RDz 7: strefa płatnego parkowania na Półwsiu Zwierzynieckim, a zyski na P&R

RDz 7: strefa płatnego parkowania na Półwsiu Zwierzynieckim, a zyski na P&R

Rady Dzielnicy VII w swojej uchwale ponownie wnioskuje o rozszerzenie strefy płatnego parkowania obejmujące całe Półwsie Zwierzynieckie, czyli obszar pomiędzy al. Z. Krasińskiego, al. F. Focha, ul. Królowej Jadwigi (obustronnie) i brzegiem rzeki Wisły. Rada wnioskuje też o podjęcie działań, tworzących stały mechanizm oraz procedury, w wyniku których środki finansowe (zysk) pozyskane z opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania zostaną skierowane wyłącznie na tworzenie systemu P&R oraz budowę parkingów w centrum miasta.

Odsuwanie w czasie decyzji o rozszerzeniu programu stref płatnego parkowania, a co za tym idzie  przyspieszeniu budowy kolejnych parkingów, jest sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców Krakowa. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania zaproponowane w projekcie uchwały Pana Prezydenta, czyli jedynie o fragment Półwsia Zwierzynieckiego, rażąco pogorszy warunki życia pozostałych mieszkańców tego obszaru. Jest to bowiem obszar  mocno zurbanizowany, o charakterze zabudowy śródmiejskiej, a na jego terenie dodatkowo znajduje się wiele budynków użyteczności publicznej (sześć placówek oświatowych, duża przychodnia zdrowia, budynki biurowe, w tym UMK, Miastoprojekt, jak również plac targowy i stadion MKS Cracovia).

Podjęcie decyzji o skierowaniu pieniędzy pozyskanych z opłat w strefach na rozwój sieci parkingów będzie wyraźnym sygnałem dla mieszkańców, że ponoszenie tych opłat jest celowe, a zarazem perspektywa przedsięwzięć ma ściśle określony czas realizacji. Dodatkowo, a może nawet przede wszystkim, dzięki planowej polityce parkowania pojazdów na terenie miasta podniesiemy jakość przestrzeni publicznej. Uporządkujemy sposób parkowania, czyli zapobiegniemy nieustającej degradacji skwerów i trawników, co spowoduje również wielkie oszczędności finansowe. Podniesiemy bezpieczeństwo pieszych poprzez eliminację źle zaparkowanych samochodów. Również, zgodnie z najnowszymi badaniami, ograniczając ilość wjeżdżających pojazdów do centrum miasta, wpłyniemy na redukcję zanieczyszczeń.

Uwzględniając powyższe argumenty Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec prosi Pana Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie stref płatnego parkowania w sposób, który znacząco poprawi jakość życia mieszkańców i pokaże prawdziwą politykę miasta w tym zakresie.

List ten stanowi jednocześnie uzasadnienia uchwały Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 26 marca 2013 r.
Szczęsny Filipiak – Przewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

  • Mariusz

    Już to widzę jak pieniądze ze stref parkowania idą na budowę P&R.

    Przecież w Krakowie są ważniejsze sprawy np. budowa kolejnego stadionu na Prądniku za 30 mln zł czy stadionu do rugby za 5 mln zł.

    Poza tym w Krakowie brakuje hal widowiskowych, koncertowych, bo na stadionach mimo, że są do tego przystosowane (stadion Cracovii posiada scenę) nie można organizować dużych imprez kulturalno oświatowych, hala w Czyżynach za 470 mln zł i centrum kongresowe przecież nie wystarczą teraz trzeba wybudować miasteczko muzyki.

    Na ścieżki rowerowe i P&R pieniędzy już niestety nie wystarczy może z 20 lat będą jak rada miasta okaże litość w swej niezmiernej mądrości.