Migające przednie oświetlenie rowerów – legalne

Migające przednie oświetlenie rowerów – legalne

7 września 2012 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ogłoszona została nowelizacja rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 997). Jest ona uwieńczeniem wieloletnich działań stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów, które zidentyfikowało problemy wynikające z dotychczasowych przepisów, sformułowało postulaty pod adresem ministra właściwego do spraw transportu, brało udział w pracach ministerstwa a następnie konsultowało ogłoszony publicznie projekt, o czym pisaliśmy m.in. w serwisie Miasta dla rowerów.

Nowelizacja ma przede wszystkim charakter porządkowy. W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym po „rowerowej” nowelizacji z 2011 roku (Dz.U. 2011, nr 92 poz. 530) pojawiło się np. pojęcie „wózka rowerowego” (pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni o szerokości większej niż 0,9 m) i warunki techniczne tego pojazdu musiały zostać doprecyzowane w rozporządzeniu. Ale nowelizacja zawiera również zmiany będące odpowiedzią na rozwój rynku i technologii oraz wychodzi naprzeciw wielu zdroworozsądkowym oczekiwaniom rowerzystów, legalizując dotychczasową praktykę w zakresie wyposażenia roweru. Nowe przepisy dotyczą głównie oświetlenia. Pojawiają się także regulacje dotyczące przyczep ciągniętych przez te pojazdy.

Najważniejsze nowości dotyczące rowerzystów (dotyczą zarówno roweru jak i wózka rowerowego):

 • Wymagane przepisami obowiązkowe oświetlenie pozycyjne może być zdemontowane w czasie, gdy nie ma obowiązku jego używania. Zatem w ciągu dnia, w warunkach dobrej przejrzystości powietrza na rowerze nie trzeba mieć zamontowanego oświetlenia i za jego brak nie grozi mandat. UWAGA: ten przepis nie dotyczy tylnego (czerwonego) oświetlenia odblaskowego, które musi być zamontowane na stałe. W tunelu a także np. we mgle rowerzysta ma obowiązek mieć oświetlenie pozycyjne zamontowane na rowerze i go używać niezależnie od pory dnia. Przepis wchodzi w życie 8 października 2012 roku.
 • Rozporządzenie dopuszcza migające oświetlenie przednie. Dotychczas migać mogło jedynie oświetlenie tylne. W ten sposób rowerzysta korzystający z większości popularnych diodowych lampek bateryjnych lub akumulatorowych będzie mógł wybrać tryb działania – światło ciągłe lub migające. Migające oświetlenie przednie jest znacznie lepiej widoczne na tle silniejszych reflektorów przednich samochodów, co ma znaczenie zwłaszcza na skrzyżowaniach, jeśli rowerzysta porusza się drogą z pierwszeństwem. Ponadto tryb migający znacznie wydłuża czas pracy na bateriach czy akumulatorach. Przepis nie nakłada obowiązku korzystania z migającego światła i to rowerzysta decyduje o wyborze trybu świecenia. Przepis wchodzi w życie 8 października 2012 roku.
 • Oświetlenie przednie i tylne może znajdować się nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż 150 cm nad jezdnią. Dotychczasowy przepis, ograniczający wysokość montażu oświetlenia do przedziału 35 – 90 cm nie uwzględniał rozwoju rynku – większość oświetlenia montowanego na kierownicy roweru znajduje się wyżej niż 90 cm nad jezdnią. Był też niezgodny z przepisami prawa budowlanego, nakazującymi uwzględnianie tzw. trójkątów widoczności na skrzyżowaniu dla wysokości 1 m nad jezdnią i wyżej, co powodowało że w wielu przypadkach oświetlony zgodnie z przepisami rowerzysta był na skrzyżowaniu niewidoczny dla innych kierujących. Rowerzysta może zdecydować, na jakiej wysokości chce umieścić oświetlenie. UWAGA: przepisy rozporządzenia odnoszą się do wyposażenia pojazdów, a nie oświetlenia umieszczonego na rowerzyście (np. tzw. czołówek czy lampek przyczepionych do ubrania) które nie jest wystarczające. Przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.
 • Dopuszcza się stosowanie dowolnej liczby świateł pozycyjnych w rowerze i w wózku rowerowym (co najmniej jedno białe lub żółte selektywne widoczne z przodu i co najmniej jedno czerwone widoczne z tyłu). Dzięki temu rowerzysta może stosować np. podstawowe oświetlenie ciągłe i dodatkowo oświetlenie migające. Podobnie jest w przypadku świateł odblaskowych z przodu i tyłu. Przepis wchodzi w życie 8 października 2012 roku, a w przypadku wózka rowerowego – 1 stycznia 2013 roku.
 • Dopuszcza się umieszczanie odblasków w kołach roweru, w tym – odblasków w kształcie ciągłego pierścienia umieszczonych w bocznych płaszczyznach kół roweru (chodzi m.in. o coraz popularniejsze opony z odblaskowym paskiem umieszczonym z boku opony na całym obwodzie). Przepis wchodzi w życie 8 października 2012 roku.
 • Rower i wózek rowerowy, którego konstrukcja uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu przez wyciągnięcie przez kierującego w bok ręki musi być wyposażony w kierunkowskazy spełniające wymagania techniczne kierunkowskazów dla motorowerów (chodzi np. o całkowicie zabudowane rowery poziome i wózki rowerowe z całkowicie zasłaniającą kierującego „budą”). Przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.
 • Oświetlenie ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy przyczepy może być zdemontowane w czasie gdy jego używanie nie jest wymagane przepisami, analogicznie jak w przypadku roweru i wózka rowerowego. Nowelizacja nie dopuszcza wprost, aby oświetlenie pozycyjne przyczepy ciągniętej przez rower lub wózek rowerowy było migające – jak oświetlenie pozycyjne roweru lub wózka rowerowego. Przepis wchodzi w życie 8 października 2012 roku.
 • Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy to przyczepy jednokołowej. W praktyce oznacza to, aby przyczepa dwukołowa musi mieć dyszel ze sprzęgiem zapewniającym trzy stopnie swobody (swoboda obrotu wokół osi podłużnej, osi poprzecznej roweru i wokół osi pionowej). Przepis wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku.

