Szwajcaria – piekło dla piratów drogowych

Szwajcaria – piekło dla piratów drogowych

Kontynuując akcje obnażania słabości polskiej myśli BRD pobłażającej piractwu drogowemu, które szczególnie szkodzi rowerzystom przenosimy się tym razem do Szwajcarii, która nie zna litości dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Kierowcom oprócz wysokich mandatów grozi utrata prawa jazdy, prace społeczne, czy nawet więzienie, a mandat często uzależniony jest od dochodów. Przy Szwajcarach nawet Norwegowie wydają się być pobłażliwi dla piratów drogowych. Gdyby rozwiązania szwajcarskie wdrożyć w Polsce to po uwzględnieniu naszych realiów w zarobkach największym piratom w Polsce groziłoby nawet 730 000 zł grzywny i odebranie prawa jazdy na co najmniej 3 miesiące!

Przekroczenia prędkości obliczane są po odjęciu marginesu błędu.
Margines błędu (tolerancja urządzenia):

do 100 km/h

101-150 km/h

 ponad 150 km/h

Radar stacjonarny

5 km/h

6 km/h

7 km/h

Laser stacjonarny

3 km/h

4 km/h

5 km/h

Radar przenośny

7 km/h

8 km/h

9 km/h

System mandatów jest rozbudowany z tym, że czasem różni się w zależności od kantonu. Z kar należałoby wyróżnić Verzeigung/Verwarnung co oznacza pokrycie kosztów postępowania sądowego (wszystkie wykroczenia, za które można dostać tą karę rozpatruje sąd).

Utrata prawa jazdy

W 2009 (podobnie jak w 2008) prawie 75000 osób straciło swoje prawa jazdy na szwajcarskich drogach. Spośród tych osób w 35003 przypadkach ludzie tracili je przez nadmierną prędkość, a w 17420 przez alkohol. W 70% przypadków ludzie tracili prawo jazdy na okres od 1-3 miesięcy. Należy jednak wspomnieć, że minimalna długość kary odebrania prawa jazdy jest wydłużana wraz z kolejnymi przypadkami wykroczeń. Po 3-4 poważnych przekroczeniach prędkości (to te karane min. 3 miesiącami odebrania prawa jazdy) w ciągu 10 lat, kolejne wykroczenia są karane okresem min. 2 lat bez prawa jazdy. Jeśli po takiej karze kierowca popełni kolejne poważne wykroczenie drogowe grozi mu odebranie prawa jazdy na zawsze. Jak widać szwajcarskie prawo uderza szczególnie surowo w recydywistów, co w polskich warunkach oznacza jakieś 80% kierowców.

Mandat zależny od dochodów
Przy szczególnie wysokich przekroczeniach prędkości (np. ponad 20 km/h w obszarze zabudowanym) wysokość mandatu dla kierowcy uzależniona jest od jego przychodów. W skrajnych przypadkach daje to naprawdę wysokie mandaty jak np. 1 mln franków szwajcarskich, czyli ok. 2,8 mln złotych w przypadku 37-letniego Szweda jadącego po autostradzie 290 km/h. Mandat wyliczany jest na podstawie „stawek dniowych”, gdzie jedna stawka waha się od 1-3000 CHF, a maksymalna ilość to 360 „stawek dniowych”. Jak łatwo policzyć maksymalny mandat to 1,08 mln CHF.

Roboty społeczne, więzienie, albo mandat w zawieszeniu
W wachlarzu kar są roboty społeczne (maksimum 6 miesięcy), na które można skazać jako karę dodatkową, jeśli sprawca się na to zgodzi (obowiązuje zakaz pracy przymusowej). Obowiązuje następujący przelicznik: 1 dzień kary pozbawienia wolności = 1 dzień stawki dziennej = 4 godziny prac społecznych. Kary można przyznawać w zawieszeniu (także mandaty, co jest rzadkością w Europie). Kara bezwarunkowego pozbawienia wolności (do 6 miesięcy) jest stosowana tylko w ostateczności, gdy np. sprawca nie rokuje poprawy, nie ma dochodów, a jednocześnie nie może pracować (np. jest niepełnosprawny) lub odmawia pracy. Dodatkowo kierowca może pozostać pod dozorem kuratora.

Na co idą mandaty
50% z mandatu jest spożytkowane dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego – z tej kwoty:
– 60% przeznaczane jest na poprawę infrastruktury, która służy do zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. chodniki)
– 40% przeznaczane jest na kampanie edukacyjne i szkolenia z zakresu BRD
Dzięki takiemu modelowi finansowania zmniejsza się ryzyko, że mandaty służą jedynie jako źródło dochodu kantonów.

