[Os Oficerskie] dr Kopta odpowiada ZIKiT ws ruchu pod prąd

List otwarty
Tadeusz Kopta

Kraków 24.01.2012 r.

Pani Joanna Niedziałkowska Dyrektor ZIKIT

Szanowna Pani!
Ze smutkiem przyjąłem Pani list, gdyż nie daje on odpowiedzi na problemy postawione w pierwszym moim liście. Natomiast zarzuca mi publiczne zachęcanie ZIKIT do łamania obowiązującego prawa. Tymczasem niczego takiego nie proponowałem a wręcz przeciwnie wszystko co dotyczy Os. Oficerskiego może być zrealizowane zgodnie z odpowiednią interpretacją obowiązującego prawa. Mnie chodzi o to abyście Państwo odeszli od jednostronnej niekorzystnej dla dwukierunkowości ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych interpretacji przepisów.

Przyznaję, że przepisy dotyczące tej problematyki nie są jednoznaczne tym bardziej więc nie należy ich interpretować przeciwko dwukierunkowości ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych skoro nauka i najlepsza praktyka pokazują, że to są godne poparcia rozwiązania. Upieranie się przy Państwa interpretacji prawnej[1] prowadzi donikąd bo oznacza, że żadne nowatorskie rozwiązanie nie może być w Krakowie wdrożone. Powiadacie Państwo, że działacie zgodnie z prawem wskazując jednocześnie w podtekście, że władze Gdańska prawo łamią. Tymczasem władze Gdańska stojąc na tym samym co Państwo gruncie prawnym uznały, że polskie przepisy dopuszczają dwukierunkowość ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych. Za Nimi stoi nie tylko interpretacja prawna ale także wiedza i pozytywne doświadczenia wielu krajów a za Państwem jedynie jednostronna interpretacja prawna. Pozwoli Pani, że niżej ustosunkuję się jeszcze do innych problemów przez Panią poruszonych.

1. ZIKIT chce zapewnić więcej miejsc parkingowych w obszarze śródmiejskim a ja twierdzę, że nie powinien tego czynić! Zabraniają tego dokumenty polityki transportowej (UE[2], państwa[3]). Zabraniają tego także podręczniki i publikacje zajmujące się obsługą komunikacyjną miast. Na ten temat wielokrotnie wypowiadały się międzynarodowe organizacje: ONZ, OECD, ECMT, WHO wydając stosowne zalecenia dla polityków. Zarządca drogowy nie może być bezwolnym wykonawcą wszystkich życzeń kierowców bo oni nie zdają sobie sprawy, że nie ma żadnych możliwości: przestrzennych, technicznych, ekonomicznych, ekologicznych aby wszystkim chętnym umożliwić parkowanie w śródmieściu. Zarządca dróg miejskich musi realizować zrównoważoną politykę transportową miasta często wbrew woli kierowców i ich przedstawicieli kierując się przede wszystkim wiedzą. Nikt chirurgowi nie dyktuje jak ma operować a miasto to skomplikowany organizm.

2. Realizacja wskazań studium głównych tras rowerowych to zaledwie jeden z elementów prawidłowo prowadzonej polityki transportowej. Równie ważna jest tzw. niewidzialna infrastruktura rowerowa, którą tworzy między innymi dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych. Tymczasem Pani twierdzi, że nadłożenie drogi przez rowerzystów nie ma większego znaczenia. Niestety jest Pani w błędzie, gdyż podstawowa wiedza z zakresu projektowania infrastruktury rowerowej nakazuje spełnienie warunku bezpośredniości, a jednokierunkowość ruchu rowerowego jest jej zaprzeczeniem. W przypadku ruchu rowerowego czynnik bezpośredniości jest bardzo istotny a potwierdzenie tego można znależć w wielu zachodnich podręcznikach i publikacjach[4]. Gdy poważnie przeanalizuje się ten czynnik to można stwierdzić jak wielkim problemem jest obecny brak dwukierunkowości rowerzystów na ulicy Zaleskiego. Zwłaszcza w kontekście faktu, że nieznany jest termin budowy drogi dla rowerów w ulicy Mogilskiej!

3. Pani twierdzi, że przekroje na Os. Oficerskim są zbyt wąskie aby można dopuścić tam dwukierunkowy ruch rowerowy. Tymczasem ja twierdzę, że nie są węższe niż w miastach: francuskich, belgijskich, niemieckich, austriackich (czy też w Gdańsku) gdzie dwukierunkowość ruchu rowerowego jest zasadą, nawet przy parkowaniu po obu stronach ulicy. Dotychczas też nie było problemów z BRD na ulicy Zaleskiego czy też Krupniczej mimo dwukierunkowości ruchu samochodowego i bardzo wąskiego przekroju.