W pozostałym zakresie nie zmienia się nic. Rower nadal musi mieć co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, sygnał dźwiękowy w postaci dzwonka lub innego urządzenia o nieprzeraźliwym dźwięku, czerwone światło odblaskowe widoczne z tyłu, światło pozycyjne barwy czerwonej widoczne z tyłu oraz światło pozycyjne barwy białej lub selektywnej żółtej widoczne z przodu, przy czym wszystkie światła muszą być widoczne w nocy w warunkach dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m (odblaskowe – oświetlone światłami drogowymi innego pojazdu).

Nowelizacja pozostawia jednak wątpliwości:

 • Czy przyczepka może mieć migające oświetlenie? Naszym zdaniem – tak, ponieważ jest częścią roweru lub wózka rowerowego, patrz też komentarz poniżej;
 • Czy przyczepka musi mieć oświetlenie przednie? Naszym zdaniem – tylko jeśli jest ciągnięta przez rower i ma ponad 90 cm szerokości (czyli jest szersza niż dopuszczalna szerokość pojazdu holującego) lub jeśli jest ciągnięta przez wózek rowerowy i jest szersza niż ten wózek;
 • Czy można używać przyczepek które są przymocowane dyszlem do bagażnika lub sztycy roweru holującego? Naszym zdaniem tak, ponieważ takie mocowanie ma trzy stopnie swobody i możliwe jest położenie roweru na boku bez jednoczesnego położenia na bok przyczepki (ma oba koła na ziemi).

Komentarz stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów:

Nowelizacja rozporządzenia idzie w bardzo dobrym kierunku, legalizując bezpieczne (a wręcz podnoszące bezpieczeństwo) wyposażenie roweru i sposób jego używania. Uwzględnia rozwój rynku i technologii.

Niestety, niektóre zapisy wydają się nieuzasadnione i nieprecyzyjne. Szczególnie widoczne jest to w zapisach dotyczących mocowania przyczepek rowerowych. Wstępna wersja rozporządzenia poddana konsultacjom społecznym wręcz delegalizowała przyczepki jednokołowe, o czym pisaliśmy tutaj. Ministerstwo na szczęście wycofało się z tego zapisu. Jednak nadal przepis dotyczący mocowania przyczepek pozostawia wątpliwości. Podobne jest w przypadku oświetlenia przyczepek. Jeśli intencją autorów nowelizacji rozporządzenia było, aby przyczepka nie mogła mieć – jak rower – migającego oświetlenia pozycyjnego, to jakie za tym stały przesłanki? Skoro rower może mieć obecnie nawet 100 migających lampek czerwonych z tyłu, to jaki sens ma wymóg pozycyjnego światła stałego w przyczepce, które może znajdować się zgodnie z przepisami najwyżej najwyżej dwa metry dalej? A jeśli takiej intencji nie było, to dlaczego to nie zostało jasno sformułowane? Dlaczego niektóre nowe przepisy wchodzą w życie 30 dni po ogłoszeniu nowelizacji, a inne muszą czekać do 1 stycznia 2013 roku?

Te wpadki i wątpliwości wskazują na konieczność lepszej, zinstytucjonalizowanej współpracy ministerstwa ze środowiskami rowerowymi. Konieczny jest lepszy przepływ wiedzy dotyczącej rowerów. Trudno wymagać, aby urzędnicy znali się na dość egzotycznym do niedawna (i – szczerze mówiąc – niezbyt istotnym z punktu widzenia państwa czy ministerstwa właściwego do spraw transportu) rynku przyczepek rowerowych. Ale właśnie dlatego powinni korzystać z wiedzy organizacji społecznych zajmujących się tym szczegółowym problemem.

