Ministerstwo odpowiada na interpelację Posła Mroczka ws Art 178a §2 kk

Ministerstwo odpowiada na interpelację Posła Mroczka ws Art 178a §2 kk

Poseł Maciej Mroczek z Ruchu Palikota interpelował do Ministra Sprawiedliwości ws nietrzeźwych rowerzystów. Ważna informacja: Przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (projekt opracowany na podstawie projektu ustawy, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego) został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 maja 2012 r.

Interpelacja (nr 4558) do Ministra Sprawiedliwości
w sprawie zliberalizowania kar i zniesienia kary pozbawienia wolności dla nietrzeźwych rowerzystów
Szanowny Panie Ministrze! Obowiązujący w polskim porządku prawnym Kodeks karny wprowadza możliwość, zgodnie z art. 178a § 2, karania nietrzeźwych rowerzystów karą pozbawienia wolności do 1 roku. Sankcja ta jest w porównaniu do innych krajów europejskich dość wysoka i nieadekwatna w stosunku do popełnionego czynu. Warto zaznaczyć i podkreślić, iż wiele krajów bardziej liberalnie traktuje nietrzeźwych rowerzystów. Zamiast kar pozbawienia wolności stosuje się głównie kary grzywny. Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania to państwa, które nie posiadają określonego limitu alkoholu we krwi i progu trzeźwości dla rowerzystów. Obowiązuje natomiast zasada, która umożliwia ukaranie takiej osoby bezpośrednio przez policjanta lub przez sąd. O tym, czy rowerzysta jest niebezpieczny dla otoczenia, decyduje właśnie sam policjant. Ponadto, strażnicy prawa nie nadużywają własnych uprawnień i wymierzają karę tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne i wskazane. Co więcej, kary pieniężne w tych krajach są ściśle ustalone i odpowiadają obowiązującym tam normom. Tak na przykład: Dania – mandat dla rowerzysty poruszającego się pod wpływem alkoholu to ok. 70 €; Irlandia – mandat taki to wysokość ok. 100 €; Islandia – mandat, który rowerzysta otrzymuje na miejscu zdarzenia, to ok. 30 €; Norwegia – kara przydzielona przez sąd to ok. 130 €. Jak widać powyżej, grzywny są raczej łagodne. W krajach tych rowerzysta nie może stracić prawa jazdy ani trafić do więzienia – wyjątek stanowi jedynie Wielka Brytania, gdzie istnieje przepis, który mówi o karze pieniężnej lub miesiącu pozbawienia wolności. Ponadto, wg danych na rok 2011, ilość zatrzymanych pijanych rowerzystów, wobec których zastosowano art. 178a § 2, to prawie 64 tys. osób. Jest to olbrzymia liczba, która prowadzi głównie do zwiększenia kosztów odbywania kary oraz przede wszystkim do zapełniania więzień (większość odbywających karę „przestępców” w zakładach karnych w Polsce, to właśnie nietrzeźwi rowerzyści). Co więcej, często zdarza się tak, iż czynu tego dopuszcza się wielokrotnie jedna osoba, co prowadzi do powstania w tym zakresie recydywy i automatycznie zwiększenia kary. Sankcja karna jest więc tu nieadekwatna i nie prowadzi w tym przypadku do koniecznej resocjalizacji. Biorąc całość pod uwagę, pragnę zaznaczyć, iż nietrzeźwi rowerzyści narażają na niebezpieczeństwo przede wszystkim siebie. Nie stwarzają wypadków na tak olbrzymią skalę jak kierowcy samochodów, gdzie ucierpieć mogą potencjalnie także osoby postronne. Zrównywanie nietrzeźwych rowerzystów do nietrzeźwych kierowców jest niesłuszne i należy ten stan rzeczy w moim przekonaniu jak najszybciej zmienić.
W związku z nakreślonym wyżej problemem zwracam się do Pana Ministra
z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Jakie jest Pana stanowisko w nakreślonej przeze mnie sprawie?
2. Czy przewidywana jest nowelizacja Kodeksu karnego w wyżej wymienionej sprawie i złagodzenie kar dla nietrzeźwych cyklistów?
3. Czy przewiduje Pan przywrócenie charakteru wykroczenia w tym zakresie?
Z poważaniem
Poseł Maciej Mroczek
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r.

Ministerstwo odpowiedziało:
Minister Sprawiedliwości w pełni podziela wyrażone w interpelacji wątpliwości odnośnie skuteczności rozwiązań przyjętych w art. 178a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), a także przekonanie o potrzebie przygotowania zmian legislacyjnych w tym zakresie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (projekt opracowany na podstawie projektu ustawy, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego) przewiduje się uchylenie art. 178a § 2 k.k. i uznanie stypizowanych w tym przepisie zachowań za wykroczenie.
Projekt założeń został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 maja 2012 r.

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,