wciąż mają problemy z budową nowoczesnych i bezpiecznych dróg rowerowych, gdyż utrudniają to, albo uniemożliwiają polskie przepisy.

Pierwszy raz w historii rowerowe postulaty do Rządu RP zostaną przekazane jednocześnie w władzom wojewódzkim w największych miastach Polski. Pierwszy raz w historii we wspólnej intencji będą jechały w niedzielę tysiące rowerzystów.

W czasie przejazdu ul. Basztową zachęcamy do głośnego wyrażenia naszych postulatów poprzez skandowanie hasła „Śluzy malować, zalegalizować!”

Więcej o ogólnopolskiej akcji „Śluzy malować, zalegalizować!” TUTAJ

Ważna Informacja organizacyjna – peleton nie zatrzymuje się przed Urzędem Wojewódzkim, plakat, petycję i projekt rozporządzenia zaprezentują i przekażą delegaci Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów.

PLAKAT_sluzy_malowac_zalegalizowac_KMR_50p