Przed nami nowelizacje dwóch niezwykle ważnych rozporządzeń: w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Ministerstwo tutaj powinno zachować szczególną staranność i w pełni wykorzystać wiedzę i doświadczenie organizacji zrzeszających rowerzystów. To organizacje rowerowe od 20 lat aktywnie uczestniczą w opiniowaniu projektów rozwiązań drogowych dla rowerzystów i świetnie znają zarówno problemy polskiej inżynierii ruchu, jak i praktykę krajów, gdzie ruch rowerowy i jego bezpieczeństwo stoją na nieporównywalnie wyższym niż w Polsce poziomie. Mimo – a często wręcz z powodu – powszechnego stosowania rozwiązań, które polska inżynieria ruchu niekiedy określa jako „niebezpieczne” czy „niedopuszczalne”.

Marcin Hyła
źródło

 • gronel

  Kolejny niejasny przepis. Co to znaczy zdemontowane? Tzn, że można go w ogóle nie mieć (zostawić w domu) czy trzeba je mieć ale może być schowane do kieszeni?
  Prawdopodobnie nadal rowerzysci w słoneczny dzień będą dostawać mandaty.

  • ptysiek

   Czy ty serio piszesz, że nie rozumiesz znaczenia zapisu o tym, że „oświetlenie pozycyjne może być zdemontowane…”? Masz tam gdzieś napisane gdzie masz trzymać tę zdemontowaną lampkę? Nie ma? Więc wyjaśniam – trzymaj ją tam gdzie chcesz.

   • gronel

    Cieszę się, że w ten sposób sobie to wyjaśniasz. A teraz trafisz na pana policjanta, który będzie uważał inaczej.
    Poza tym nadal masz przepis, że rower ma być wyposażony w lampki ale te mogą być zdemontowane. Nadal jesteś pewien, że mając lampkę w domu, rower jest w nie wyposażony?

   • ptysiek

    Jeśli policjant będzie uważał inaczej to nie przyjmuję mandatu.
    Nowy ustęp 1a w § 53 znowelizowanego rozporządzenia dopuszcza zdemontowanie lampek w szczególnym przypadku i wtedy rower _przestaje_ być w nie wyposażony na co właśnie zezwala ten przepis. Jeśli lampki masz w plecaku to wyposażony w nie jest co najwyżej plecak, a nie rower.
    To tak jak nie mocowanie lampek na kasku – nie stają się one wyposażeniem roweru.

   • gronel

    Nie przyjmujesz mandatu i liczysz na to, że sąd będzie po twojej stronie.
    Ja wiem jaki był pierwotny cel tego przepisu. Jednak jego sformułowanie jak zwykle pozostawia nieścisłość. Los rowerzysty zależy więc tylko od szczęścia.

   • gronel

    A jeszcze dodam. Samochód ma być wyposażony w gaśnicę czy trójkąt. Jeśli je schowam do plecaka i umieszczę w bagażniku to również będzie w nie wyposażony plecak? Przecież to konstrukcja roweru powoduje, że rower nie ma fabrycznego bagażnika a ten często znajduje się na plecach rowerzysty.

   • Nipsu

    W ten sposób dojdziesz być może do tego, że koła nie są częścią roweru. Jak masz bagażnik przymocowany na stałe do roweru to niewątpliwie jest on jego częścią i gdy umieścisz na nim oświetlenie to nikt nie ma prawa się przyczepić (chyba że będzie zasłonięte i niewidoczne etc.)

 • SiTeK

  Czy wy naprawdę „demontujecie” światła? Ja mam „zamontowane” permanentnie na rowerze, nie zdejmuje bo świeci słońce, mam i już, czego się tu czepiać??

 • ptica

  Czesc Marcin. Tak sie przyjrzalem teraz uwazniej tym zmianom, otworzylem sobie ustawy i pare rzeczy mi sie nie zgadza, z tym co wyzej napisales. W zwiazku z tym mam do Ciebie takie pytania:

  1. Gdzie jest w ustawie napisane, ze „ten przepis nie dotyczy tylnego (czerwonego) oświetlenia odblaskowego, które musi być zamontowane na stałe.”? Patrz cytaty rozporzadzen ponizej.

  2. W rozporzadzeniu z 2002 roku, par. 53, ust.1, pkt. 2 mamy:
  „z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;”

  w nowelizacji zas ten punkt otrzymuje brzmienie:
  „z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co naj-
  mniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;”

  – zniknal dopisek koncowy: „ktore moze byc migajace”

  3. Gdzie jest zapis o tym, ze tylne (patrz wyzej) i przednie swiatlo moze byc migajace?

  Przeczytalem cala nowelizacje i odpowiedzi na powyzsze pytania nie znalazlem – ale mam nadzieje, ze jest ona gdzies, na nasza (rowerzystow) korzysc. I Ty ja znasz. Co wiecej – wszystkim ja tu podasz :)