[Os Oficerskie] ZIKiT odpowiada na list otwarty dr Kopty

 • 24.01.2012
 • Autor:

Kraków, dnia 16.01.2012

Dotyczy: Listu otwartego ws. osiedla Oficerskiego

Pan dr inż. Tadeusz Kopta

Szanowny Panie,
Bardzo wysoko cenimy Pańską wiedzę oraz rozsądne podejście do przedstawionej problematyki, dlatego też z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy Pańskie pismo. Głównie dlatego, że przy organizowaniu ruchu drogowego w szczególności należy uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom, potrzebę efektywnego wykorzystania dróg publicznych oraz potrzeby społeczności lokalnej, co jasno wynika z artykułów Prawa o ruchu drogowym.

Jednym z podstawowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa jest właściwe oznakowanie, które określone jest stosownymi rozporządzeniami. Dlatego szczerze dziwi nas Pańskie nawoływanie, jako rzeczoznawcy SITK, do ,,niezasłaniania się absurdalnymi
przepisami”. Jak Panu wiadomo, zarządcy dróg publicznych i zarządzający ruchem muszą działać w ramach przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, a nie w innych krajach. Dlatego nie mogą być zaakceptowane przez nas żądania pomijania obowiązujących przepisów, obojętnie czy ich słuszność jest kwestionowana przez niektórych obywateli czy też nie. Do zmiany tychże przepisów, obowiązujących w Polsce, co podkreślamy raz jeszcze,
uprawniony jest Parlament oraz właściwi ministrowie.

Efektywne wykorzystanie dróg to – oprócz zapewnienia ruchu pojazdów – umożliwienie parkowania, szczególnie w obszarach o silnej zabudowie mieszkaniowo-biurowo-usługowej. W tym kontekście potrzeba społeczności lokalnej – w tym przypadku mieszkańców Dzielnicy II – została określona poprzez przyjęcie stosownych uchwał dotyczących usprawnienia ruchu drogowego w osiedlu Oficerskim Z taką właśnie ideą Rada Dzielnicy II przekazała odpowiednie środki do jej realizacji.

Dokumentem mającym wpływ na politykę transportową miasta w zakresie ruchu rowerowego, co zapewne Panu wiadomo, jest zaktualizowane Studium Podstawowych Tras Rowerowych, przyjęte uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2010 roku. Z uwagi na rozbieżności między propozycjami stowarzyszeń rowerowych a stanowiskiem Rady Dzielnicy II, na podstawie powyższego studium został zapewniony dwukierunkowy ruch rowerowy na Głównej Trasie Rowerowej nr 14 przebiegającej przez część ulicy Zaleskiego. Pozostałe trasy rowerowe biegną ulicami Mogilską i Brodowicza.

Przedstawiciele organizacji rowerowych – Federacji Zielonych oraz Inicjatywy Kraków Miastem Rowerów – brali czynny udział w pracach dotyczących wprowadzenia zmian w os. Oficerskim. Uczestniczyli też w spotkaniu z mieszkańcami i radnymi Dzielnicy II. Odrzucamy więc stwierdzenie, że sprawny przejazd rowerem przez os. Oficerskie jest niemożliwy. Wprowadzenie układu ulic jednokierunkowych wiąże się z niewielkim nadłożeniem drogi. Nie są to jednak odległości, których nie można przejechać rowerem, aby dojechać do celu.

Zgodnie z uchwałą kierunkową W sprawie kontrapasów na ulicach jednokierunkowych, ich wprowadzanie nie może odbywać się kosztem likwidacji lub znacznego uszczuplenia miejsc postojowych. Z tego powodu nie można więc udostępnić rowerzystom wszystkich ulic jednokierunkowych W obrębie osiedla Oficerskiego, z uwagi na zbyt małe szerokości przekrojów ulic, przy jednoczesnym utrzymaniu miejsc postojowych. W tej kwestii ZIKiT nie musi tłumaczyć się, bo operuje faktami, których nie sposób pominąć w zderzeniu z obowiązującymi w Polsce przepisami. Przykłady z innych krajów, dopóki nie zostaną wprowadzone do polskiego obiegu prawnego, nie mogą być stosowane.

