Finlandia liberalna dla nietrzeźwych rowerzystów i jest to niewielki problem nawet dla samej Policji

Finlandia ma prawo identyczne jak w całej Skandynawii: rowerzyści nie mają wyznaczonego limitu we krwi, a kara grozi im jedynie w sytuacji, gdy są tak pijani że stwarzają niebezpieczeństwo dla innych. O sytuacji w Finlandii opowiada inspektor Pekka Höök z fińskiej Policji.

Jazda rowerem, lub innym pojazdem bez silnika w stanie odurzenia alkoholem lub narkotykami jest opisana prawnie w Kodeksie Karnym sekcja 23 § 9:
Oficjalna treść prawa w języku angielskim:

“Section 9 – Non-motor powered traffic intoxication (545/1999)
A road user who operates a non-motor powered vehicle under the influence of alcohol or other narcotic substances, thereby causing a hazard to others, shall be sentenced for non-motor powered traffic intoxication to a fine or to imprisonment for at most three months.”

Tłumaczenie:

”Użytkownik dróg, który prowadzi nie-silnikowe pojazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powodując tym samym zagrożenie dla innych, powinien być skazany na grzywnę lub karę pozbawienia wolności na co najwyżej trzy miesiące.”

Nie mam żadnej wiedzy na temat zasądzonych kar więzienia, raczej karze się jedynie grzywną.

Brak jest wymagań co do badania na obecność alkoholu lub narkotyków, jest to dobrowolne dla rowerzystów. Karzemy jeśli upojenie jest widoczne, a dana osoba nie jest w stanie obsłużyć roweru w sposób bezpieczny i powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa innych.

Jazda na rowerze pod wpływem alkoholu jest bardzo drobnym problemem problem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na fińskich drogach. Finlandia jest wielkim krajem z długimi dystansami. Być może jest to jeden z powodów dla których jazda na rowerze pod wpływem alkoholu nie jest całkowicie zabroniona (tylko moje zdanie!).

Sprawa pijanych kierowców pojazdów mechanicznych jest traktowana zupełnie inaczej. Jazda pod wpływem alkoholu jest jedną z przyczyn wypadków przy ok. 100 śmiertelnych wypadkach drogowych z sumarycznych 300 w czasie roku. Policjanci aresztują co roku ok. 30000 pijanych kierowców. Policja rocznie przeprowadza testy na zawartość alkoholu i narkotyków u ok. 500 000 kierowców.

Dla kierowców mamy dwie kategorie jazdy pod wpływem alkoholu:
1 (Kodeks karny 23:3 §) Jazda pod wpływem alkoholu: między 0,5 ‰, a 1,199 ‰: grzywna lub maksymalnie 6 miesięcy pozbawienia wolności i zawieszenie prawa jazdy. Za pierwszym razem kierowca dostaje zazwyczaj grzywnę, za drugim większe grzywny i dłuższe zawieszenie prawa jazdy.
2 (Kodeks karny 23:4 §) Poważna nietrzeźwość: więcej niż 1,2 ‰ –grzywna lub maksymalnie do 2 lat pozbawienia wolności i zawieszenie prawa jazdy. Za pierwszym razem kierowcy otrzymują grzywnę lub karę pozbawienia wolności na 2-3 miesiące w zawieszeniu. Za drugim razem otrzymują 2-3 miesiące więzienia i dłuższe zawieszenie prawa jazdy.

Policja ma bardzo precyzyjne testery alkoholu na każdym komisariacie, więc nie trzeba przeprowadzać testów na obecność alkoholu we krwi. Policja ma też testery na obecność narkotyków i jeśli wynik jest pozytywny kierowca zostanie wysłany do lekarza na badanie krwi i ocenę stanu kierowcy. Sędzia podejmie decyzję na podstawie wyników w jakiej kategorii jazdy pod wpływem alkoholu mieści się to upojenie narkotykami. Jazda pod wpływem alkoholu jest zabroniona wszędzie, nawet w swoim własnym, prywatnym, ogrodzonym podwórku.