4. Pani twierdzi, że namawiam ZIKIT do działania niezgodnego z prawem powołując się na KRBRD, która jest rzekomo przeciwna dwukierunkowości ruchu rowerowego. Tymczasem KRBRD zwróciła się o opinię w tej sprawie do GDDKIA i taka pozytywna opinia o dwukierunkowości ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych została dla KRBRD przygotowana i jest zamieszczona na stronie GDDKIA[5]. Jest to jedyna kompetentna i wielowątkowa opinia jaką znam. Gorąco zachęcam do korzystania z tej opinii i wykorzystywania jej w praktyce.

5. Doskonale wiadomo, że są różne interpretacje regulacji prawnych o czym wyżej napisałem. W tym kontekście ważnym jest by zarządca dbał o wszystkie grupy mogące potencjalnie korzystać z danego rozwiązania. Nic nie stoi na przeszkodzie by wsłuchać się również w głos rowerzystów a nie twierdzić, że nie jest problemem objechanie rowerem inną ulicą. Proszę także o ujawnienie nazwiska biegłego sądowego na którego opinię prawną ZIKIT się powołuje. Jeśli są takie kontrowersje jak Pani sugeruje w swoim piśmie to może warto urządzić debatę ekspertów (także tych z Gdańska) a nie powoływać się wyłącznie na anonimowego eksperta. Tkwienie bowiem w jedynej słusznej interpretacji prawnej może utrudnić postęp techniczny. To nauka decyduje o postępie technicznym a nie prawo. Prawo ma iść w ślad za postępem technicznym. Proszę nie zapominać, że nawet przy niekorzystnej interpretacji prawnej zawsze ma Pani jako zarządca możliwość skorzystania z rozwiązań pilotażowych (badawczych)[6] jeśli przesłanki wskazują, że warto takie rozwiązania podjąć.

6. Pani twierdzi, że organizacja ruchu powinna być bezpieczna i ja się z tym w pełni zgadzam. Gdyby taką nie była to nie wprowadzaliby dwukierunkowości ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych: Niemcy, Austriacy, Francuzi, Belgowie, Gdańszczanie. Z francuskich analiz statystyk wypadków wynika, że po wprowadzeniu dwukierunkowości ruchu rowerowego jako zasady ryzyko wypadków zmalało. Duńczycy w publikacji[7] napisali, że ruch rowerowy pod prąd jest bezpieczniejszy niż ruch rowerowy zgodny z kierunkiem ruchu. Powołali się przy tym na badania niemieckie[8]. Czy można podejrzewać ekspertów z tych krajów, że działają wbrew bezpieczeństwu ruchu drogowego? Z kolei profesorowie: Gaca, Suchorzewski, Tracz w podręczniku[9] na stronie 431 napisali, że rozwiązania dwukierunkowe dla rowerzystów na jednokierunkowych ulicach są uważane za bezpieczne nawet, jeśli są wyznaczone w jezdni bez segregacji fizycznej.

W świetle wyżej opisanych faktów nadal oczekuję od Pani merytorycznie, podbudowanej rzetelną wiedzą odpowiedzi. Nadal domagam się aby wszystkie ulice jednokierunkowe w obrębie Os. Oficerskiego czym prędzej udostępnić dwukierunkowo rowerzystom a przynajmniej zrealizować to na ul. Zaleskiego, która ma szczególne znaczenie dla relacji wschód – zachód i północ – zachód. Nadal będę się domagał aby wprowadzając w Krakowie kolejne ulice jednokierunkowe zachowywać dwukierunkowość ruchu rowerowego. Jeśli Pani jako zarządca obawia się podjęcia decyzji w tej sprawie to proszę zorganizować debatę z udziałem ekspertów, która da Pani podbudowę merytoryczną dla nowatorskich rozwiązań. Na mnie Pani może w tej sprawie liczyć.

Przypisy:
1 I także tych ekspertów, którzy Was w tym popierają.
2 “A Community strategy for sustainable mobility”, Green paper on the impact of transport on the environment. EC Commission. Brusselles, 1992.
“The future development of the common transport policy. A global approach to the construction of a Community framework for sustainable mobility”. EC Commission. Brusselles, 1992.
„W kierunku nowej kultury mobilności w mieście”. Zielona Księga KOM(2007)551. Bruksela 25.9.2007.
White Paper: “European transport Policy for 2010: time to decide”. European Commission, 2001.
3 „Polityka transportowa państwa na lata 2001 – 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju”. Rada Ministrów Warszawa 2001.
„Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025”. Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 2005.
4 „Sign up for the Bike”, CROW, Ede, 1993 oraz „Design manual for bicycle traffic”. CROW, Ede 2007.
5 http://www.gddkia.gov.pl/932/infrastruktura-rowerowa.
6 Podstawę prawną może stanowić art. 140c ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 z 2005 r. poz. 908 – tekst jednolity, z poźn. zmianami), oraz § 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 65 z 2010 r. poz. 411) i § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 65 z 2010 r. poz. 412).
7 „Collection of cycle concepts” (str.98) patrz strona www. Generalnej Dyrekcji Dróg w Kopenhadze.
8 Hulsen,H.(1993):Unfalle mit radfahrern in Bayern, Beratungstelle fur Schadenverhutung, Mitteilung 33.
9 „Inżynieria ruchu drogowego”. WKŁ. Warszawa 2008.