Jako rzeczoznawca SITK próbuje Pan wywrzeć nacisk medialny, aby zarządzający ruchem wprowadził zmiany w organizacji ruchu niezgodne z aktualnym polskim prawem, wbrew opinii: Krajowej Rady BRD, biegłych sądowych z dziedziny inżynierii ruchu oraz policji. To jednak na zarządzającym ruchem spoczywa obowiązek przygotowania organizacji ruchu zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem. Organizacji ruchu, która jest czytelna, bezpieczna i pozwala policji, czuwającej nad bezpieczeństwem i porządkiem na polskich drogach, na jasne i jednoznaczne określenie winnych w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia.
Wtedy to nie Pan, ani wnioskujący rowerzyści mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, lecz osoby, które mogły przyczynić się do jego zaistnienia. Konstatując, ZIKiT nie podziela lansowanej przez Pański zespół „interpretacji” obecnych przepisów, dotyczącej sposobu oznakowywania ruchu rowerowego „pod prąd” i stosowanej m.in.: w Gdańsku.

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
Joanna Niedziałkowska

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie http://zikit.krakow.pl/ http://pl-pl.facebook.com/ZIKiT.Krakow

 • Pingback: [Os Oficerskie] dr Kopta odpowiada ZIKiT ws ruchu pod prad | I bike Kraków :: nowa kultura mobilności()

 • Krzysztof Ryba

  Przedstawiciele organizacji rowerowych – Federacji Zielonych oraz Inicjatywy Kraków Miastem Rowerów – brali czynny udział w pracach dotyczących wprowadzenia zmian w os. Oficerskim. Uczestniczyli też w spotkaniu z mieszkańcami i radnymi Dzielnicy II. Odrzucamy więc stwierdzenie, że sprawny przejazd rowerem przez os. Oficerskie jest niemożliwy. Wprowadzenie układu ulic jednokierunkowych wiąże się z niewielkim nadłożeniem drogi. Nie są to jednak odległości, których nie można przejechać rowerem, aby dojechać do celu.

  Jako osoba, która brała udział w tych konsultacjach stanowczo protestuję przeciwko takim manipulacjom. Chciałbym zwrócić uwagę, że pierwsza część tej wypowiedzi nie jest powiązana z drugą w żadnym ciągu przyczynowo-skutkowym.

  Konsultacje rzeczywiście odbyły się z udziałem strony społecznej natomiast wszystkie postulaty zostały zignorowane, a wprowadzone rozwiązanie na os. Oficerskim nie jest w żadnym wypadku zbieżne z tym, o co wnioskowaliśmy. Aktualna organizacja ruchu nie likwiduje największej bariery jaką staraliśmy się klarownie opisać – do momentu powstania DDR wzdłuż ul. Mogilskiej ul. Zaleskiego jest JEDYNĄ bezpieczną alternatywą dla dwupasmowej drogi biegnącej z Nowej Huty do Ronda Mogilskiego.

  Ponadto po północnej stronie ul. Zaleskiego, NA CAŁEJ JEJ DŁUGOŚCI wprowadzono zakaz postoju, a mimo to nie wyznaczono kontrapasa mimo, że warunki techniczne pozwalały na to. To pozostaje dla mnie największą zagadką, której jedynym wynikiem jest antagonizowanie rowerzystów z pozostałymi użytkownikami dróg i mieszkańcami os. Oficerskiego.

  W świetle powyższego stanowiska Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu otwartym pozostaje pytanie nad celowością spotkań „środowiska rowerowego” z Zarządem.

 • Jojek

  Streszczenie odpowiedzi ZIKiT-u:

  „Szanowni rowerzyści, bezpieczniej jest dać się rozjechać przez ciężarówkę na dwupasmowej drodze o wysokim natężeniu ruchu niż zostać stukniętym przez osobówkę na osiedlowej uliczce.”
  Bezpieczniej oczywiście dla Pani Niedziałkowskiej bo jest ona w takiej sytuacji kryta przez Jej, niekorzystną dla BRD interpretację prawa.

 • Pingback: Fałszywa troska ZIKiT o bezpieczeństwo rowerzystów? | I bike Kraków :: nowa kultura mobilności()