Niemcy: rowerzysta lepiej radzi sobie po alkoholu niż kierowca

Niemcy: rowerzysta lepiej radzi sobie po alkoholu niż kierowca

Jaka jest korelacja między poziomem alkoholu we krwi a liczbą wypadów? Powyższe dane zbierane są w Niemczech (dane za 2010), a wyniki są dosyć zaskakujące. Wbrew obiegowym stereotypom wpływ alkoholu na częstość wypadków u rowerzysty jest podobny jak u pieszego (do granicy 1,7 ‰) i nawet kilkakrotnie mniejszy niż u kierowcy. To kolejny argument za dekryminalizacją dla nietrzeźwych rowerzystów.

Poziom alkoholu a procent wypadków

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
poniżej 0,5 2.8% 2.0% 6.5%
0,5 – 0,8 4.4% 4.2% 9.1%
0,8 – 1,1 7.0% 6.0% 12.5%
1,1 – 1,4 10.3% 11.2% 15.2%
1,4 – 1,7 13.3% 15.4% 17.6%
1,7 – 2,0 15.2% 18.6% 15.2%
2,0 – 2,5 19.2% 24.0% 14.8%
2,5 – 3,0 11.2% 11.3% 5.3%
3,0 i więcej 7.8% 5.1% 2.2%
brak danych 8.9% 2.1% 1.7%

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
poniżej 1,1 14.2% 12.2% 28.1%
1,1 i więcej 76.9% 85.7% 70.2%

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
poniżej 1,4 24.4% 23.4% 43.3%
1,4 i więcej 66.7% 74.5% 55.0


Rowerzyści są względnie bezpieczni do poziomu 1,1 -1,4‰
, zostają potwierdzone badania Prof Schewe: rowerzyści zaczynają powodować wypadki najczęściej powyżej 1,4 ‰. Im więcej alkoholu tym gorzej, ale alkohol u kierowców jest czynnikiem znacznie bardziej upośledzającym możliwość bezpiecznej jazdy niż u rowerzystów, zwłaszcza w przedziale do 1,1-1,4 ‰ alkoholu we krwi. To oczywiste, że kierowcy jeżdżą szybciej niż rowerzyści, więc upośledzone postrzeganie świata i osłabiony refleks jest bardziej niebezpieczne u kierowców. To tak naprawdę nic przełomowego, bo wynika to z elementarnych zasad fizyki poznanych w szkole podstawowej, a jednak wielu Polaków wierzy, że to rowerzysta ma większy problem z alkoholem ponieważ „może się wywrócić”, a kierowca nie może … Warto też pamiętać, że w przeciwieństwie do kierowców rowerzyści i piesi zagrażają głównie samym sobie, dlatego 12.2% wypadków spowodowanych przez rowerzystów, w których krwi było poniżej 1,1‰ alkoholu jest w rzeczywistości tysiące razy mniej szkodliwe społecznie niż 6.5 % wypadków powodowanych przez kierowców, w których krwi było poniżej 0.5 ‰ alkoholu.

Nie można zapomnieć, że w Niemczech legalny limit dla rowerzystów to 1,6 ‰, można z tego wyciągnąć następujące wnioski:
– liczba rowerzystów poniżej 1,6 ‰ jest wielokrotnie większa (bo jest to legalne), niż liczba rowerzystów powyżej 1,6 ‰ (co już jest przestępstwem);
– zakładam też, że liczba przypadków gdy rowerzysta, jeździ np przy 0,5 ‰ alkoholu we krwi, jest większa niż liczba przypadków gdy rowerzysta ma np. 1,3 ‰, ponieważ częściej wypijamy np po 1 piwie na spotkaniu ze znajomymi niż np po 4 piwa podczas wieczoru w barze;
– im mniejsza zawartość alkoholu we krwi tym większa liczba przypadków w których rowerzyści poruszali się po drogach z taką ilością alkoholu we krwi, a jednocześnie mniejsza liczba przypadków w których spowodowali przez to wypadek;
bardzo duża liczba rowerzystów po spożyciu alkoholu, ale mających poniżej 1,6 ‰ promila alkoholu we krwi spowodowała niewielką liczbę wypadków, natomiast maleńka grupa rowerzystów powyżej 1,6 ‰ promila alkoholu we krwi spowodowała większość wypadków powodowanych przez rowerzystów pod wpływem alkoholu.
Warto zauważyć, że powyżej 1,4 -1,7 ‰, znacząco wzrasta ryzyko wypadku także u pieszego, nie jest to oczywiście żaden argument za karaniem ich, ale chyba warto nagłośnić ten problem w Polskim społeczeństwie, bo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nadmierne spożycie alkoholu u pieszego także powoduje zwiększone prawdopodobieństwo wypadku, w którym ucierpi sam pieszy.
Odsetek osób, które uległy wypadkowi przy zawartości alkoholu poniżej określonej zawartości alkoholu