Krakowski specjalista w sprawach inżynierii ruchu. Autor podręczników: „Rower w ruchu drogowym” Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1984 oraz „Transport rowerowy” Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000 oraz wielu studiów z zakresu sieci drogowych i rowerowych.

 • Jojek

  Beton urzędniczy trzeba kruszuć porządnym uderzeniem. Ten list jest niczym młotowiertarka o mocy 2kW ;)

 • Zeb

  Obawiam się, że to może być za mało i trzeba będzie sięgnąć po dynamit.

  Kuriozalne jest, że przed zmianą ruch samochodowy na Zaleskiego mógł odbywać się w obu kierunkach, a teraz rower ponoć się nie zmieści. Następnym kuriozum jest wprowadzenie zakazu postoju na tejże ulicy obecnie jednokierunkowej i bredzenie, że rower się tam nie zmieści skoro wcześniej mieściło się i parkowanie obustronne i ruch dwukierunkowy.

 • Tadeusz Styrski

  Do jednego dr Kopta się nie odniósł: do stwierdzenia, że rowerzyści brali udział w pracach wprowadzających tą organizację. Szczyt obłudy. Po pierwsze praktycznie wszystkie postulaty zostały zignorowane, po drugie wiemy, jak przeorganizowano tzw. zespół rowerowy.

 • Niestety, niektórzy pracownicy ZIKiTu uwielbiają takie niedopowiedzenia. Podobnie było z Rondem Ofiar Katynia, kiedy mówiono, że projekt był audytowany ale „zapomniano” powiedzieć, że wykonano go wbrew audytowi :)

 • paw

  Miazga! Współczuję Pani Niedziałkowskiej, która z jakiegoś niewyjaśnionego powodu, musi bronić swoich pokonanych siłą tych argumentów tez. To już nawet nie jest wmawianie ludziom, że ziemia jest płaska, ZIKiT wręcz upiera się, że dźwigają ją wielkie żółwie i słonie!!! Jak można się tak kompromitować?

 • Tadeusz Styrski

  Ale to nie jest niedopowiedzenie. To jest połączenie kłamstwa, manipulacji i obłudy.
  Mi się spodobała celna ocena dr Kopty, dla kogo są te miejsca parkingowe. Przecież faktycznie to jest bardzo spokojna zabudowa. Za to blisko wiele urzędów, sądów – gdzieś ich pracownicy muszą parkować, a przecież płacić za nie nie będą!

 • madziu

  @paw. Nie współczuj Pani Niedziałkowskiej. Gwarantuję Ci, że ten list nie zrobił na niej żadnego wrażenia. Niektórym naplujesz w twarz a oni i tak stwierdzą, że deszcz pada.

 • Na mogilskiej powinni wprowadzić parkowanie na jezdni i pasy rowerowe. Samochodziarze mogą sobie jechać opolską.

 • Jestem za kontrapasami w tym rejonie, jak najbardziej, ale zwrócono mi uwagę, że przecież Ci prawnicy płacą spore czynsze za wynajem biur w okolicy. Nie wiem czy to działa na korzyść czy na niekorzyść (kogokolwiek) – nie wiem :).

  • Hubert

   Czy to oznacza, że wykupili sobie ulice na własność?

  • Milenka

   Lepiej sprawdzcie po ile mozna kupic miejsca postojowe u „mieszkancow”. okolo 500 zl za sztuke za miesiac. Mechanizm jest prosty: wynajmuje swoje miejsce na podworku prawnikowi – stac go! niech placi! i robie larum, ze nie mam gdzie parkowac, bo WSZEDZIE sie robi udogodnienia dla rowerzystow kosztem uczciwego mieszkanca, ktory troche tylko chce sobie dorobic.

 • Jakub Stępak

  Jakub Gałka: A my się nie możemy doczekać, kiedy oni zaczną dopuszczać ruch dwukierunkowy BEZ malowania kontrapasów. Wtedy skończy się przepychanie o 10 cm na każdej ulicy.

 • Pingback: ZIKiT odpowiada dr Kopcie ws dwukierunkowego ruchu rowerów na drogach jednokierunkowych | I bike Kraków()