RDz XIII Podgórze: strefą płatnego parkowania zmniejszmy poziom PM10 i NO2

RDz XIII Podgórze: strefą płatnego parkowania zmniejszmy poziom PM10 i NO2

Wielokrotnie przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza na terenie Starego Podgórza,  skłaniają Radę Dzielnicy XIII  mającą na względzie dobro mieszkańców do ponowienia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o nadanie pilnego  trybu ustanowienia strefy płatnego parkowania typu C na obszarze Starego Podgórza i Zabłocia.  Strefa ta przyczyniła by się do znaczącego zmniejszenia zanieczyszczeń pyłowych i dwutlenku azotu emitowanych przez pojazdy samochodowe.

Stare Podgórze i Zabłocie należą do obszaru ścisłego centrum Krakowa, charakteryzującego się starą, zwartą zabudową , której układ objęty jest ochroną konserwatorską. Teren ten z wąskimi ulicami nie jest dostosowany do już istniejącego ruchu samochodowego, zwiększającego się z każdym kolejno następującym rokiem. Tutaj licznie  lokują swoje siedziby instytucje, urzędy, firmy usługowe i handlowe – lecz przede wszystkim dominującą funkcją tego obszaru jest mieszkalnictwo, które w starej zabudowie wyposażone jest głównie w paleniska węglowe.

Ilość mieszkań w Starym Podgórzu ulegnie w ciągu najbliższych trzech lat zwiększeniu o ok. 1500 mieszkań. Występująca tu niska emisja dymów z palenisk potęgowana jest przez spaliny samochodów wykonujących wielokrotne okrążenia w poszukiwaniu miejsc do zaparkowania, a ilość tych samochodów dziennie liczona jest w tysiącach. Wspomniany wyżej wzrost liczby mieszkań zwiększy liczbę pojazdów spalinowych w tym obszarze i pogłębi zatem  istniejący już stan kryzysowy zanieczyszczenia powietrza.

Badania naukowe dowiodły, że przeciętnie 30 % samochodów w tak scharakteryzowanym obszarze, to pojazdy poszukujące przez wiele minut wolnych miejsc postojowych. Strefa płatnego parkowania zdecydowanie redukuje zjawisko poszukiwania miejsc przez co  ruch samochodowy ulega znacznemu zmniejszeniu. Maleje przy tym o 1/3 emisja z rur wydechowych pojazdów  dwutlenku azotu NO2 oraz stężenie pyłów PM25 i PM10

Walka z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie musi iść w wielu kierunkach gdzie jednym z nich – i to bardzo istotnym- jest wprowadzenie w całym obszarze śródmiejskim ograniczenia parkowania i intensywności ruchu. Potwierdzeniem tej tezy jest m.in.   publikacja, na którą powołują się eksperci w tej tematyce, pt. „Air pollution abatement in Praque city” (Maria Kazmukova, Josef Janota, Vaclav Pisa 2006). W tym opracowaniu uznaje się strefę płatnego parkowania za najbardziej efektywne narzędzie zmniejszające zanieczyszczenie powietrza pochodzące od samochodów.

List ten stanowi jednocześnie uzasadnienia uchwały Rady Dzielnicy XIII Podgórze z dnia 26 marca 2013 r.
Zygmunt Włodarczyk – Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Podgórze

  • Tak właściwie nie rozumiem tego. Mieszkańcy będą musieli płacić za miejsce przed domem? Co to da jak i tak będą parkowali?