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
0.5 2.8% 2.0% 6.5%
0.8 7.2% 6.3% 15.6%
1.1 14.2% 12.2% 28.1%
1.4 24.4% 23.4% 43.3%
1.7 37.7% 38.8% 60.8%
2 52.9% 57.4% 76.0%
2.5 72.1% 81.5% 90.8%
3 83.3% 92.8% 96.1%
3 i więcej 91.1% 97.9% 98.3%


Rowerzyści w zasadzie w każdym przedziale mają lepsze „wyniki” niż kierowcy. Alkohol upośledza rowerzystów podobnie jak pieszych do poziomu 1.7 ‰ alkoholu we krwi
. Powyżej tej wartości szansa na wypadek u rowerzysty wzrasta szybciej niż u pieszego. Wyniki te potwierdzają słuszność niemieckiego prawa i kar dla rowerzystów, którzy przekraczają granicę 1,6 ‰, oraz brak kar dla rowerzystów, którzy tej granicy nie przekroczą.

Wiek a procent wypadków

wiek Piesi Rowerzyści Kierowcy
15 – 18 3.3% 2.6% 1.0%
18 – 21 10.5% 5.0% 13.7%
21 – 25 15.5% 8.5% 18.1%
25 – 35 20.7% 18.1% 24.0%
35 – 45 18.3% 20.9% 16.7%
45 – 55 17.7% 23.4% 15.4%
55 – 65 8.1% 12.9% 7.0%
65 – 75 4.4% 7.3% 3.2%
75 i więcej 1.5% 1.1% 0.9%

 

wiek Piesi Rowerzyści Kierowcy
15-35 49.9% 34.2% 56.8%
35-65 44.1% 57.2% 39.1%
65 i więcej 5.9% 8.4% 4.0%

Największy problem stanowią młodzi kierowcy samochodów, a u rowerzystów osoby w średnim wieku.

Liczba wypadków pod wpływem alkoholu na 1000 wypadków

wiek Piesi Rowerzyści Kierowcy
ogólnie 30 49 25
15 – 18 19 21 154
18 – 21 60 57 34
21 – 25 83 75 42
25 – 35 64 71 32
35 – 45 57 77 22
45 – 55 49 74 21
55 – 65 29 59 17
65 – 75 14 35 11
75 i więcej 5 10 6

Na tle wszystkich wypadków wypadki spowodowane przez pijanych są największym problemem u młodych kierowców samochodów, a u rowerzystów dominują osoby w wieku produkcyjnym. Na tle pieszych i rowerzystów alkohol u kierowców jest rzadszą przyczyną wypadków spowodowanych przez kierowców w Niemczech, o wiele poważniejszym problemem u kierowców jest np. nadmierna prędkość, czego w Polsce zupełnie nie doceniamy.

Płeć a alkohol i wypadki

BAC [‰] piesi M piesi K rowerzyści M rowerzyści K kierowcy M kierowcy K
poniżej 0,5 2.7% 3.6% 2.0% 2.2% 6.5% 6.5%
0,5 – 0,8 3.6% 10.8% 4.2% 4.4% 9.4% 7.7%
0,8 – 1,1 6.3% 12.6% 5.8% 7.0% 12.5% 12.3%
1,1 – 1,4 10.4% 9.0% 11.0% 12.3% 15.5% 13.2%
1,4 – 1,7 13.8% 9.9% 15.0% 18.4% 17.7% 16.6%
1,7 – 2,0 15.5% 12.6% 18.3% 21.1% 15.0% 16.4%
2,0 – 2,5 19.4% 17.1% 24.7% 19.1% 14.8% 15.2%
2,5 – 3,0 11.3% 9.9% 11.7% 8.5% 5.0% 7.0%
3,0 i więcej 7.9% 7.2% 5.2% 4.8% 1.9% 4.0%
brak danych 9.1% 7.2% 2.0% 2.2% 1.8% 1.3%

 

BAC [‰] piesi M piesi K rowerzyści M rowerzyści K kierowcy M kierowcy K
poniżej 1,1 12.5% 27.0% 12.1% 13.6% 28.4% 26.5%
1,1 i więcej 78.4% 65.8% 85.9% 84.3% 69.8% 72.3%

