Relacja z Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Rowerowej

Relacja z Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Rowerowej

Z pewnym opóźnieniem prezentujemy dziś skrót najważniejszych informacji i deklaracji, jakie padły na zeszłotygodniowym posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. Polityki Rowerowej. W Zespole wziął udział Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel, Dyrektor ZIKiT ds. Inwestycji Krzysztof Migdał, przedstawiciele Policji, oraz stowarzyszeń rowerowych, w tym także Olivier Schneider z Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów.

Mogilska
Niezależnie od sporu nt. uspokojenia ruchu na Mogilskiej w obecnym wariancie ZIKiT-u, zakładającym 4-6 pasów ruchu występują poważne błędy. Droga rowerowa, będąca głównym połączeniem z Nowej Huty, została przez projektanta „przyklejona” do jezdni ogólnej, co rodzi szereg problemów: brak bezpiecznej odległości przy mijaniu, brak miejsca na lokalizację znaków i oświetlenia oraz przyzwolenie na nielegalne parkowanie na DDR.

Strona społeczna próbowała przekonać ZIKiT do eliminacji tych problemów poprzez zawężenie dwóch planowanych pasów ruchu samochodowego o 25 cm i zapewnienie DDR należytej skrajni. W niej zmieściłoby się oznakowanie oraz słupki zapobiegające parkowaniu. ZIKiT wstępnie przystał na zwężenie jednego pasa do 2,75, ale w trakcie zespołu dyr. Migdał kategorycznie odmówił zwężenia drugiego z nich. Czekamy więc na przedstawienie przez projektanta innych rozwiązań powyższych problemów.

Włączenie tras rowerowych do Studium Zagospodarowania oraz Wieloletniego Planu Finansowego.
W tej sprawie Wiceprezydent Trzmiel zobowiązał się porozmawiać z twórcami studium.

Andersa – droga rowerowa odebrana wbrew audytowi
Kolejnym problemem podniesionym przez przedstawicieli KMR była droga rowerowa przy al. Andersa.

 • VAT

  Jest gdzieś dostępne nagranie wystąpienia O. Schneidera?

  • Jakub Stępak

   Kamery żadnej nie widziałem, raczej nie ma…

 • ja nic o tym nie wiem, ale zapytam znajomych.

 • Kamil Szeląg

  Czemu niezrobą jednego pasu dla samochodów i w obie strony DDR. Oraz niech cpś zrobią z autabi źle zaparkowanymi bo nawet idąc tamtędy gdzie niegdzie jest roblem z przeciśnięciem.

 • deltar

  Chcą zawęzić jeden pas do 2,75 m a drugi zostawić szeroki na 3,5 m? Jak już się upierają przy 2 pasach to niech oba będą szerokości 3 m.

  • Jakub Stępak

   Do audytu był projekt właśnie 2x3m, ale to nadal za mało żeby DDR miała odpowiednią szerokość…

 • aldona

  o co chodzi z tym „Włączenie tras rowerowych do Studium Zagospodarowania oraz Wieloletniego Planu Finansowego.” i Andersa? Czemu tak enigmatycznie to zostało (nie)opisane.