Grzegórzki za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania

Grzegórzki za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania

Współczesne miasta charakteryzuje stale wzrastająca liczba pojazdów. Być może eskalacja ta dzięki faktycznemu kryzysowi na rynku w branży motoryzacyjnej nabrała wartości constans. Jednak boom jaki był w pierwszej dekadzie XXI wieku na używane samochody importowane, przyczynił się do tego, że w Krakowie na 1000 mieszkańców przypada prawie dwa razy więcej aut niż w dużych miastach Niemiec, Holandii czy Szwecji, w których jest niewiele ponad 300. Każdy zapewne może pomyśleć sobie teraz: „to co mam sprzedać auto i chodzić piechotą” ? Otóż to. Sprzedawać nie trzeba (lasso użytkowania), ale biorąc urlop w pracy, aby załatwić sprawę urzędową w okolicy al. Powstania Warszawskiego powinno się mieć na uwadze: taniej, szybciej, a nadto z korzyścią dla zdrowia i środowiska, wyjdzie mnie jak przyjadę do UMK, WSA komunikacją miejską.

Ostatni numer naszej „Dzielnicy II” z 2011 roku rozważał wady i zalety rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o obszar tzw. starych Grzegórzek. Odbyły się trzy oficjalne spotkania z mieszkańcami w formie konsultacji społecznych, w których uczestniczyło prawie 300 osób łącznie. W trakcie jednego spotkania zostało przeprowadzone oficjalne głosowanie, w wyniku którego głos „za” oddało 75 % uczestników. Zdarzają się również przypadki, kiedy to zwykły mieszkaniec boryka się niedogodnością wynikającą z zastawionym przejściem dla pieszych. Przykład: Al. Daszyńskiego, ulice: Chodkiewicza, Pola, Kołłątaja, Bujwida, św. Łazarza, i inne w tej okolicy. Skandaliczne jest parkowanie na ul. Prochowej oraz wynikające z tego utrudnienia z dojściem do przedszkola na tejże ulicy.

Obszar śródmieścia funkcjonalnego znajduje się w stanie kryzysu parkingowo – komunikacyjnego, który spowodowany jest pasywnym nastawieniem organu stanowiącego i niechęci do podstawowych rozwiązań uregulowania organizacji ruchu i parkowania w miejscu, w którym występuje znaczny deficyt miejsc postojowych. Można to stwierdzić czytając „Program Obsługi Parkingowej dla miasta Krakowa”, który został poprawiony i przyjęty 29 sierpnia 2012 uchwałą Nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu parkingowego dla miasta Krakowa. Zastanawia mnie tylko jak to się stało, że powyżej wspomniana uchwała została pomyślnie ujęta w czyn, natomiast projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. (druk nr 1005) nie został w ogóle przyjęty do porządku obrad w jednej z listopadowych sesji RMK i w następstwie również nie został poprawiany podczas posiedzenia komisji Infrastruktury RMK dnia 21 listopada. Tak więc oczekujmy nieoczekiwanego. Apeluję do Radnych Miejskich: kiedy będzie procedowany kolejny raz projekt uchwały?

Rada Dzielnicy na sesji 23 listopada br. podjęła kolejną uchwałę wnioskując do Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania. Uchwała ma formę pozytywnej opinii zaproponowanego projektu rozszerzenia Strefy o rozszerzenie podstrefy P3 o kwartał: ul. Lubicz, al. Powstania Warszawskiego, ul. Kotlarskiej, ul. Podgórskiej wzdłuż nasypu kolejowego do ulicy Lubicz.

Na tymże terenie mamy koncentrację usług m.in. sektora publicznego. Dlatego pragnę zwrócić uwagę na fatalny stan związany z egzekwowaniem parkowania jako usługi. Problemy parkingowe w większości generują osoby przyjeżdżające a nie okoliczni mieszkańcy. Mieszkańcy w porze wieczornej nie mają większych problemów ze znalezieniem miejsca w w/w obszarze. Tak więc to nie jest tak, że tym przyjeżdżającym chce się stworzyć kłopot. Rotacja, jaka powstanie w tym rejonie pozwoli na korzystanie z jednego miejsca większej ilości osób, które mają taką potrzebę. Natomiast nam, pieszym uporządkowanie parkowania stworzy więcej miejsca w przestrzeni chodnika, o którą niebawem będziemy musieli walczyć z kierowcami poprzez wprowadzenie stref ruchu pieszego.

Grzegorz Finowski – Radny Dzielnicy 2 – Grzegórzki

 • madziu

  Proponuję przeprowadzić wśród mieszkańców dalszych rejonów Grzegórzek (np. rejonów tzw. starej Grzegórzeckiej) głosowania w sprawie strefy w takiej formie jaką Pan proponuje. Oni nie mają interesu w parkowaniu samochodów w kwartale przez Pana zaproponowanym, więc powinni być obiektywni. Ręczę, że w znakomitej większości zagłosują na „nie”. Dlaczego? Dlatego, że po ewentualnej zmianie zostaną „rozjechani” przez parkujące samochody, które przeniosą się tam z rejonów przez Pana opisywanych.
  Należy objąć strefą jak największą część miasta w systemie „im dalej od centrum tym taniej”, a nie wyrzucać śmieci ukradkiem sąsiadowi od ogródka.

  • madziu

   oczywiście do ogródka, a nie od ogródka.

  • Adam Łaczek

   ZTCW to Rada Dzielnicy II (a przynajmniej Pan Finowski) chce też stref buforowych aż do obwodnicy kolejowej