Austria – limit 0,8 ‰ dla nietrzeźwych rowerzystów

Austria – limit 0,8 ‰ dla nietrzeźwych rowerzystów

Rowerzystów w Austrii nie obowiązuje limit 0,5 ‰ dla kierowców, a cykliści karani są dopiero od zawartości 0,8 ‰ alkoholu we krwi. Przekroczenie limitu 0,8 ‰ przez rowerzystę to wykroczenie administracyjne zagrożone karą grzywny, jednak w praktyce sądy orzekają dla rowerzystów niskie stawki grzywien . O przepisach w Austrii opowiada Johannes Pepelnik – prawnik i członek zarządu ARGUS.

Prawo ruchu drogowego mówi, że kierowców obowiązuje limit 0,5 ‰, a rowerzystów 0,8 ‰ alkoholu we krwi:
„§ 5. Besondere Sicherungsmaßnahmen gegen Beeinträchtigung durch Alkohol.
(1) Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,8 g/l (0,8 Promille) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,4 mg/l oder darüber gilt der Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt.”

Znajdziemy tam również kary:
㤠99. Strafbestimmungen.
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1600 Euro bis 5900 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von zwei bis sechs Wochen, zu bestrafen,
a) wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,6 g/l (1,6 Promille) oder mehr oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,8 mg/l oder mehr beträgt,
b) wer sich bei Vorliegen der in § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen oder sich vorführen zu lassen, oder sich bei Vorliegen der bezeichneten Voraussetzungen nicht der ärztlichen Untersuchung unterzieht,
c) (Verfassungsbestimmung) wer sich bei Vorliegen der im § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, sich Blut abnehmen zu lassen.
(1a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1200 Euro bis 4400 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von zehn Tagen bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,2 g/l (1,2 Promille) oder mehr, aber weniger als 1,6 g/l (1,6 Promille) oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,6 mg/l oder mehr, aber weniger als 0,8 mg/l beträgt.
(1b) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 800 Euro bis 3700 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von einer bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt”

Jeśli nie możesz zapłacić grzywny (nie stać cię) musisz iść do więzienia, ale nie mamy tu do czynienia z przestępstwem, a ze zwykłym wykroczeniem. Kary są identyczne dla kierowców i rowerzystów
+1,6 ‰ alkoholu we krwi = 1600 – 5900 EUR grzywny lub 2-6-tygodni aresztu
1,2 -1,6 ‰ alkoholu we krwi = 1200 – 4400 EUR grzywny lub od 10 dni do 6 tygodni aresztu.
0,8 – 1,2 ‰ alkoholu we krwi = 800 – 3700 EUR grzywny lub 1-6-tygodni aresztu

Zazwyczaj grzywna dla rowerzysty przy pierwszym razie wynosi około 400 – 800 EUR ponieważ jest wiele powodów, aby zminimalizować karę dla rowerzysty [zwróćmy uwagę, że ta kara jest poniżej cytowanych widełek – przyp. AŁ].
Mimo że widełki grzywien dla kierowców i rowerzystów są takie same, to rzeczywista grzywna jest dostosowana indywidualnie do przewinienia. Zawsze uważam, że rowerzysta zagraża jedynie samemu sobie, co jest podstawą do nadzwyczajnej redukcji wysokości grzywny. Ta możliwość nadzwyczajnej redukcji wysokości grzywny występuje w prawie tylko jeśli: wykroczenie popełniono po raz pierwszy/ popełniono je na rowerze/ nikt nie znalazł się w niebezpieczeństwie/ nie obrażono policjanta/ sprawca ma mały dochód, żonę i małoletnie dzieci do wykarmienia.

Kierowcy i rowerzyści mogą stracić prawo jazdy z powodu alkoholu, ale rowerzysta wyłącznie jeżeli istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i generalnie nie podczas pierwszego zatrzymania.

Mamy bardzo szczegółowe statystyki dotyczące wypadków drogowych, jak również na temat udziału alkoholu w tych wypadkach, w tym przy podziale na poszczególne regiony.
W tabeli nr 6 znajdziemy rowerzystów:
pijani rowerzyści stanowią 7% wszystkich pijanych sprawców wypadków prowadzących pojazdy (łącznie 172 osoby, z czego 160 to mężczyźni).

In English:
the law says car drivers are not allowed to drive if they have 0,5 Promille and Bicycles are allowed 0,8 Promille.

The Text of the Law is very tricky:
„§ 5. Besondere Sicherungsmaßnahmen gegen Beeinträchtigung durch Alkohol.
(1) Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand befindet, darf ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,8 g/l (0,8 Promille) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,4 mg/l oder darüber gilt der Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt.”

This is the offical site of the Austrian Government who privides all texts of the law for free to the public, in authenticated version – I send the link of the entiere Street Law.

The fines are also here severe:
㤠99. Strafbestimmungen.
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1600 Euro bis 5900 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von zwei bis sechs Wochen, zu bestrafen,
a) wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,6 g/l (1,6 Promille) oder mehr oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,8 mg/l oder mehr beträgt,
b) wer sich bei Vorliegen der in § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen oder sich vorführen zu lassen, oder sich bei Vorliegen der bezeichneten Voraussetzungen nicht der ärztlichen Untersuchung unterzieht,
c) (Verfassungsbestimmung) wer sich bei Vorliegen der im § 5 bezeichneten Voraussetzungen weigert, sich Blut abnehmen zu lassen.
(1a) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 1200 Euro bis 4400 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von zehn Tagen bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt, obwohl der Alkoholgehalt seines Blutes 1,2 g/l (1,2 Promille) oder mehr, aber weniger als 1,6 g/l (1,6 Promille) oder der Alkoholgehalt seiner Atemluft 0,6 mg/l oder mehr, aber weniger als 0,8 mg/l beträgt.
(1b) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 800 Euro bis 3700 Euro, im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit Arrest von einer bis sechs Wochen, zu bestrafen, wer in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand ein Fahrzeug lenkt oder in Betrieb nimmt”
Short translation:
The system works similar, if you can not pay the fine you have to go to jail but the offence is not criminal but administrative.
+1,6 Promille gramm per liter blood or 0,8 miligramm alkohol per liter air = 1.600 to 5.900 EUR or 2-6-week jail
Between 1,2 and 1,6 blood or 0,6 to 0,8 air = 1200-4400 EUR or 10 days to 6 week jail
Above 0,8 up to 1,2 = 800 – 3700 EUR or 1 to 6 weeks jail

We have a very detailed statistic about road accidents and this is also liked to alcohol including regional splitt.

The ordinary fine for the first time is around eur 400 -800 because a lot of reasons to minimise the sentence apply.

Drivers and cyclist can lost driving licence (because of alcohol), but with cyclist only if there is a danger to the public so not for the first time driving drunk generally
Fines (for drivers and cyclists) are the same, but these are the frames and the actual fine is beeing adjusted invidually according the guilt. I always argue that the drunk cyclist ony endagenrs itself and this leads to the extraordinary reducment of the fine
There is the possiblitiy to extraordinay reduce the fine if extraordinary reasons apply in the administrative crimal law like, the first time, only a bicycle, no one has been dangered, no offene against the policeman, little income, wife and minor children to feed.

foto: Zscout370

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,