Litwa: dla pijanych rowerzystów – mandat


Litwa traktuje pijanych rowerzystów w podobny sposób co Łotwa. Kara więzienia dotyczy wyłącznie kierowców, zaś rowerzystom grozi co najwyżej mandat (ok. 3x mniejszy od tych, które grożą kierowcom). Limit dla rowerzystów to 0,4 promila alkoholu we krwi. O szczegółach pisze Saulius Ruzinskas członek zarządu Lietuvos dviratininku bendrija z Kłajpedy.

Litewskie prawo w tym zakresie reguluje:
Ustawa o kierujących pojazdami i nietrzeźwości

I paragraf („Postanowienia ogólne”) punkt 3:
”Ludzie, którzy jeżdżą pojazdami naziemnymi, lub wodnymi w czasie jazdy nie mogą mieć więcej niż 0,4 promila alkoholu na we krwi, wydechu, ślinie, moczu lub innych płynach w organizmie (z wyjątkiem przypadków, gdy inne przepisy mówią inaczej).”


Kodeks postępowania administracyjnego

”Numer 131: Pijani rowerzyści, którzy nie mają więcej niż 1,5 promila (lekko pijani) mogą dostać grzywny od 300 do 500 LTL, umiarkowanie(1,51-2,5 promila) i ciężko (więcej niż 2,51 promila) pijani mogą dostać grzywny od 500-700 LTL.”

1 Lit to ok 1,26 zł.
Jak zwraca uwagę Saulius jest między Polską, a Litwą spore podobieństwo w jednej kwestii:
Litewska Policja, również lubi kontrolować rowerzystów (pijanych i nie pijanych) i dawać kary za pijaństwo, ale nie za naruszenie innych przepisów, takich jak jazda na rowerze w nocy bez oświetlenia (Policja często nie kontroluje tego, ponieważ kary za naruszenie takich zasad, są raczej niewielkie …) „

Kary dla pijanych kierowców
są zdecydowanie wyższe:
Art. 126.1: 0,41-1,5 promila: mandat 1000-1500 LTL i utrata prawa jazdy na 12-18 miesięcy.
Art. 126.2: 0,2-0,4 promila jedynie dla kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony lub z więcej niż 9 miejscami siedzącymi: mandat 500-1000 LTL
Art. 126.3: 0,2-0,4 promila jedynie dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata: mandat 800-1000 LTL
Art. 126.4: umiarkowanie (1,51-2,5 promila) i ciężko pijani (od 2,51 promila), oraz kierowcy odmawiający poddania się alkotestowi i tacy, którzy alkohol spożyli po wypadku, ale przed przyjazdem Policji: 2000-3000 LTL, utrata prawa jazdy na 24-36 miesięcy lub/i 10-30 dni kary pozbawienia wolności.

Wyższe kary przewidziane są dla pijanych kierowców nie posiadających prawa jazdy i nie zależą one od ilości alkoholu we krwi.

Cytat odpowiednich fragmentów prawa:
DEL transporto priemones vairuojančiu ir KITU ASMENU neblaivumo (girtumo) AR APSVAIGIMO NUSTATYMO taisykliu patvirtinimo

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
3. Asmenu, vairuojančiu antžeminio, vandens transporto priemones, iškveptame ore, kraujyje, šlapime, seilese ar kituose organizmo skysčiuose leidžiama maksimali etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu yra 0,4 promiles (išskyrus atvejus, kai istatymai ir kiti teises aktai nustato kitaip).

”3. People, who drive over ground vehicles, water-carriage at the time of driving must not have more than 0,4 per mille alcohol in their blood, exhalation, drools, urine or other body water (except when other laws tell different).”