 

BAC [‰] piesi M piesi K rowerzyści M rowerzyści K kierowcy M kierowcy K
poniżej 1,4 22.9% 36.0% 23.1% 25.9% 43.9% 39.7%
1,4 i więcej 67.9% 56.8% 74.9% 71.9% 54.3% 59.1%

Piechurki i rowerzystki częściej popełniają wypadki przy niższych stężeniach alkoholu, jednak może być też to wynikiem tego, że po prostu kobiety statystycznie mniej piją wobec tego próbka może być tu większa (kobiety rzadziej przekraczają granicę 1.1, czy 1.4 ‰ alkoholu we krwi, wobec tego rzadziej powodują wypadki powyżej tych wartości). Natomiast to pijani kierowcy płci męskiej mają większy problem ze stężeniem alkoholu we krwi. Jednym z czynników może tu być męska brawura, bo raczej ciężko przypuszczać, że to kobiety za kierownicą piją większe ilości alkoholu.

Płeć: Piesi Rowerzyści Kierowcy
mężczyźni 88.6% 88.2% 85.5%
kobiety 11.4% 11.8% 14.5%

Pijani piesi/rowerzyści/kierowcy to głównie mężczyźni

Dane bezwzględne
Poziom alkoholu a ilość wypadków

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
suma 975 3 489 8 734
poniżej 0,5 27 71 565
0,5 – 0,8 43 148 798
0,8 – 1,1 68 208 1 092
1,1 – 1,4 100 390 1 324
1,4 – 1,7 130 537 1 535
1,7 – 2,0 148 649 1 326
2,0 – 2,5 187 839 1294
2,5 – 3,0 109 396 460
3,0 i więcej 76 179 191
brak danych 87 72 149

 Wiek a liczba wypadków

wiek Piesi Rowerzyści Kierowcy
suma 975 3 489 8 734
15 – 18 32 92 85
18 – 21 102 174 1 193
21 – 25 151 296 1 585
25 – 35 202 632 2 096
35 – 45 178 729 1 457
45 – 55 173 815 1 345
55 – 65 79 451 614
65 – 75 43 253 276
75 i więcej 15 40 75

Płeć a liczba wypadków – mężczyźni

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
suma 864 3 076 7 465
poniżej 0,5 23 62 483
0,5 – 0,8 31 130 701
0,8 – 1,1 54 179 935
1,1 – 1,4 90 339 1 157
1,4 – 1,7 119 461 1 324
1,7 – 2,0 134 562 1 118
2,0 – 2,5 168 760 1 102
2,5 – 3,0 98 361 372
3,0 i więcej 68 159 141
brak danych 79 63 132

 Płeć a liczba wypadków – kobiety

BAC [‰] Piesi Rowerzyści Kierowcy
suma 111 413 1 265
poniżej 0,5 4 9 82
0,5 – 0,8 12 18 97
0,8 – 1,1 14 29 156
1,1 – 1,4 10 51 167
1,4 – 1,7 11 76 210
1,7 – 2,0 14 87 207
2,0 – 2,5 19 79 192
2,5 – 3,0 11 35 88
3,0 i więcej 8 20 50
brak danych 8 9 16

Danych dostarczył mi Roland Huhn z ADFC

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,

 • Paweł Krzyżanowski

  Wydaję mi się, że penalizacja rowerzystów jadących po wypiciu alkoholu oraz związana z tym nagonka medialna w Polsce nie wynika li tylko ze strachu przed pijanymi rowerzystami, głównie chłopami obijającymi się od przeciwnych stron jezdni, ale generalnie od panującej jeszcze niechęci społecznej wobec tego środka transportu i zauroczenia samochodem.

 • Dla mnie takie, że niewielkie ilości alkoholu na rowerze nie są tak groźne jak u kierowcy samochodu, więc należałoby podnieśc limity dla rowerzystów

 • pg

  Trzeźwy rowerzysta wymusił pierwszeństwo na nietrzeźwym i się zderzyli
  Oba rowery nieoświetlone
  Nietrzeźwy miał pół promila
  Teraz trwa śledztwo!! ;) Za wymuszenie pierwszeństwa zapewne szybki mandacik a za alkohol wolę nie myśleć :D
  http://www.mmdebica.eu/artykul/w-brzeznicy-rowerzysci-zderzyli-sie-na-skrzyzowaniu

 • gala

  no to ten co prawidłowo jechał straci prawo jazdy, a ten co wymusił pierwszeństwo dostanie mandat. ehh