Mieszkańcy Krakowa są za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania?

Mieszkańcy Krakowa są za rozszerzeniem strefy płatnego parkowania?

W czwartym kwartale br. ZIKiT wystąpił z propozycją objęcia strefą płatnego parkowania Zabłocia i Podgórza. W nawiązaniu do tej propozycji rady kilku dzielnic w Krakowie(m in. Krowodrza, Zwierzyniec) podjęły uchwały wyrażające chęć utworzenie na ich terenie stref płatnego parkowania. Rada Dzielnicy VII podjęła uchwałę dot. rozszerzenia strefy na tzw. Półwsie Zwierzynieckie czyli obszar ograniczony ulicami Kr. Jadwigi na odcinku od Focha do pętli na Salwatorze , ul. Focha . ul. Kościuszki oraz al. Krasińskiego. Polityka parkingowa Krakowa znajdująca się w gestii ZIKiT, dopuszcza również powstawanie tzw. stref buforowych, w których odpłatność za parkowanie wynosi połowę ceny za parkowanie w strefie właściwej. I takie strefy ZIKiT zaproponował m.in. na Półwsiu Zwierzynieckim, na terenie Krowodrzy, Dębnik, Osiedla Podwawelskiego itp.

W niniejszej sprawie przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Brałem udział w kilku takich spotkaniach. Były one przeprowadzane przez ZIKiT mało profesjonalnie (jedno słabo rozreklamowane spotkanie w poszczególnych częściach miasta, z udziałem jednej skądinąd bardzo sympatycznej i mocno starającej się pani urzędnik, niestety nie bardzo nadającej się do roli którą musiała wypełniać i kilkudziesięciu konfrontacyjnie nastawionych mieszkańców, w wielu przypadkach tych samych, mimo iż spotkania odbywały się w różnych częściach miasta i mimo tego iż proponowane lokalizacje najczęściej zamieszkuje parę tysięcy osób), dodatkowo pod dużą presją czasu. W większości przypadków mieszkańcy (kilkudziesięciu) opowiadali się, w głosowaniu którym kończyły się takie spotkania, przeciwko strefie, moim zdaniem wpływ na taką decyzję mógł mieć nieprofesjonalny sposób przeprowadzanych konsultacji.

Nie mniej jednak, na Zwierzyńcu, gdzie akcję konsultacyjną przygotowywano bardziej profesjonalnie, m.in. dzięki działaniom rady dzielnicy, która wyręczając ZIKiT przygotowała, rozkolportowała, a następnie zebrała i podsumowała ankiety do mieszkańców terenu, na którym miała by zaistnieć strefa, mieszkańcy byli za.

Mieszkańcy Półwsia Zwierzynieckiego opowiedzieli się za objęciem wspomnianego powyżej rejonu strefą płatnego parkowania pod warunkiem, że obejmie ona wspomniany powyżej obszar w całości (w propozycji ZIKiT obszar ten został okrojony).

Problem braku miejsc parkingowych, jak również problem ogromnej ilości samochodów, jakie codziennie wjeżdżają do centrum Krakowa powodując wzrost zanieczyszczenia, hałasu, korki, wymaga kompleksowych rozwiązań i nie może się ograniczać jedynie do obejmowania kolejnych obszarów miasta strefami płatnego parkowania. Jest to bowiem rozwiązanie połowiczne i budzące wiele kontrowersji nawet wśród mieszkańców danego rejonu miasta, dodatkowo podsycanych przez nieprofesjonalne tzw. konsultacje.

Nie mniej jednak, w obecnej sytuacji, mimo iż należy szukać również innych rozwiązań obejmujących swoim zasięgiem cały obszar Krakowa, które to rozwiązania pomogą w zminimalizowaniu konieczności korzystania ze środka komunikacji, jakim jest własny samochód, w centrum Krakowa wydaje się koniecznym ponowne zastanowienie się nad ewentualnym rozszerzeniem strefy, zwłaszcza w rejonach miasta, gdzie mieszkańcy sobie tego życzą.

Andrzej Hawranek

 • grzegorzki

  Mamy tego dość. Radni patrzą się tylko na artykuły w gazetach i mają głęboko gdzieś mieszkańców centrum. Wszystko było ustalone, były konsutlacje, większość mieszkańców była za, potem pan Wojtowicz ze Stawowym zaczęli mieszać i mamy co mamy. Czyli zastawione totalnie ulice przez auta z rejestracjami KRA, KWI, KMI, KSU itd. a mieszkańcy jezdza dookoła, żeby gdziekolwiek zaparkować.

  Wojtowicz tłumaczy, że to z troski o mieszkańców miasta. A gdzie jest k… jego troska o tych, którzy jeżdżą tramwajami, że podwyżzza ceny biletów o 1/4?

