Kraków będzie się promował strefami Tempo 30!

Po interpelacji Radnego Jerzego Woźniakiewicza Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski odpowiada, że miasto będzie się promowało uspokojeniem ruchu i strefami Tempo 30. Szczegóły z odpowiedzi na interpelację poniżej.

W odpowiedzi Prezydenta przeczytamy:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu opublikuje na swojej stronie internetowej (www.zikit.krakow.pl) zestawienie dotyczące ulic, na których wprowadzone zostały strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h zwane strefami „Tempo 30”’ lub „obszarami o ruchu uspokojonym”. Informacje te udostępniane są każdorazowo w związku z wprowadzeniem nowego projektu organizacji ruchu na stronie internetowej jednostki.

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Mìasta włączy się w akcję inïormacyjną na temat już istniejącej strefy „Tempo 30″ oraz planów rozwoju tego projektu. Na potrzeby tej akcji udostępnione zostaną łamy Dwutygodnika Miejskiego „Kraków.pl”, Miejska Platforma Internetowa www.krakow.pl, oraz profile miasta na portalach społecznościowych (Facebook, Nasza Klasa, Google+). Informacje o strefie „Tempo 30” będą rozsyłane do redakcji mediów lokalnych i ogólnopolskich. Wydział będzie systematycznie zamieszczał informacje dotyczące strefy „Tempo 30” w materiaìach promocyjnych o podobnej tematyce, a także w miarę możliwości finansowych dokona aktualizacji map wydawanych bezpłatnie turystom.

Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Mìasta (Bìuro Prasowe) na bieżąco
informuje mìeszkańców o realizowanych przez Kraków projektach z zakresu infrastruktury komunikacyjnej na stronie www.krakow.pl, gdzie jednym z priorytetów jest poìityka rowerowa – rozwój ścieżek rowerowych, wytyczanie kolejnych kontrapasów. Artykuły o tematyce komunikacyjnej i rowerowej regularnie są publikowane w Dwutygodniku Miejskim „Kraków.pl”.

Brawo Jurek Woźniakiewicz!
Jak skomentujecie odpowiedź Prezydenta?

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,

  • to tylko polityka

    mnie sie niedobrze robi, jak slucham lub czytam, ze J. Majchrowski wspiera rozwój rchu rowerowego w Krakowie, bo to nie jest prawdą.