Hiszpania: pijany rowerzysta dostanie jedynie mandat, a nie karę więzienia

Podobnie do krajów Skandynawii, na terenie Hiszpanii rowerzystów traktuje się w odrębny sposób od kierowców samochodów i motorów, proporcjonalnie do stwarzanego przez nich zagrożenia. Uregulowania w tej materii jest zawarte w trzech aktach prawnych, w Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación, (dalej zwany „Rozporządzeniem”), Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (dalej zwany „Ustawą”), które razem stanowią swoisty odpowiednik polskiej ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, (dalej zwany „Kodeksem”) czyli hiszpański kodeks karny. Hiszpańskie przepisy dla ibikekrakow opisuje Tomasz Trystula.

Największą i najbardziej aktualną bazą danych aktów prawnych dostępnych za darmo w Internecie jest portal noticias.juridicas.es, który publikuje jednolite akty prawne i można na nim w większości przypadków polegać. Linki do odpowiednich ustaw:
(i)            http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1428-2003.html – Reglamento General de Circulación;
(ii)           http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg339-1990.html – Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial;
(iii)          http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html – Código Penal.

1             Wykroczenie
Na podstawie art. 12 Ustawy, w związku z art. 20 Rozporządzenia zabroniony jest ruch pojazdów oraz rowerów w przypadku gdy kierujący ma we krwi więcej niż 0.5, a nie więcej niż 1.2 grama alkoholu w litrze, czyli przekładając to na polskie nazewnictwo oznacza więcej niż 0.5, a mniej niż 1.2 promila w krwi:

Artículo 12. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
No podrá circular por las vías objeto de esta Ley, el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado.
No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

A contrario, zawartość alkoholu we krwi mniejsza niż 0.5 promila nie jest karalna. Warto zwrócić w tym miejscuuwagę na dokonane przeze mnie podkreślenie, że Ustawa i Rozporządzenie mają zastosowanie zarówno do kierowców pojazdów, jak i do rowerzystów. W przypadku przekroczenia powyższych limitów, art. 65.5.c w związku z art. 67 Ustawy przewidują następujące sankcje:

Artículo 65. Cuadro general de infracciones.
5. Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las siguientes conductas:

c. La conducción por las vías objeto de esta Ley habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan, y en todo caso, la conducción bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y cualquier otra sustancia de efectos análogos.

Artículo 67. Sanciones.
Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros.

Przekroczenie zawartości 0.5 promila alkoholu we krwi jest karalne mandatem w stałej wysokości 500 euro, natomiast w przypadku płatności w przeciągu 20 od dni od ukarania, kwota ta podlega zmniejszeniu o 50%. Dodatkowo, w przypadku kierowania pojazdami mechanicznymi zostaje nałożona kara administracyjna w wysokości 4-6 karnych punktów, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalna liczba punktów możliwych do utraty to 12. Pomimo posiadania prawa jazdy przez kierującego rowerem jedyną możliwą sankcją jest mandat karny, natomiast nie grozi mu utrata punktów z prawa jazdy.

2             Przestępstwo
Na podstawie art. 379 ust. 2 Kodeksu kierowanie pojazdami mechanicznymi lub skuterami z zawartością alkoholi we krwi przekraczającą 1.2 promila stanowi przestępstwo, podlegające karze pozbawienia wolności od trzech do sześciu miesięcy, karze ograniczenia wolności pomiędzy w wymiarze 30 a 90 dni, lub karze grzywny oraz utratą prawa jazdy na okres od roku do lat 4:

Artículo 379.
1. El que condujere un vehículo (…), será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Warto zwrócić uwagę na podkreślenie, iż karalne jest wyłącznie prowadzenie pojazdów mechanicznych lub skuterów, Kodeks nie penalizuje kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości. Niezależnie od zawartości alkoholu we krwi największa możliwa konsekwencja prawna dla pijanych rowerzystów to mandat w wysokości 500 euro.

3             Podsumowanie
W Hiszpanii (a przynajmniej w Barcelonie, gdzie mieszkałem) nie praktykuje się wyrywkowej kontroli rowerzystów na zawartość alkoholu lub substancji zabronionych w ich organizmie i w większości przypadków rowerzyści są pobłażliwie traktowani przez siły policyjne. Jeżeli już dochodzi do kontroli zawartości alkoholu w organizmie, to odbywa się to praktycznie wyłącznie w wyniku złamania przez rowerzystę innych przepisów Ustawy i Rozporządzenia, jak np. przejeżdżanie na czerwonym świetle, lub jazda pod prąd.

Tomasz Trystula

Poprzednie wpisy: Łotwa, Szwecja, Dania
foto: Pedro A. Gracia Fajardo

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,