Legenda: Mandat – mandat jaki zapłacimy za dane przekroczenie prędkości [CHF]
Koszty – (Verzeigung/Verwarnung) pokrycie kosztów postępowania sądowego np. 300 CHF
PJ [mies] – ilość miesięcy na które stracimy prawo jazdy
Dniówki – ilość dni „stawki dziennej”, wg których nalicza się wysokość mandatu.

Tempo 30

V Mandat Koszty PJ [mies] Dniówki
o 1-5 km/h 40
o 6-10 km/h 120
o 11-15 km/h 250
o 16-17 km/h 400 +
o 18-19 km/h 600 +
o 20-24 km/h 600 + 1 10
25-29 km/h 600 + 3 15
30-34 km/h 600 + 3 20
od 35 km/h 600 + >3 >30

Teren zabudowany

V Mandat Koszty PJ [mies] Dniówki
o 1-5 km/h 40
o 6-10 km/h 120
o 11-15 km/h 250
o 16-20 km/h 400 +
o 21-24 km/h 600 + 1
o 25-29 km/h 600 + 3 10
o 30-34 km/h 600 + 3 15
o 35-39 km/h 600 + 3 20
od 40 km/h 600 + >3 >30

Teren niezabudowany

V Mandat Koszty PJ [mies] Dniówki
o 1-5 km/h 40
o 6-10 km/h 100
o 11-15 km/h 160
o 16-20 km/h 240
o 21-25 km/h 400 +
o 26-29 km/h 600 + 1
o 30-34 km/h 600 + 3 10
o 35-39 km/h 600 + 3 15
o 40-44 km/h 600 + 3 20
od 45 km/h 600 + >3 >30

Autostrady

V Mandat Koszty PJ [mies] Dniówki
o 1-5 km/h 20
o 6-10 km/h 60
o 11-15 km/h 120
o 16-20 km/h 180
o 21-25 km/h 260
o 26-30 km/h 400 +
o 31-34 km/h 600 + 1
o 35-39 km/h 600 + 3 10
o 40-44 km/h 600 + 3 15
o 45-49 km/h 600 + 3 20
od 50 km/h 600 + >3 >30

Porównanie mandatów przygotowałem na podstawie danych rankingu opracowanego przez redakcję Forsal.pl na podstawie danych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, GUS-u i Eurostatu: Szwajcaria (4482 EUR brutto), Polska (870 EUR brutto).
Co ciekawe polski Kodeks Karny również posługuje się pojęciem stawki dziennej:

Art. 33. § 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2 000 złotych.

Na potrzeby symulacji przyjmę wartości z polskiego Kodeksu Karnego, z tym że maksymalną ilość stawek dniowych przyjąłem jako 365 wg przepisów ze Szwajcarii.
Legenda: Mandat – wartość mandatu w PLN przy uwzględnieniu różnicy w zarobkach;
Koszty – przykładowe 300 CHF kosztów postępowania sądowego w Szwajcarii przeliczone przy uwzględnieniu różnicy w zarobkach [PLN];
Dniówka – wartość kary jaką może przyznać sąd wg wartości obowiązujących w Polsce stawek dniowych, ale wg ilości stawek dziennych jakie obowiązują w Szwajcarii [PLN];
Sumaryczne koszty z wierszy poszczególnych kolumn sumują się!
Aktualnie – jakie mandaty obowiązują obecnie w Polsce [PLN].

Tempo 30

V Mandat Koszty Dniówki Aktualnie
o 1-5 km/h 28 do 50
o 6-10 km/h 83 do 50
o 11-15 km/h 172 50-100
o 16-17 km/h 275 206 50-100
o 18-19 km/h 413 206 50-100
o 20-24 km/h 413 206 100-20000 100-200
25-29 km/h 413 206 150-30000 100-200
30-34 km/h 413 206 200-40000 200-300
od 35 km/h 413 206 300-730000 200-500

Teren zabudowany

V Mandat Koszty Dniówki Aktualnie
o 1-5 km/h 28 do 50
o 6-10 km/h 83 do 50
o 11-15 km/h 172 50-100
o 16-20 km/h 275 206 50-100
o 21-24 km/h 413 206 100-200
o 25-29 km/h 413 206 100-20000 100-200
o 30-34 km/h 413 206 150-30000 200-300
o 35-39 km/h 413 206 200-40000 200-300
od 40 km/h 413 206 300-730000 300-500