Telefonicznie Pekka odniósł się do moich kolejnych pytań. Nie umiał się odnieść do zacytowanych z norweskiej gazety danych o tym że „W Finlandii 74 procent populacji odpowiedziało, że zdarzyło im się jeździć na rowerze pod wpływem alkoholu.” – po prostu nie znał tych statystyk
Pekka stwierdził natomiast, że społecznie akceptowalne są 1-2 piwa na rowerze, najczęściej w weekend, bo w tygodniu Finowie na rowerze jeżdżą do pracy, gdzie zazwyczaj nie mają okazji by pić. Raczej nie zdarza się by ktoś pił przed jazdą na rowerze dużo więcej.
Mandat dla rowerzysty to wielokrotność zarobków dziennych np. z 10 dni, więc ci bogaci płacą więcej – tak jest zresztą nie tylko w przypadku mandatów dla rowerzystów. W Finlandii jest bardzo mało przypadków gdy łapią pijanego rowerzystę i karzą go za stwarzanie zagrożenia na drodze. Inspektor Pekka, który pracuje przecież w Policji – nie wie ile jest takich przypadków i stwierdza że jest ich na pewno bardzo mało! Inspektor dodaje też, że zazwyczaj jak Finowie widzą bardzo pijaną osobę, która chce wsiąść na rower to reagują i starają się nie dopuścić do tego by taka osoba jechała na rowerze.

Tekst oryginalny:
Driving a bicycle or other vehicle without an engine intoxicated (alcohol, drugs etc.) is prescribed in Penal Act section 23 paragraph 9 §.
The contents of the paragraph (not a word by word translation):
It is forbidden to drive a vehicle without an engine on the road intoxicated, if one by doing so causes concrete danger to others’ safety. The penalty is a fine or maximum three months’ imprisonment.
I do not have any knowledge of prison sentences, only fines.

Explanation:
No alcohol or drug test is required (it’s voluntary for the bicyclist) . This means that intoxication is visible, the person is not able to handle his/her bicycle in a safe manner and causes danger to others’ safety.

Driving a bicycle intoxicated in a very minor problem for the traffic safety on Finnish roads. Finland is a big country with long distances. Maybe this is one of the reasons that driving a bicycle intoxicated is not completely forbidden (only my opinion !) .

The case concerning drunk driving with vehicle is totally the opposite. Drunk driving is involved in approx. 100 fatal traffic accidents of 300 in total yearly. The police are arresting every year approx. 30000 drunk drivers. The Police are conducting yearly alcohol and drug tests to approx. 500000 drivers.

We have two categories of drunk driving:
(Penal Act 23:3 §) Drunk driving: 0, 5 o/oo > 1,199 o/oo fine or maximum 6 months’ imprisonment and withdrawal of driving licence, 1. time a fine and 2. time a bigger fine and longer withdrawal of driving licence
(Penal Act 23:4 §) Serious drunk driving 1, 2 o/oo > fine or maximum 2 years’ imprisonment and withdrawal of driving licence, 1. time a fine or 2-3 months’ imprisonment on parole 2. time 2-3 months’ imprisonment and longer withdrawal of driving licence.

Note: If the result is below 1, 2 o/oo, but the person’s intoxication is visible (his/her behaviour) including problems to drive properly, he /she could be sentenced of serious drunk driving.

The Police have precision alcohol testers in every police station, so no blood test is required. The Police have drug testers and if the result is positive the driver is taken to a doctor for the blood test and evaluation of the driver’s condition. The judge will decide on the base of the results the category of the drunk driving.

Drunk driving is forbidden everywhere even in your own private fenced yard.

Section 3 – Driving while intoxicated (1198/2002)
(1) A person who operates a motor-driven vehicle or a tram after having consumed
alcohol so that his/her blood alcohol level is at least 0.5 per mill or his/her
exhalation contains at least 0.22 milligrams of alcohol per one litre of air during
or after the drive, shall be sentenced for driving while intoxicated to a fine or to
imprisonment for at most six months.
(2) A person who operates a motor-driven vehicle or a tram after having consumed
narcotics so that during or after said operation he/she has the active substance
of the narcotic used or its metabolic product in his/her blood alcohol, shall also
be sentenced for driving while intoxicated. The provision in this subsection does
not apply if said substance or metabolic product is derived from a medical
product that the operator has the right to use.
(1) A person who operates a motor-driven vehicle or a train after having consumed
alcohol so that his/her blood alcohol level is at least 0.5 per mill or his/her
exhalation contains at least 0.22 milligrams of alcohol per one litre of air during
or after the drive shall also be sentenced for driving while intoxicated.
Section 4 – Driving while seriously intoxicated (1198/2002)
(1) If in the driving while intoxicated
(1) the blood alcohol level of the offender is at least 1.2 per mill or his/her
exhalation contains at least 0.53 milligrams of alcohol per one litre of air;
or
(2) the capacity of the offender to perform as required in the operation is
significantly reduced, or
(3) the offender has used an intoxicant other than alcohol or such intoxicants
and alcohol together, so that his/her ability to perform as required in the
operation is significantly reduced,
and the conditions are such that the offence is conducive to endangering the
safety of others, the offender shall be sentenced for driving while seriously
intoxicated to at least 60 day-fines or to imprisonment for at most two years.

foto: Fibonacci

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,