Wskaźniki miejsc postojowych dla rowerów w Krakowie

Wskaźniki miejsc postojowych dla rowerów w Krakowie

W programie obsługi parkingowej Krakowa znajdziemy także interesujący nas podpunkt 4.3 „Wytyczne w zakresie określania liczby miejsc postojowych, wymaganych na potrzeby zagospodarowania działek budowlanych na terenie miasta Krakowa”

Zaproponowane wskaźniki powinny być stosowane w sprawach związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej, w tym przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zaproponowanych poniżej w tabeli 10 wskaźników miejsc postojowych nie stosuje się.
Dodatkowo w tabeli 10 ujęte zostały wskaźniki miejsc postojowych dla rowerów. Określają one minimalną ilość stojaków rowerowych przypadających dla danego rodzaju obiektu, wymaganą do zabezpieczenia przez inwestora.
Głównym celem stworzenia normatywu miejsc postojowych dla rowerów była poprawa dostępności rowerem do punktów usługowych oraz użyteczności publicznej, a także zmniejszenie liczby rowerów pozostawianych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Lp Rodzaj obiektu Podstawa wskaźnika Wskaźniki miejsc postojowych dla rowerów *
1 Budynki mieszkalne w zabudowie:
a jednorodzinnej 1 dom
b wielorodzinnej 1 mieszkanie 0,5
2 Budynki zamieszkania zbiorowego:
a hotele 100 pokoi **
b domy studenckie 100 łóżek 30
c internaty, domy dziecka 100 łóżek **
d pensjonaty, domy wypoczynkowe 100 łóżek 15
e domy rencistów 100 łóżek
f domy zakonne 1 dom
g koszary, zakłady karne 1 dom
3 Budynki użyteczności publicznej:
a administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości 1000 m2 pow. użytkowej 10
b kultury: teatry, kina, sale koncertowe 100 widzów (miejsc siedzących) 5
c kultury: sale wystawowe, muzea 100 odwiedzających (jednocześnie)
d kultu religijnego 100 uczestników (jednocześnie )
e oświaty 100 zatrudnionych
f szkolnictwa wyższego, nauki 100 zatrudnionych **
f dodatkowo, jeśli ze studentami 100 studentów **
g opieki zdrowotnej 100 łóżek 5
h opieki społecznej i socjalnej 100 zatrudnionych
i obsługi bankowej 100 zatrudnionych
j handlu: obiekty powyżej 2000 m2 pow. sprzedaży 1000 m2 pow. sprzedaży 5
k handlu: obiekty 2000 m2 pow. sprzedaży i niżej 1000 m2 pow. sprzedaży 10
l gastronomii 100 miejsc konsumpcyjnych 10
m innych usług 100 zatrudnionych 5
4 Budynki biur 1000 m2 pow. użytkowej 10
5 Zakłady produkcyjne, centra logistyczne 100 zatrudnionych 5
6 Obiekty sportowe:
a obiekty (stadiony, hale) poniżej 5 tys. widzów 100 widzów (miejsc siedzących) 1
b obiekty lokalne (korty tenisowe, baseny, boiska itp.) 100 użytkowników jednocześnie 5
7 Cmentarze 1 ha (pow. brutto) 10

* nie mniej niż 1 miejsce postojowe na dany rodzaj obiektu
** do decyzji inwestora
Wskaźniki zostały dodane do dokumentu dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów i Radnego Jerzego Woźniakiewicza. Co o nich sądzicie? Za duże? Za małe? Co byście poprawili? Pilnujcie też nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, by i tam pojawiły się wskaźniki z tego dokumentu.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,

  • Nie jestem pewna, czy aż 10 jest potrzebnych przy cmentarzach… A tylko 5 przy kinach i teatrach oraz… 0 przy muzeach? Trochę zaburzone te proporcje, chyba że – to nie 0.
    Ale wciąż przy cmentarzach – bardzo dużo.

    • Jakby tak na Wszystkich Świętych była ładna pogoda, to każdy stojak byłby na wagę złota (czyli mniejszych korków i mniejszego tłoku w MPK).

  • Uważam to za ciekawą propozycję. Zapis (*) uważam za ważny i potrzebny – zapewnia powstawanie nowych miejsc dla rowerów. Jednak warto, poza domkami jednorodzinnymi, podnieść tę liczbę do 2. Punkty w tabeli 2a i 2c uważam za zbyt ogólne – warto podać konkretną liczbę (min. 5, ja uważam, że powinno być 10 – 15). Dla domu rencistów przydałoby się kilka miejsc (np: 4) – tam przecież dojeżdżają pracownicy czy goście. Podobnie jest także z domami zakonnymi. Jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, to za niepotrzebne uważam rozróżnianie podpunktów b i c – powinna być jedna wartość, np: 5. Budynki oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego są specyficzne – w maju czy czerwcu potrzeba nawet 30 miejsc na sto osób, a im zimniej, tym mniej (chociaż są rowerzyści całoroczni i cały rok chcą przypiąć rower). Ten punkt warto poddać pod dyskusję. Na koniec odniosę się do obiektów kultu religijnego. Zazwyczaj nie generują one dużego ruchu rowerowego (w porównaniu do ogółu uczestników np: nabożeństwa), ale taka Beczka (lub inne duszpasterstwo młodzieżowe/akademickie) może wytworzyć połowę ruchu rowerów wieczorem. Pozostałe zapisy uważam za dobre lub po prostu nie umiem ich ocenić.