ulica tylko dla komunikacji, pieszych i rowerzystów