  Szuakmy chętnych na plakatowanie grzegórzek, plakat jak w linku: http://vlep.pl/zsap0g.jpg

  • Grzegorz Stawowy

   Witam,
   czy mogę prosić o kontakt na podanego maila osobę podpisującą się jako „grzegorzki”. Piszesz bzdury, wrzuć sobie kto i co mówi w tej sprawie. To dzięki moim zabiegom jest strefa na Topolowej i przyległych. Byłem na kilku spotkaniach z mieszkańcami Grzegórzek i znam ich poglądy ws strefy:) proszę o kontakt, pozdrawiam.

 • grzegorzki

  Warto jeszcze dodać, że radni mogą mieć gdzies problemy z parkowaniem, bo SAMI SOBIE UCHWALILI UCHWAŁĘ, dzięki której wszyscy fundujemy im darmowy parking przy urzędzie miasta.

 • osoba

  Z EMOCJAMI O STREFIE
  29 listopada odbyło się kolejne w tym roku spotkanie
  Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Bogusława Kośmidera z
  Przewodniczącymi Rad Dzielnic.
  Jednym z tematów poruszanych na spotkaniu była propozycja zmiany stref ograniczonego parkowania na terenie Krakowa, która wzbudziła emocje wśród zebranych. Przedstawiciele ZIKiT-u przedstawili propozycję wprowadzenia m.in.
  strefy buforowej, która obejmowałaby część Dzielnicy II Grzegórzki, Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz Dzielnicy V Krowodrza. Przewodniczący Rady Dzielnicy VII, Szczęsny Filipiak oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy V, Piotr Klimowicz zwrócili uwagę, iż strefą objęty powinien być cały obszar dzielnicy, w przypadku Dzielnicy VII granicą mogłaby być rzeka Rudawa. Częściowy podział obszaru dzielnic na teren objęty strefą spowoduje natężenie ruchu i utrudnienia komunikacyjne w tej części dzielnicy, która nie jest objęta strefą, a tym samy brak miejsc do parkowania.
  Przewodniczący Rady Dzielnicy IV, Jakub Kosek wystąpił w obronie interesów mieszkańców Prądnika Białego, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Krowodrza Górka. Jakub Kosek podkreślił, iż nie jest przeciwnikiem
  wprowadzenia stref płatnego parkowania. Nie może się jednak zgodzić z taką sytuacją, kiedy na skutek wprowadzania stref w dzielnicach sąsiednich diametralnie pogarszają się warunki życia mieszkańców innych dzielnic. Już w chwili obecnej mieszkańcy osiedla Krowodrza Górka nie mają gdzie parkować.

  Nie tylko powstają nowe bloki, ale także została usytuowana na terenie osiedla bardzo duża pętla komunikacyjna, stanowiąca punkt przesiadkowy także dla mieszkańców miejscowości położonych wokół północnej granicy Krakowa. Rozszerzenie strefy płatnego parkowania spowoduje obciążenie wokół węzłów komunikacyjnych na terenie osiedla, gdyż osoby które do tej pory mogły np. parkować w pobliżu swojego miejsca pracy będą parkować na terenie dzielnicy. Warto również zwrócić uwagę, iż ruch samochodowy na tym obszarze stale
  rośnie, a infrastruktura drogowa prawie się nie zmienia. Niestety, na pytanie przewodniczącego Rady Dzielnicy IV jak można pomóc mieszkańcom osiedla Krowodrza Górka oraz osobom korzystającym z pętli komunikacyjnej odpowiedź nie padła. Jak podkreślił Jakub Kosek wprowadzenie systemu
  „Parkuj i Jedź” (P+R), czyli parkingu przeznaczonego dla osób, które dojeżdżają z przedmieść dużych miast i korzystają z komunikacji miejskiej – to na terenie Krowodrzy Górka daleka przyszłość, a mieszkańcy oczekują rozwiązania problemu, a nie kolejnych obietnic.

  ble ble ble…

  faktycznie Prądnik Czerwony znajduje się w sąsiedztwie śródmieścia funkcjonalnego, faktycznie na Prądniku Czerwonym kompletnie nie ma osiedli, na które nie da się wjechać, faktycznie jak będę pracował w Galerii Kazimierz to jadąc z Trojanowic to zatrzymam się na Krowodrzej Górce i pójdę dalej piechotą. Gratuluję Panie Jakubie.

 • madziu

  IMHO w temacie powiększenia stefy mają prawo wypowiadać się nie tylko mieszkańcy rejonów, które potencjalnie mogą zostać stefą objęte, ale również inni mieszkańcy miata, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców rejonów, które po ewentualnym jej poszerzeniu będą ze strefą graniczyć, bo to właśnie oni zapłacą najwyższą cenę za jej poszerzenie w takiej formie, w jakiej się to w Krakowie odbywa. Bardzo jestem ciekawy jakie by były wyniki takich konsultacji, bo chyba oczywiste jest, że jeśli zapytamy kogoś, czy chciałby, żeby było mu lepiej, to odpowie, że owszem, chciałby. Pytanie mieszkańców Grzegórzek, czy chcieliby strefy na Grzegórzkach jest właśnie takim działaniem.

  • madziu

   Reasumując – zapytajmy może na przykład mieszkańców Dąbia, czy chcieliby strefy na Grzegórzkach…