Łotwa: dla pijanych rowerzystów – mandat

Szwecja i Dania bardzo liberalnie traktują pijanych rowerzystów. Przenosimy się więc na wschodni brzeg Bałtyku. Łotwa nie jest może tak bardzo liberalna jak Skandynawia, ale pijanym rowerzystom grozi co najwyżej mandat, a rowerzystów karze się dopiero przy zawartości alkoholu we krwi większej niż 0,5 promila (kierowców obowiązuje limit 0,2 promila i min. 10-krotnie wyższe mandaty). O szczegółach pisze Ingus Sala z centrum informacyjnego „Latvian Bicycle”:

Cóż, wydaje się polskie prawo jest naprawdę surowe dla rowerzystów i osobiście uważam, że ta kara jest absolutnie nieadekwatna [do czynu – przyp. AŁ], więzienie dla pijanego rowerzysty … to jest szalone.

Nasze prawo w tym zakresie znajdziesz tutaj:
Kodeks wykroczeń: Latvian Administrative offences code artykuł 149.15:
Kodeks karny – Latvian Criminal law, artykuł 262

www.Likumi.lv to oficjalny łotewski portal z prawem, możesz polegać na tej informacji.

Streszczenie prawa:

Dla kierowców:
Jeśli kierowca ma 0,2-0,5 promila – 150-300Ls (ok.950-1900 zł) grzywny dla kierowcy, który ma mniej niż 2 lata doświadczenia i strata prawa jazdy na 6 miesięcy;
0,5-1 promila – grzywna 300-400Ls (ok.1900-2532 zł) , strata prawa jazdy na 1 rok;
1-1,5 promila – grzywna 600-800 Ls (ok.3798-5064 zł), strata prawa jazdy na 2 lata, 5-10 dni w areszcie
Ponad 1,5 promila – grzywna: 800-1000 Ls (ok.5064-6330 zł), strata prawa jazdy na 4 lata, 10-15 nocy w areszcie
Jeśli kierowca został złapany pijany po raz drugi w ciągu 1 roku, może on otrzymać wyrok do 2 lat więzienia lub pracy przymusowej lub grzywny do 9000Ls (do ok.56970 zł). Prawo jazdy zostaje zabrane na 5 lat i możliwa jest konfiskata mienia.

Dla rowerzystów:
0,5-1 promila – grzywna: 30Ls (ok. 190 zł)
1-1,5 promila – grzywna: 80Ls (ok. 506 zł)
Ponad 1,5 promila – grzywna: 120Ls (ok. 760 zł)

Kurs walut: 1.00 Ls (łat) wynosi ok. 6,33 PLN

Oryginalny mail:

This is Ingus Sala from Latvian Bicycle information centre writing.
Well, it seems Polish laws are really strict for cyclists, i personally suppose this punishment is absoluty unadequate, prison for drunk cycling…this is crazy.

Well, i cannot find the needed Latvian laws in English currently but there`s Latvian Administrative Offences Code and Criminal Law what you can find here:
Administrative offences code, article 149.15:
Criminal law, article 262:

www.Likumi.lv is Latvian official law portal so you can rely on this information.

However i`ll try to translate these law articles shortly.

For car drivers
If a car driver has 0,2-0,5pm – 150-300Ls fine for driver with less than 2 year experience and license took away for 6 months
0,5pm-1pm – 300-400Ls fine, license away for 1 year
1-1,5pm – 600-800Ls fine, license away for 2 years, 5-10 nights under arrest
Over 1,5pm – 800-1000Ls fine, license away for 4 years, 10-15 nights under arrest
If a driver has been caught drunk for the second time in 1 year period then he can get sentenced for up to 2 years in prison or forced labor or fine up to 9000Ls. License is taken away for 5 years and confiscation of property possible.

For cyclists

0,5pm-1pm – 30Ls fine
1-1,5pm – 80Ls fine
Over 1,5pm – 120Ls fine

The currency exchange: 1.00Ls is appr 6,33PLN

Take care!

Ingus Sala
Latvian Bicycle information centre
Riga, Jekabpils str. 19a, LV-1019
www.bicycle.lv

Cytat odpowiednich fragmentów prawa:
Kodeks wykroczeń:

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam astoņdesmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no sešsimt līdz astoņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt divdesmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no astoņsimt līdz tūkstoš latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt divdesmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no astoņsimt līdz tūkstoš latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga (uz valsts robežas vai pierobežā) pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt divdesmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no astoņsimt līdz tūkstoš latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt divdesmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no astoņsimt līdz tūkstoš latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.
(10.06.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.06.2010.)

Kodeks karny:

262.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē

(1) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tie­sības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (transportlīdzekļa vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai atņemtas) un ja vadītājs atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tie­sības uz laiku līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(06.10.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2005.)
262.1pants. Atteikšanās no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes

Par transportlīdzekļa vadītāja atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot transportlīdzekļa vadītāja tiesības uz laiku no trim līdz pieciem gadiem un konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(06.10.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.11.2005.)

foto: Zscout370

Od urodzenia w Krakowie. Absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów, oraz Stowarzyszeniem Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Pierwsza publikacja na ibikekrakow: 17 marca 2010. Zainteresowania: - rowerowe BRD (edukacja, walka z mitami, SEWiK), - ruch pod prąd (animator akcji "Rowerem legalnie pod prąd"), - przewóz dzieci, - edukacja ws zanieczyszczeń, - promocja: Kraków na skróty, Rower mój środek transportu, - przyczepki, rowery cargo, rowerem na zakupy, rower i handel, - rowery w liczbach, statystyki, - zrównoważony transport (budżet), - sprzeciw wobec promowania i obligatoryjności kasków, - zmiana przepisów dla nietrzeźwych rowerzystów, - polityka parkingowa (w tym płatne parkowanie, parkowanie i handel), - transport zbiorowy,