Teren niezabudowany

V Mandat Koszty Dniówki Aktualnie
o 1-5 km/h 28 do 50
o 6-10 km/h 69 do 50
o 11-15 km/h 110 50-100
o 16-20 km/h 165 50-100
o 21-25 km/h 275 206 100-200
o 26-29 km/h 413 206 100-200
o 30-34 km/h 413 206 100-20000 200-300
o 35-39 km/h 413 206 150-30000 200-300
o 40-44 km/h 413 206 200-40000 300-400
od 45 km/h 413 206 300-730000 300-500

Autostrady

V Mandat Koszty Dniówki Aktualnie
o 1-5 km/h 14 do 50
o 6-10 km/h 41 do 50
o 11-15 km/h 83 50-100
o 16-20 km/h 124 50-100
o 21-25 km/h 179 100-200
o 26-30 km/h 275 206 100-200
o 31-34 km/h 413 206 200-300
o 35-39 km/h 413 206 100-20000 200-300
o 40-44 km/h 413 206 150-30000 300-400
o 45-49 km/h 413 206 200-40000 300-400
od 50 km/h 413 206 300-730000 400-500

Jak wygląda karanie w praktyce? Załóżmy, że Jan Kowalski w terenie zabudowanym jechał z prędkością 78 km/h – prędkość zmierzona przez laser stacjonarny to np. 79 km/h po odjęciu 3 km/h tolerancji urządzenia otrzymujemy 76 km/h. Sprawa Kowalskiego trafia do sądu. Kowalskiemu zostaje zasądzony mandat w wysokości 600 zł i zwrot kosztów sądowych w wysokości np. 200 zł – razem 800 zł. Kowalski traci też prawo jazdy na 3 miesiące. Dodatkowo Sędzia na podstawie dochodów Kowalskiego (ok. 2000 zł netto) i posiadanego majątku ustalił wysokość stawki dziennej na np. 60 zł, co przy tym rodzaju wykroczenia (10 stawek dziennych) oznacza dodatkowo grzywnę w wysokości 600 zł. Ponieważ jest to pierwsze takie wykroczenie Kowalskiego Sąd grzywnę tą przyznał w zawieszeniu na 2 lata, przy kolejnych oczywiście nie będzie już tak łagodnie. Sąd może też zaproponować zamianę tej kary na 40 godzin prac społecznych. Gdyby kara nie była w zawieszeniu, a Kowalski nie chciał ani zapłacić grzywny, ani wykonać prac społecznych trafiłby na 10 dni do więzienia.
Co powiecie na taki system w Polsce?

Komentarz: Początkowo uważałem że grzywna do 730 000 zł za duże przekroczenie prędkości to jak na polskie warunki totalny szok. Szybko jednak sobie uzmysłowiłem że już teraz pijanym rowerzystom w Polsce grozi maksymalnie do 1 080 000 zł grzywny! To nie żart! To wprost wynika z dopuszczalnych przepisami prawa karnego ilości stawek dziennych dla pijanych rowerzystów. Teraz myślę że szwajcarskie stawki mandatów i grzywien dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość idealnie wpisują się w polskie warunki.
foto: Zscout370

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,

 • Tomecek

  Większość (może wszyscy?) w rządzie to kierowcy. Większość społeczeństwa to kierowcy. Nikt nigdy się na to w Polsce nie zgodzi, więc nigdy to nie przejdzie.

  Koniec tematu :(

  • Hubert

   Większość społeczeństwa korzysta z transportu publicznego (o ile taki istnieje w ich miejscu zamieszkania). „Naród = kierowcy” to największy mit komunikacyjny wszech czasów.

 • madziu

  @Hubert
  Nieprawda.
  Większość tych, którzy korzystają z transportu publicznego w miejscu zamieszkania i tak ma swój samochód, tylko używa go w celach innych niż dojazd do/z pracy.

  Natomiast większość moich znajomych, którzy jeżdżą samochodami jest za zaostrzeniem mandatów i tępieniem cwaniaków, bo chcą się na drogach czuć bezpieczniej – również za cenę tzw. „wolności”.

  • Adam Łaczek

   Hubertowi chodzi zapewne o podział zadań przewozowych dla KRK i tu ma rację,że kierowcy to nie większość

 • Pingback: Szwajcaria – limit 0,5 ‰ dla rowerzystów, niskie kary i łagodne podejście Policji | I bike Kraków()

 • Pingback: Velovignette, czyli OC dla rowerzysty | I bike Kraków()

 • Adam Łaczek