Administraciniu teises pažeidimu kodeksas

” 131 straipsnis. Pesčiuju ir kitu keliu eismo dalyviu padarytas Keliu eismo taisykliu pažeidimas

Pesčiuju važiuojamosios kelio dalies perejimas arba ejimas ja ten, kur draudžiama, taip pat asmenu, vairuojančiu mopedus, lengvuosius keturračius motociklus ir dviračius, pesčiuju, vadeliotoju ir kitu asmenu, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklu, ženklinimo reikalavimu, taip pat eismo tvarkos automagistralese nesilaikymas, Keliu eismo taisyklese pestiesiems, dviračiu vairuotojams ir vadeliotojams nustatytu elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimu nesilaikymas, mopedo ar lengvojo keturračio motociklo vairavimas ar važiavimas neužsidejus ir (ar) neužsisegus motociklininko šalmo –
užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimties iki vieno šimto keturiasdešimties litu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu asmenu padarytas Keliu eismo taisykliu pažeidimas, sukelęs pavojingą situaciją, tai yra privertęs kitus eismo dalyvius staigiai pakeisti judejimo greiti, krypti arba imtis kitokiu veiksmu savo ar kitu piliečiu saugumui užtikrinti, –
užtraukia baudą nuo vieno šimto iki dvieju šimtu litu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu asmenu padarytas Keliu eismo taisykliu pažeidimas, sukelęs kitu asmenu nežymu sveikatos sutrikdymą, –
užtraukia baudą nuo triju šimtu iki penkiu šimtu litu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu asmenu padarytas Keliu eismo taisykliu pažeidimas, sukelęs transporto priemoniu, kroviniu, keliu ir kitu irenginiu arba kitokio turto sugadinimą (apgadinimą), –
užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimties iki dvieju šimtu litu.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu asmenu padaryti Keliu eismo taisykliu pažeidimai, išskyrus numatytuosius šiame kodekse, –
užtraukia baudą nuo dvidešimties iki keturiasdešimties litu.

Dviračiu ir mopedu vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivus ar apsvaigę nuo narkotiniu, psichotropiniu ar kitu psichiką veikiančiu medžiagu asmenys, kuriems nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis, –
užtraukia baudą nuo triju šimtu iki penkiu šimtu litu.

Dviračiu ir mopedu vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai padaro neblaivus ar apsvaigę nuo narkotiniu, psichotropiniu ar kitu psichiką veikiančiu medžiagu asmenys, kuriems nustatomas vidutinis arba sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis, –
užtraukia baudą nuo penkiu šimtu iki septyniu šimtu litu.
Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytu asmenu padarytas Keliu eismo taisykliu pažeidimas, nulemęs nežymu sveikatos sutrikdymą, jeigu pažeidimo padarymo metu tie asmenys buvo neblaivus ar apsvaigę nuo narkotiniu, psichotropiniu ar kitu psichiką veikiančiu medžiagu, –
užtraukia baudą nuo penkiu šimtu iki šešiu šimtu litu.
Mopedu ar lengvuju keturračiu motociklu vairavimas neturint teises ju vairuoti –
užtraukia baudą nuo dvieju šimtu iki triju šimtu litu.”

”No.131.: Drunk cyclists who have not more than 1,5 per mille (light drunk) get fines from 300 to 500LTL, moderate and severe drunk – 500-700LTL.”

For car drivers:

126-1
– esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,41-1,5 per mille).
126-2
– transporto priemoniu, kuriu maksimali leidžiama mase didesne negu 3,5 t arba turinčiu daugiau kaip 9 sedimas vietas, vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,2-0,4 per mille – when driving a car weighing more than 3.5 tones or with more than 9 seats)
126-3
– vairuotojams, kuriu vairavimo stažas iki 2m, esant neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis (0,2-0,4 per mille, driving license up to 2 years)
126-4
– esant vairuotojams neblaiviems, kai nustatomas vidutinis (1,51-2,5 per mille) or sunkus (from 2,51 per mille and more) neblaivumo (girtumo) laipsnis;
– neblaivumo patikrinimo vengimas (when driver tries to avoid testing alcohol)
– alkoholio vartojimas po eismo ivykio iki jo aplinkybiu nustatymo (when drinking after car accident but before assigning accident facts)

About Lithuanian police:

”Lithuanian police also like controlling cyclists (drunk or not drunk) and giving fines for being drunk but not for violation of other rules, like driving a bicycle at night without red and while lamps (police often don’t control this as the fines for violation of such rules are rather small)…”

foto: SKopp

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,