Rowerowa polityka parkingowa miasta

Rowerowa polityka parkingowa miasta

Radni uchwalili politykę parkingową Krakowa. Dzięki poprawce Radnego Jerzego Woźniakiewicza i głosom innych Radnych w stosunku 28 za, 0 przeciw, 1 wstrzymany znalazł się tam także akcent rowerowy.

Pierwotnie w swojej autopoprawce Prezydent Majchrowski wnioskował o 21 sztuk stojaków w 14 lokalizacjach i były to miejsca docelowe, a nie jedynie priorytetowe, stanowiące zalążek dalszej rozbudowy jak w propozycji Radnego Woźniakiewicza. 42 miejsca postojowe dla rowerów zaproponowane jako ostateczna ich ilość przez Prezydenta jaskrawo kontrastują z liczbą miejsc postojowych przewidzianych dla aut w postaci:9006 w I etapie, 7520 i 1745 w II etapie  Łącznie 18271 nowych miejsc parkingowych dla aut w centrum, a więc na nowe 1 miejsce postojowe dla rowerów w propozycji Prezydenta przypadało 435 nowych miejsc dla aut. Jako dopełnienie tej informacji podam że miejsc w parkingach P&R przewiduje się 3570, a w dodatkowych lokalizacjach 500, co łącznie da nam 4070 miejsc parkingowych P&R.  Tak więc miejsc parkingowych w centrum przybędzie 4 krotnie więcej w stosunku do tego co powstanie na obrzeżach miasta. Czy można to nazwać polityką zrównoważonego transportu?  Poniżej pełna treść poprawki Radnego.

6. PROPOZYCJA LOKALIZACJI PARKINGÓW DLA ROWERÓW
Istotnym elementem realizacji polityki parkingowej jest budowa parkingów dla rowerów zapewniających ilość miejsc postojowych adekwatną do aktualnych potrzeb społecznych. Parkingi dla rowerów mają przede wszystkim zapewnić możliwość bezpiecznego pozostawienia pojazdu, a ponadto porządkują przestrzeń miejską, ponieważ jednoślady zaparkowane w przypadkowych, nieprzeznaczonych do tego miejscach często utrudniają ruch pieszych oraz prawidłowe korzystanie z elementów infrastruktury wykorzystanych do przypięcia roweru.

Kraków podpisując Kartę Brukselską zobowiązał się między innymi do zwiększenia do 2020 roku udziału ruchu rowerowego do 15%. Aby osiągnąć ten cel należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę, w tym m.in. miejsca postojowe dla rowerów. Parkingi dla rowerów powinny powstawać przede wszystkim w okolicy często uczęszczanych miejsc użyteczności publicznej – instytucji kultury, urzędów, placówek edukacyjnych, obiektów i miejsc rekreacji, itp. Szczegółowe lokalizacje winny być konsultowane społecznie, m.in. ze środowiskami krakowskich rowerzystów. Jako podstawowe i zalecane proponuje się przy urządzaniu miejsc parkingowych dla rowerów wykorzystywanie stojaków typu „Ucho”, które pozwalają na bezpieczne przypięcie dwóch rowerów.

Na terenie miasta wyznaczono 14 priorytetowych lokalizacji stojaków rowerowych (łącznie 100 sztuk stojaków), umożliwiających postój 200 rowerom. W lokalizacjach tych parkingi dla rowerów winny być realizowane w pierwszej kolejności. Tabela 14 przedstawia powyższe lokalizacje wraz z ilościami stojaków rowerowych w poszczególnych miejscach. Lokalizacje zostały ponadto zobrazowane na rys. 7.

Tabela 14. Lokalizacje miejsc postojowych dla rowerów

Lp.  Obiekt Lokalizacja Ilość stojaków [szt.]
1.  Empik Rynek Główny 7
2.  Jubilat Ul. Krasińskiego 1 5
3.  MONAR Ul. Św. Katarzyny 3 5
4.  Instituto Italiano Ul. Grodzka 49 10
5.  Okolice Mostu Dębnickiego Ul. Madalińskiego 5
6.  Muzeum Historyczne Os. Słoneczne 16 5
7.  Róg Błoń Al. Focha 10
8. Plac Niepodległości 10
9.  Ofiar Dąbia/Aleja Pokoju 3
10.  Plac Wolnica 10
11.  Muzeum PRL Os. Centrum E 1 8
12.  Kładka Bernatka Ul. Brodzińskiego 10
13.  Boisko Sportowe Przegorzały 7
14.  Galeria Olympia Ul. Józefa 18 5
  SUMA: 100

 

Plan usytuowania parkingów dla rowerów (rys. 7) pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE
Rozdział „PROPOZYCJA LOKALIZACJI PARKINGÓW DLA ROWERÓW” został przez projektodawcę uchwały w części opisowej potraktowany zbyt powierzchownie i lakonicznie. Projektodawca zaproponował w całej perspektywie realizacji „Polityki…” powstanie JEDYNIE czternastu lokalizacji parkingów rowerowych zapewniających utworzenie w całym mieście 42 nowych miejsc postojowych dla rowerów. Propozycja zamieszczenia tak mało ambitnych celów w tym niezwykle istotnym dokumencie strategicznym miasta Krakowa zdaje się być wysoce niestosowna, by nie rzec – kompromitująca. Dlatego też zasadnym jest przeredagowanie i rozbudowanie powyższego rozdziału, wskazanie głównych kierunków i zasad rozbudowy infrastruktury parkingów rowerowych oraz zastrzeżenie, że wskazane enumeratywnie lokalizacje to jedynie miejsca priorytetowe, a nie wszystkie docelowe. Zwiększona także została ilość proponowanych w powyższych lokalizacjach stojaków z 42 do 100 szt.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,

 • rbk

  Zapewniam, że właśnie taka polityka zostanie nazwana „zrównoważonym rozwojem”, a Twoje tezy uznane za roszczenia ;/

 • Deltar

  Ciekawe gdzie się te nowe auta pomieszczą? Chyba na dachach kamienic będą parkować. Czas zmienić wreszcie ekipę rządzącą, w tym Don Majchrowskiego.

 • Frantz

  Cóż, kult samochodu dalej trwa w najlepsze. Dodatkowe miejsca parkingowe będą zachętą do korzystania z auta. Miasto powinno prowadzić politykę w kierunku zniechęcenia do korzystania z aut. Póki co mamy owczy pęd do zwiększania ruchu samochodowego. Kraków Miastem Samochodów!

  Już nie długo będziemy mieli jeszcze więcej samochodów i jeszcze większe korki. Może kiedyś trzeba przeprowadzić Samochodową masę krytyczną, tak aby miasto stanęło na amen.

  • Hubert

   Jak miasto stanie z nadmiaru samochodów to polikwiduje się resztki DDR, zwęży chodniki, a jak będzie trzeba to wyburzy kwartały kamienic oraz Wawel, żeby kolejne się zmieściły i już nikt nie miał ochoty chodzić pieszo ani jeździć rowerem.